Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ny rapport - Statoil i Nigeria

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Rapporten «Statoil in Nigeria. Transparency and local content» er publisert av Framtiden i våre hender sammen med Fellesrådet for Afrika.

Rapporten har blant annet analysert Statoils virksomhet sett i forhold til miljøkrav, åpenhetskrav, og kravet om nigerianske underleveranser.

Statoil har vært i Nigeria siden 1992. Selskapet er operatør på to offshoreblokker hvor det er funnet gass og kondensat, men hvor det ikke er tatt noen endelige beslutninger om hvorvidt man skal bygge ut.

I tillegg er Statoil partner med oljeselskap som er operatører på andre offshoreblokker. På Agbami-feltet kommer ChevronTexaco i gang med oljeproduksjon i 2008, og Statoils andel der er 18,85%. I tillegg er Statoil partner i et par nylig tildelte blokker hvor det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras er operatør.

I de siste årene har oljeletingen økt i havet utenfor Nigeria, og Statoil er ett av selskapene som opererer der. Nigeria har vært et oljeproduserende land siden 1960-tallet. Det meste av produksjonen foregår fortsatt på land, og det har vært og er fortsatt store miljøødeleggelser, menneskerettighetsbrudd, vold og uro knyttet til oljevirksomheten. Folk flest føler at de har fått lite eller ingenting igjen for oljevirksomheten.

Nigeria har vært, og er fortsatt et utfordrende land å være selskap i, dersom man ønsker å opptre på en ansvarlig måte. Korrupsjonen er utbredt og lovverk og håndheving er svakt utviklet, og byråkratiet er komplisert.

Foruten å gi en oversikt over Nigerias oljeproduksjon og viktig problematikk knyttet til denne, ser rapporten på Statoils virksomhet og planer ut fra to politikkområder formulert av den nigerianske regjeringen.

Det ene politikkområdet er transparency - åpenhet om finansielle transaksjoner, hvor mye som betales i skatt til hvem, og hvor mye olje som produseres og eksporteres hvorfra. Til dette formålet er Nigerian Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI) startet.

Det andre politikkområdet er local content - i denne sammenheng Nigerian content. Utvikling av teknologi, lokale arbeidsplasser og firma har i alle år vært veldig beskjeden i den nigerianske oljebransjen, og målet er nå å øke disse dramatisk på få år.

Til slutt i rapporten presenteres en rekke innspill fra nigerianske interesser på hva de mener er viktig i konteksten nigeria og oljeselskaper, og hva slags forventninger de har til den nye offshore-utviklingen og oljeselskap som Statoil.

En av konklusjonene rapporten trekker, er at Statoil følger en ganske annen standard enn i Norge når det gjelder offentliggjøring av miljøkonsekvensutredninger. Mens alle får se hva slags miljøkonsekvenser man kan vente seg av nye utbygginger som Statoil planlegger i Norge, er det ikke mulig å få det for selskapets nigerianske prosjekter.

(Norwatch-redaksjonen)

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!