Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet beholder Freeport-partner Rio Tinto

Gruveselskapet Freeport er blitt trukket ut av Oljefondet på grunn av grove miljøskader i Indonesia. – Uttrekket av Freeport er en stor seier. Det er likevel merkelig at ikke Freeports partner Rio Tinto samtidig er blitt trukket ut, sier gruveeksperten Roger Moody i organisasjonen Mines & Communities til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Gruveselskapet Freeport er blitt trukket ut av Oljefondet på grunn av grove miljøskader i Indonesia. – Uttrekket av Freeport er en stor seier. Det er likevel merkelig at ikke Freeports partner Rio Tinto samtidig er blitt trukket ut, sier gruveeksperten Roger Moody i organisasjonen Mines & Communities til Norwatch.

 

Pia A. Gaarder
Norwatch

Les også: - Dropp Rio Tinto

Finansminister Kristin Halvorsen offentliggjorde i dag to nye uttrekk fra Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet): den amerikanske gigantkjeden Wal-Mart og gruveselskapet Freeport. For første gang er brudd på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og medvirkning til alvorlig miljøskade grunn til uttrekk.

Oljefondet kaster dermed gruveverstingen Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. ut av fondet, men beholder samtidig Freeports partner, Rio Tinto. Rio Tinto eier 36 prosent av de omstridte gruvene og har et spesielt stort ansvar for miljø-ødeleggelsene på Indonesia.

Freeport driver en av verdens største kobbergruver på øya Ny Guinea i Indonesia. Gruvene i Grasbergkomplekset inneholder verdens største gullreserver og verdens nest største reserver av kobber. Hver dag deponerer Freeport enome avfallsmengder fra gruvedriften i et naturlig elvesystem, og påfører dermed miljøet omfattende og alvorlige skader.

PT Freeport Indonesia drives av Freeport McMoRan, men har flere eiere. Rio Tinto og Freeport McMoRan eier 90,64 prosent av hele gruvekomplekset gjennom joint venture selskapet "Grasberg Joint Venture". Den indonesiske staten eier resten, det vil si 9,36 prosent. Eierforholdet i "Grasberg Joint Venture" er ikke likt fordelt mellom de to partnerne. Freeport McMoRan eier 60 prosent og Rio Tinto eier 40 prosent.

Manglende uttrekk
- Det norske pensjonsfondet er et av verdens største, og dets avgjørelser har enorm betydning også for avgjørelsen til andre investorer. Dette er uten tvil en stor seier. Det er likevel merkelig at ikke Freeports partner Rio Tinto er blitt trukket ut, sier Roger Moody til Norwatch.

Moody leder nettverkorganisasjonen Mines & Communities som samler mange hundre organisasjoner internasjonalt, og er en av ekspertene som Etikkrådet refererer til i tilrådningen om uttrekk av Freeport.

Ifølge Moody er Rio Tinto direkte ansvarlig for miljø-ødeleggelsene i Indonesia.

- I 2004 fant Rio Tinto ut at deres 17 prosent eierandeler i Freeport ble en belastning, og de solgte seg derfor ut. Men Rio Tinto har fortsatt et joint venture med Freeport hvor de eier hele 40 prosent. Det innebærer at store deler av gullet og kobberet fra de omstridte gruvene på Indonsia går direkte til Rio Tinto, sier Moody.

Direkte ansvarlig
Han påpeker at Freeport hadde store økonomiske problemer, da Rio Tinto kom inn med ny kapital i PT Freeport Indonesia. Rio Tinto inntreden i gruveaktiviteten på Ny Guinea økte takten i Freeports utvinning enormt.

Før samarbeidet kom å banen kastet Freeport 100.000 tonn slagg per dag rett ut i elven. I etterkant ble tallet doblet:

- Etter Rio Tintos inntreden i joint ventureselskapet har avfallsproduksjonen steget til over 200.000 tonn slagg daglig. Dette går rett ut i eleven med store negative konsekvenser for miljøet og urbefolkningen. Rio Tinto gikk inn i et joint venture med Freeport nettopp for å få opp produktiviteten på gruvedriften. Rio Tinto er dermed direkte ansvarlig for de enorme miljø-ødeleggelsene som Freeport gjør seg skyldig i, sier Moody.

Han håper at det kommer en ny tilrådning som anbefaler utsalg også av Rio Tinto.

Freeport
Freeport McMoRan Copper & Gold Inc. er et gruveselskap med hovedkontor i USA, men har gjennom flere datterselskaper også interesser i energiproduksjon og raffinering av kobber.

Ifølge tilrådningen fra Etikkrådet har selskapet bare gruvedrift i Indonesia der det gjennom datterselskapet PT Freeport Indonesia eier og driver Grasberg-gruven.

I 1995 inngikk PT Freeport Indonesia et joint venture med Rio Tinto PLC. Etikkrådet påpeker at Rio Tinto dermed får en del av overskuddet fra Grasberg-gruven, men trekker ikke noen linje til Rio Tintos ansvar for miljø-ødeleggelsene.

I Rio Tintos årsoppgave går det imidlertid klart frem at selskapet eier 40 prosent av Grasberg Joint Venture. Rio Tinto eier dermed hele 36,26 prosent av PT Freeport Indonsia, og får en tilsvarende andel av alt kobber og gull som produseres i de omstridte gruvene.


FAKTA:
PT Freeport Indonesia og Grasberg Joint Venture
PT Freeport Indonesia drives av Freeport McMoran, men har flere eiere. Den den indonesiske staten har en mindretallsandel på 9,36 prosent. Resten -  90,64 prosent - er siden 1995 regulert av et joint venture mellom Freeport og Rio Tinto (Grasberg Joint Venture).
Rio Tinto eier 40 prosent av dette joint venture selskapet og Freeport McMoRan eier 60 prosent.
Det innebærer at Rio Tinto eier 36,26 prosent av PT Freeport Indonesia og Freeport McMoRan eier 54,38 prosent.

Les Finansdepartementets pressemelding

Les etikkrådets tilrådning vedrørende Freeport

Les Etikkrådets tilrådning vedørende Wal-Mart

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!