Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

- Dropp Rio Tinto

Oljefondet kastet ut Freeport, men har beholdt Rio Tinto. – Den logiske konsekvensen av Etikkrådets eget arbeid er at også Rio Tinto ekskluderes fra Oljefondet, sier Regnskogsfondet til Norwatch.

Les også: Beholder Freeport-partner
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondet kastet ut Freeport, men har beholdt Rio Tinto. – Den logiske konsekvensen av Etikkrådets eget arbeid er at også Rio Tinto ekskluderes fra Oljefondet, sier Regnskogsfondet til Norwatch.

Les også: Beholder Freeport-partner
Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Det amerikanske selskapet Freeport McMoRan Copper & Gold Inc ble nylig kastet ut av Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet) på grunn av omfattende og grove miljø-ødeleggelser på Ny Guinea i forbindelse med et gigantiske kopper og gullgruveprosjekt.

Freeport driver det indonesiske selskapet PT Freeport Indonesia, men som Norwatch skrev nylig, eier Rio Tinto store deler av selskapet og er Freeports partner i de omstridte Grasberggruvene i Vest Papua. Regnskogsfondet mener at Oljefondet nå bør følge opp og selge seg ut også av Rio Tinto.

– Oljefondet er på rett spor når de nå har solgt seg ut av Freeport McMoran. Den logiske konsekvensen av deres grundige dokumentasjonsarbeid, vil være å også ekskludere Rio Tinto fra porteføljen, sier Kim Terje Loraas, prosjektmedarbeider i Regnskogfondet, til Norwatch.

Regnskogsfondet har lenge arbeidet med selskapet Rio Tinto som har vært involvert i en lang rekke kritiserte gruveprosjekter verden over. Loraas understreker at gjennom sin investering på 2 milliarder dollar i Grasberg gruva i forbindelse med dens utvidelse, er Rio Tinto direkte ansvarlig for de enorme miljøødeleggelsene og overgrepene mot lokale urfolksgrupper som Oljefondets etiske råd nå har avdekket.

Ikke behandlet Rio Tinto
Norwatch har spurt Etikkrådets leder, Gro Nystuen, om hvorfor rådet ikke samtidig anbefalte å ekskludere Freeports partner i Indonesia, Rio Tinto. Og svaret er enkelt. Etikkrådet har behandlet Freeport – og ikke Rio Tinto:

- Vi kan ikke kommentere enkeltselskap konkret. Noen ganger kan vi være i ferd med å se på selskapet det spørres om, andre ganger ikke. Rent generelt kan jeg si at vi ofte vurderer selskapene enkeltvis. Og i dette tilfellet har vi vurdert Freeport og ikke andre selskaper. Det utelukker ikke at vi eventuelt kan komme med nye tilrådningen basert på selskapenes miljøpraksis, sier Nystuen.

Hun hverken kan eller vil kommentere mer direkte Rio Tinto.

Ingen fastsatt grense
Det var forventet at Statens Pensjonsfond – Utland skulle trekke seg fra DailmlerChrysler. Norwatch har tidligere skrevet om DaimlerChrysler som eier rundt 30 prosent av EADS. Tidligere er EADS blitt ekskludert fra fondet på grunn av produksjon av komponenter til atomvåpen.

- Stemmer det at Etikkrådet har tatt DaimlerChrysler opp til vurdering, og konkludert at selskapets eierandel på 30 prosent i atomvåpenprodusenten EADS ikke kvalifiserer til uttrekk?

- Etikkrådet har ikke tatt stilling til dette selskapet eller til eierprosenten. Vi har med andre ord ikke vurdert DaimlerChryslers mulige medvirkning til atomvåpenproduksjon i EADS gjennom sin eierandel. Som jeg har sagt tidigere må vi analysere medvirkningsbegrepet konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi forsøker å ta selskapene som står nærmest den uetiske produksjonen. Ellers kunne vi i teorien komme opp med selskaper i mange ledd bakover, sier Nystuen som understreker at hvor grensen skal gå, blir et skjønnsspørsmål.

- Så det er ikke slik at Etikkrådet har kommet til en prinsipiell avgjørelse om at Rio Tintos eierandel på rundt 40 prosent i PT Freeport Indonesia og DaimlerCryslers 30 prosent i EADS ikke kvalifiserer til uttrekk?


- Nei. Det har vi ikke tatt stilling til. Det står også klart i Graverutvalgets innstilling at dersom det først er uetisk det som foregår, så vil selv en prosent være nok til å kvalifisere til uttrekk. Vi opererer ikke med en prosentgrense, men en vurdering av medvirkningsbegrepet. Vi må med andre ord vurdere hvor mye skal det til før et bestemt selskap kan sies å medvirke til det som foregår, sier Nystuen.FAKTA
Oljefondet har 130 millioner kroner investert i det britiskregistrerte Rio Tinto PLC, og hadde før salget av Freeport McMoRan-aksjene investert 116 millioner i selskapet.
PT Freeport Indonesia drives av Freeport McMoran, men har flere eiere. Den den indonesiske staten har en andel på 9,36 prosent. Resten -  90,64 prosent - er regulert av et joint venture mellom Freeport og Rio Tinto (Grasberg Joint Venture) som ble inngått i 1995.
Rio Tinto eier 40 prosent av "Grasberg joint venture"-selskapet og Freeport McMoRan eier 60 prosent. Det innebærer at Rio Tinto eier 36,26 prosent av PT Freeport Indonesia og Freeport eier 54,38 prosent.Tidligere artikkel
06.06.2006 Oljefondet beholder Freeport-partner Rio Tinto


Oppdatert 9. juni 2006

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!