Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

De humanitære investorene

Norwatch har kikket i sparegrisene til ti av Norges største humanitære organisasjoner. Til sammen har de egenkapital for 3,5 milliarder kroner. Mens bevisstheten om etiske investeringer har økt kraftig de siste årene, har ikke alle fulgt like godt med i timen. Flyktninghjelpen investerer fortsatt i aksjefond som ikke er etiske.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norwatch har kikket i sparegrisene til ti av Norges største humanitære organisasjoner. Til sammen har de egenkapital for 3,5 milliarder kroner. Mens bevisstheten om etiske investeringer har økt kraftig de siste årene, har ikke alle fulgt like godt med i timen. Flyktninghjelpen investerer fortsatt i aksjefond som ikke er etiske.

Av Erik Hagen
Norwatch

sparegris_245.jpgFor noen år siden ble det oppvaskstemning i Kreftforeningen og Den Norske Lægeforening da det kom fram at de to organisasjonene var deleiere i de største tobakksselskapene i verden. Dette er de ideelle organisasjonenes investeringsskrekk; når finansinntektene stammer fra selskaper som motarbeider organisasjonenes egne formål.

Regnskapene og retningslinjene som Norwatch nå har gjennomgått, viser at de humanitære organisasjonene er åpnere om sine finansielle plasseringer og har en større etisk bevissthet enn øvrige investorer i Norge. Og det er store investeringer det er snakk om. Norwatch’ gjennomgang viser at de ti organisasjonene har plassert 1,7 milliarder i rentefond, en halv milliard i aksjefond og 1,3 milliarder i bankinnskudd. I tillegg har flere organisasjoner investert i enkeltobligasjoner, hedgefond og eiendom. Suverent størst er Norges Røde Kors. Av de 3,5 milliardene som de ti organisasjonene har til disposisjon, tilhører 2,1 Røde Kors.

Ulik politikk, samme resultat
Av de ti humanitære organisasjonene som Norwatch har sett på, er det fem som investerer i aksjer: Norges Røde Kors, SOS-Barnebyer, Redd Barna, Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp. Til sammen har de plassert rundt en halv milliard kroner – eller en syvdel av de ti organisasjonenes samlede egenkapital – i aksjer. Det er i aksjemarkedet det er flest fallgruver, og investorene må holde tungen rett i munnen for å ikke plassere pengene i etisk tvilsomme selskaper.

Kun to av de fem har utviklet egne retningslinjer for investeringene; Røde Kors og Kirkens Nødhjelp. Hovedprinsippene for disse retningslinjene er at fondsforvalterne skal styre utenom kontroversielle bransjer som våpen, porno, tobakk og alkohol. Kirkens Nødhjelp har nulltoleranse overfor de fleste av disse bransjene, til og med overfor gambling, som ironisk nok er den viktigste inntektskilden til flere av de øvrige norske humanitære organisasjonene. Røde Kors, på sin side, tolker det som greit at selskapene kan få operere med både våpen, porno, tobakk og alkohol, så fremt de kontroversielle aktivitetene utgjør mindre enn ti prosent av selskapenes totale omsetning.

Selv om Røde Kors og Kirkens Nødhjelp ikke har like strenge retningslinjer, har de imidlertid styrt unna bransjene på nøyaktig samme måte -ved å kun investere i såkalte etiske fond. Slike fond er vanligvis positivt eller negativt «filtert». I positivt filtrerte fond har banken investert i alle slags bransjer, men bare i de selskapene som er dyktige på samfunnsansvar. Negativt filtrering betyr at fondene unnlater å investere i uønskede bransjer.

Også aksjeinvestorene SOS-Barnebyer og Redd Barna, som ikke har utviklet egne etiske retningslinjer, har besluttet å plassere sine midler i slike etiske fond. Til tross for at de har ulik politikk, følger altså fire av de fem organisasjonene som har investert i aksjer, samme praksis. Tatt i betraktning at bruken av etiske fond fortsatt er ganske uvanlig i Norge, er det iøynefallende at nesten alle aksjeinvesteringene til de humanitære organisasjonene er plassert i slike fond.

Tror på DnB Nor
Flyktninghjelpen kommer dårligst ut. I tillegg til at de først nå har kommet i gang med å utvikle egne etiske retningslinjer, har de mesteparten av sine aksjeplasseringer i fond som ikke er «etiske». Organisasjonen har overlatt 10,1 millioner kroner i norske og utenlandske aksjefond hos DnB Nor Kapitalforvaltning. I likhet med de fleste andre organisasjonene, har de tillit til at DnB Nor kjenner kunsten å drive etisk kapitalforvaltning, og dette har vært en forutsetning når de har valgt DnB Nor. 

– DnB Nor har et eget såkalt «etisk råd» og arrangerer blant annet seminarer for kunder med etikk som tema, sier presseansvarlig i Flyktninghjelpen Astrid Sehl.

Sannheten er at DnB Nor har vært sene med å garantere at porteføljene holder en etisk minimumsstandard. I fjor, etter avsløringen om at DnB Nor hadde aksjer i en omstridt asiatisk landmineprodusent, nedsatte banken et internt team som skulle fungere som ”etisk råd” for investeringene. Men dersom man tar en titt på DnB Nors hjemmesider finner man enkelt ut at rådets arbeid går sakte. Fram til april 2006 hadde banken ennå ikke luket ut atomvåpen- og klasebombeprodusenter fra sine fond. Flere selskaper som Oljefondet hadde svartelistet var fremdeles blant DnB Nors investeringer. En rask gjennomgang av DNB Nors fond viser at det er i svært få banken presenterer som «etiske».

Ett av de to etikkfrie DnB Nor-fondene som Flyktninghjelpen har investert penger i, er blant annet inne i det dansk-britiske konsernet Group 4 Securicor, et av verdens største sikkerhetsselskaper. Group 4 Securicor har vaktpersonell i 110 land i verden, leverer tjenester både til sivile og militære institusjoner. Flere av gruppens prosjekter har høstet stor kritikk. Kontroversene gjelder blant annet selskapets tette samarbeid med det israelske militæret, tidligere bevoktning av ulovlige jødiske bosetninger på okkuperte Vestbredden, og gjentatte overgrep mot asylsøkere som eskorteres fra Storbritannia til hjemlandet av vaktselskapets personell.

Da Norwatch snakket med Sehl var hun ikke kjent med at organisasjonen hadde investert i selskaper utenfor Norge.

– Jeg har nå hørt med DnB Nor, og de bedyrer at de følger alle slags internasjonale konvensjoner og regelverk. Men det du sier er en veldig relevant problemstilling, og vi er glad for at dere ser på disse spørsmålene. Vi ønsker selvfølgelig ikke å investere i selskaper i uetiske bransjer, sier Astrid Sehl til Norwatch.

Flyktninghjelpen har ifølge Sehl vært igjennom store omlegginger de siste årene, og en intern arbeidsgruppe er nå i ferd med å gjøre en grundig gjennomgang av organisasjonens etiske retningslinjer, inkludert reglene for kapitalforvaltning. Sehl forklarer at når arbeidsgruppen er ferdig med arbeidet, vil Flyktninghjelpen be DnB Nor om en skreddersydd etisk investeringspakke. 

Mangler etiske rentefond
En tredel av den samlete egenkapitalen til de ti organisasjonene - over halvannen milliard kroner - er plassert i rentefond. Men i Norge har ikke etiske rentefond vært diskutert, og finnes ikke på det norske markedet.

Et rentefond er et fond som investerer i andre verdipapirer enn aksjer. Det finnes to typer rentefond; obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Særlig er pengemarkedsfondene populære blant organisasjonene. Disse har bindingstid på maksimalt ett år, og har lav risiko.

I enkelte land har det begynt å bli etterspørsel etter etiske rentefond. Blant annet skal flere kunder i USA ha vært misfornøyde med å investere i amerikanske statsobligasjoner, ettersom de mener det bidrar til å finansiere landets militære prosjekter. Men i Norge har ikke etiske rentefond vært ansett å være like relevant som etiske aksjefond. Rentefondene som de fleste humanitære organisasjonene har investert i, består av verdipapirer utstedt av institusjoner og selskaper i Norge.

Økonomisjef i Redd Barna, Anders Bade, sier til Norwatch at han har vært på utkikk etter etiske rentefond. Redd Barna har 225 millioner kroner i slike fond, 80 av dem ble samlet inn på en TV-aksjon et par år tilbake.

– Jeg har tidligere etterspurt rentefond med etiske kriterier hos norske finansinstitusjoner. Det har jeg ikke funnet, sier Bade.

Bade forsikrer om at Redd Barna har plassert midlene i trygge fond, bestående av rentepapirer utstedt av norske kommuner og institusjoner.

Svært få av de norske organisasjonene har investert i utenlandske rentefond. Så vidt Norwatch har kunnet finne ut, er Norges Røde Kors den eneste som har plassert kapital i amerikanske statsobligasjoner.

Denne artikkelen er publisert i siste utgave av Verdensmagasinet X , mai 2006. Utgavens temadel handler om norske og internasjonale humanitære organisasjoner.

Se oversiktstabell over de ti organisasjonenes finansielle plasseringer her (PDF. Faksimile fra Verdensmagasinet X 2/2006)


FAKTA
Norwatch har gjennomgått kapitalforvaltningen til ti humanitære organisasjoner i Norge, deriblant ”de fem store”. Til sammen har organisasjonene plassert 3,5 milliarder kroner i ulike finansielle instrumenter. Den største aktøren er Norges Røde Kors, med 2,1 milliarder kroner. Det er mer enn de ni andre organisasjonene til sammen. Totale finansinntekter fra organisasjonenes kapitalforvaltning beløper seg på rundt 149 millioner kroner. Det er en ganske god etisk bevissthet rundt etiske investeringer blant de norske humanitære organisasjonene. Fire av de fem organisasjonene som har investert i aksjer, har plassert storparten av pengene i etiske fond. Flyktninghjelpen har ikke gjort dette.Les også:
19.05.06 Lite etisk debatt
19.05.06 Røde Kors innfører nulltoleranse
20.06.06 Røde Kors ut av hedgefond

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!