Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

USA-kritikk mot Etikkrådet

USAs ambassadør har sendt en kraftsalve mot de etiske retnings-linjene for Oljefondet. Seniorforsker Asbjørn Eide ved Senter for menneskerettigher mener det er bekymringsfullt at et amerikansk selskap som er kastet ut av Olje-fondet, sender USAs ambassadør og hele USAs politiske tyngde inn i debatten.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
USAs ambassadør har sendt en kraftsalve mot de etiske retnings-linjene for Oljefondet. Seniorforsker Asbjørn Eide ved Senter for menneskerettigher mener det er bekymringsfullt at et amerikansk selskap som er kastet ut av Olje-fondet, sender USAs ambassadør og hele USAs politiske tyngde inn i debatten.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Under et foredrag på Norsk Utenrikspolitisk Institutt i dag kom USAs ambassadøren i Norge, Benson K. Whitney, med et kraftig angrep på de etiske retningslinjene til Pensjonsfondet (Oljefondet) og på arbeidsmetodene til Etikkrådet.

USAs ambassadør sa han var «skuffet og overrasket», og mente at Norge gjennom Pensjonsfondets uttrekkspraksis ikke har fulgte opp sine kjerneverdier. Som USAs ambassadør sa Whitney at han ønsket å sikre at amerikanske kommersielle interesser fikk en rettferdig behandling. Ambassadøren virket spesielt opptatt av at den amerikanske gigantkjeden Wal Mart er blitt kastet ut av fondet på grunn av alvorlige brudd på menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.

- Disse selskapene representerer hardt arbeidende mennesker og tusenvis av aksjonærer. Offisielle beskyldninger om dårlig etikk kan få store negative økonomiske konsekvenser. Beskyldningene kommer ikke fra private organisasjoner, men fra en regjering, sa Whitney.

Hard kritikk
Den amerikanske ambassadøren har også tidligere vært svært kritisk til de etiske retningslinjene. I juni varslet han reaksjoner fra amerikansk hold etter at Statens pensjonsfond trakk seg ut av Wal-Mart. Ambassadøren sa da til Dagbladet at USA vil reagere på boikotten på en eller annen måte.

I dag hadde den amerikanske ambassadøren likevel en annen tone. Whitney understreket Norges rett til å ha etiske retningslinjer for sitt pensjonsfond. Han satte støtet inn på et annet plan, nemlig mot prosedyrene som han karakteriserte som urettferdige, tilfeldige og lite gjennomsiktige.

Han beskyldte Etikkrådet blant annet for å fremsette ubegrunnede påstander, benytte anonyme kilder og hente informasjon fra politiske nettsteder. Han sa at selskapene ikke får skikkelig anledning til å svare for seg, og forsvarte Wal Marts manglende svar til Etikkrådet med at selskapet måtte ha trodd at avgjørelsen allerede var tatt.

Ambassadøren syntes også at det var suspekt at at alle de tre selskapene som var trukket ut av etiske årsaker (og ikke fordi de produserer våpen), er amerikanske. Han spurte om dette skyldes at disse selskapene er så mye verre enn andre, og om ikke årsaken heller ligger i at USA er et fritt samfunn med stor åpenhet og informasjonstilgang.

Politikk og kommersielle interesser
Asbjørn Eide, seniorforsker ved Senter for menneskerettigheter, er svært kritisk til innholdet i ambassadørens innlegg:

- Den amerikanske ambassadøren har klart sagt i fra at han er bekymret, og han har kritisert det han anser som svakheter ved prosedyren for uttrekk. Den mer politiske og bekymringsfulle siden ved saken er at Wal Mart i stedet for å svare på brevet fra Etikkrådet med anklagene mot selskapet, har sendt ambassadøren og hele USAs politiske tyngde inn i debatten, sier Eide til Norwatch.

Eide mener også at ambassadørens argumenter ikke holder:

- Jeg synes ambassadøren dokumenterte dårlig sin kritikk av saksbehandlingen for uttrekk. Jeg tror ikke at ambassadørens innlegg vil få konsekvenser for utestengningen av Wal Mart fra porteføljen. Kanskje vil det føre til at man ser på retningslinjene og trekker selskapene tidligere inn i prosessen enn i dag, sier Eide.

Ikke polemisere
Ironisk nok ble det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee i dag tatt inn igjen i Oljefondets portefølje. Det fremgår av en pressemelding fra Finansdepartementet. Årsaken er at selskapet har avsluttet de aktivitetene som gjorde at selskapet ble trukket ut av fondets investeringsunivers sommeren 2005: Kerr-McGee er nå nemlig ute av marokanskokkuperte Vest-Sahara.

Inkluderingen av Kerr-McGee var basert på en tilrådning som Etikkrådet oversendte Finansdepartementet 24. mai i år.

Lederen for Etikkrådet, Gro Nystuen, sier på sin side til Norwatch at det ikke er Etikkrådets oppgave å gå inn i en offentlig polemikk rundt de etiske retningslinjene, og understreker at de snakker gjennom sine tilrådninger hvor all dokumentasjon er offentlig tilgjengelig.

- For oss er det viktig at vi holder oss innenfor de prosedyrene som er vedtatt. Samtidig er det viktig å fokusere på at vi kan ta selskaper inn igjen i porteføljen dersom nye elementer skulle dukke opp - slik det nå har skjedd med Kerr-McGee. I tillegg må man huske at en rekke selskaper har unngått å bli trukket ut av porteføljen nettopp på grunn av det de skrev i sine svar til oss, sier Nystuen.

Wal Mart på sin side svarte aldri på henvendelsen fra Etikkrådet.

Ingen fra Etikkrådet var for øvrig tilstede på det korte NUPI-seminaret for å svare på ambassadørens kritikk. Etikkrådet hadde fått tilsendt en invitasjon, men den var sendt svært sent og ingen hadde anledning til å komme.

NUPI hadde heller ikke lagt opp til en paneldebatt, men til spørsmål fra salen etter ambassadørens foredrag.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!