Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Atomvåpeneier fortsatt i Oljefondet

Finansdepartementet opprettholder utelukkelsen av våpengiganten EADS fra Oljefondet fordi selskapet produserer komponenter til atomvåpen. Men gjennom milliardinvesteringen i DaimlerCrysler er Oljefondet fortsatt indirekte eier i EADS.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finansdepartementet opprettholder utelukkelsen av våpengiganten EADS fra Oljefondet fordi selskapet produserer komponenter til atomvåpen. Men gjennom milliardinvesteringen i DaimlerCrysler er Oljefondet fortsatt indirekte eier i EADS.Av Pia A. Gaarder
Norwatch

I dag har Finansdepartementet offentliggjort at de fortsatt utestenger EADS (European Aeronautic Defence and Space Company) fra investeringsuniverset til Oljefondet. Som Norwatch skrev tidligere har EADS solgt seg ut av selskapet TDA Armament som produserte klasevåpen. Selskapet måtte derfor opp til ny vurdering i Etikkerådet for Statens Pensjonsfond – Utland, bedre kjent som Oljefondet. Etikkrådets tilrådning ble sendt til Finansdepartementet 18. april.

I Etikkrådets tilrådning som ble offentliggjort i dag fremgår det at EADS skrev til Norges Bank 21. mars i år og gjorde det klart at selskapet ikke lenger har investeringer i produksjon av klasevåpen. Men i det samme brevet sier selskapet at det deltar i produksjon av kjernevåpen.

Etikkrådet har på denne bakgrunn vurdert begrunnelsen for utelukkelsen på nytt. Finansdepartementet slutter seg til konklusjonen om å opprettholde utelukkelsen som følge av at selskapet medvirker til produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.

DaimlerChrysler
Etikkrådet har dermed fortsatt et uløst problem, nemlig investeringene på 3,9 milliarder i DaimlerChrysler som er en av EADS største eiere. Som Norwatch tidligere har skrevet har Statens Pensjonsfond - Utland 1,7 milliarder kroner investert i aksjer i DaimlerChrysler og 2,2 milliarder i obligasjoner utstedt av det samme selskapet.

DaimlerChrysler hadde 31. desember 2005 en andel i EADS på 29,89 prosent. Den 4. april varslet EADS at de to største eierne, DaimlerChrysler og franske Lagardère SCA, kommer til å redusere sin andel med 7,5 prosent hver. DaimlerChrysler vil dermed om relativt kort tid komme til å eie rundt 22,4 prosent i EADS.

Hvor trekkes grensen?
Før påske sa lederen for Etikkrådet, Gro Nystuen, til Norwatch at hun ikke kunne kommentere den konkrete saken, men at det prinsipielt dreier seg om hvor grensen skal gå.

– Noen fond og screeningsselskaper opererer med en grense på 30 eller 20 prosent, og aksepterer eierskap under denne fastsatte grensen. Men Graver-utvalget foreslo ikke en slik minstegrense. Det ble antatt at enhver form for medvirkning ville være uakseptabel. Det er derfor selve spørsmålet om hva som skal til for at medvirkning finner sted som er det sentrale. Vi må i hvert enkelt tilfelle vurdere om det foreligger det som kalles "en uakseptabel risiko for medvirkning", sa Nystuen.

Problemet oppstår når investeringen ikke er gjort direkte i selskapet som produserer klasebomber eller atomvåpen, men i et av eierselskapene. Nystuen understreket at spørsmålet er hvor langt bakover i rekken man skal gå for at investeringen skaper en uakseptabel risiko for medvirkning. Ifølge Nystuen krever det en konkret analyse av hvert enkelt tilfelle.

Det er derfor å vente at Finansdepartementet om ikke lenge kommer med en ny beslutning vedrørende investeringen i DaimlerCrysler.


Tidligere artikler om saken
20.04.2006: EADS i atomvåpen
19.04.2006: EADS ute av klasebomber
06.04.2006: Klasebombenøtt i Oljefondet

Les Finansdepartementets pressemelding

Les Etikkrådets nye tilrådning

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!