Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aracruz under lupen

Samtidig som Tupinikim og Guarani-indianerne er i Norge for å protestere mot Aracruz Celulose, følges indianernes landkonflikt med Lorentzen-selskapet nøye av Oljefondets Etikkråd. Finansdepartementets endelige beslutning i Aracruz-saken, er nå avhengig av utviklingen som er i gang i Brasil.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Samtidig som Tupinikim og Guarani-indianerne er i Norge for å protestere mot Aracruz Celulose, følges indianernes landkonflikt med Lorentzen-selskapet nøye av Oljefondets Etikkråd. Finansdepartementets endelige beslutning i Aracruz-saken, er nå avhengig av utviklingen som er i gang i Brasil.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Les også: Indianerprotest foran Stortinget


aracruz_indianere_stortinget2006_250.jpgI juli 2005 sende over 20 brasilianske organisasjoner et brev til Finansdepartementet og Norges Bank med krav om at Oljefondet trakk sin investering i Aracruz Celulose. Saken ble rutinemessig sendt over til Etikkrådet for Statens Pensjonsfond – Utland (Oljefondet).

Mens indianerne landet på Gardermoen flyplass i går, gjorde Finansdepartementet sin foreløpige posisjon i saken kjent gjennom en notis på sine hjemmesider. Der fremgår det at Finansdepartementet slutter seg til Etikkrådets vurdering om å avvente utviklingen i Brasil, før det eventuelt gjennomfører en grundigere utredning av Aracruz.

I praksis skjer det dermed foreløpig ingen endringer i porteføljen. Aracruz forblir i Statens Pensjonsfond – Utland. Men en fortsatt investering i selskapet blir nå avhengig blant annet av hvordan Aracruz forholder seg til de juridiske prosessene som er under full utvikling i Brasil.

Sviende nederlag
Som Norwatch tidligere har skrevet led Aracruz et sviende nederlag i februar da det nasjonale indianerdirektoratet, FUNAI, konkluderte med at de omstridte 11.009 hektarene tilhører indianerne. Nå skal Aracruz ha tid på seg til 20. mai for å komme med sine innsigelser mot konklusjonen. Deretter skal saken igjen behandles av FUNAI og sendes videre til justisministeren. Etter planen vil den endelige avgjørelsen komme i august eller september.

En av indianerne på besøk i Oslo, Paulo Henrique Vincente de Oliveira, sier til Norwatch at han er sikker på at den brasilianske justisministeren kommer til å lage et dekret i indianernes favør.

- Justisministeren kom selv til oss under aksjonen i januar, og lovet oss et dekret som ga oss tilbake våre opprinnelige landområder. Dersom han ikke skulle holde ord, kommer det til å bli enorme reaksjoner, sier de Oliviera.

Han er sikker på at Justisministeren ikke ønsker en slik åpen konfrontasjon med landets urbefolkning.

Tidligere i dag møtte indianerne både Etikkrådet og Eierskapsgruppen i Norges Bank. De Oliviera mener at Aracruz nå må settes under press. Tupinikim og Guarani-indianerne er redde for at Aracruz ikke vil akseptere justisministerens dekret om å gi landområdene tilbake, og at Aracruz vil bringe saken inn for det ordinære rettsapparatet.

- Jeg tror at Norges Bank og de norske politikerne kan bidra til å påvirke Aracruz slik at selskapet ikke motsetter seg justisministerens dekret, og lar saken versere i mange år i rettsapparatet, sier de Oliveira.

- Viktig problemstilling
I sin foreløpige tilrådning skriver Etikkrådet at Aracruz beskyldes for urettmessig å ha ervervet landområder som tradisjonelt har tilhørt indianerfolkene i området. Disse gruppene har stilt krav om å få dette landet tilbake ut i fra urinnbyggernes grunnlovsfestede rettigheter. Aracruz hevder at landområdene ble kjøpt på lovlig vis av de rettmessige grunneierne, og at dette er dokumentert i offentlige registre.

- Slik rådet ser det, er saken i første rekke en konflikt om landrettigheter mellom indianere og Aracruz, selv om også miljøspørsmål og arbeidstakerrettigheter har vært trukket inn i konflikten. Urfolks rettigheter til land er en viktig problemstilling, skriver rådet.

I denne saken legger rådet til grunn at det er etablert en prosess med sikte på å finne en løsning på konflikten. Rådet vektlegger også at brasilianske myndigheter har engasjert seg i saken og at alle berørte parter synes å være involvert i prosessen.

Rådet vil derfor avvente utviklingen i saken, før en eventuelt grundigere utredning vurderes.


Oppdatering i saken 24. mai 2006:
Aracruz har fått utsatt tidspunktet for å levere sine innsigelser mot FUANI-rapportens konklusjoner. Etter det Norwatch kjenner til dreier det seg om en måneds utsettelse.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!