Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

EADS ute av klasebomber

Klasebomber begynner å bli en upopulær investering. Oljefondet kastet i høst ut syv selskaper som produserer klasebomber, deriblant EADS. I mellomtiden har EADS kvittet seg med klasebombeselskapet TDA. Etikkrådet må nå vurdere om EADS igjen skal inn i porteføljen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Klasebomber begynner å bli en upopulær investering. Oljefondet kastet i høst ut syv selskaper som produserer klasebomber, deriblant EADS. I mellomtiden har EADS kvittet seg med klasebombeselskapet TDA. Etikkrådet må nå vurdere om EADS igjen skal inn i porteføljen.

 

Av Pia A. Gaarder
Norwatch

European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) har i all stillhet solgt seg ut av den omstridte klasevåpenprodusenten TDA Armements. EADS eierandeler i TDA gjorde at EADS i fjor høst ble ekskludert fra porteføljen til Statens Pensjonsfond – Utland, bedre kjent som oljefondet.

På hjemmesidene til TDA Armements står det fortsatt at selskapet er et joint venture mellom Thales og EADS. Men i et foreløpig utkast til EADS' finansrapport 2005 som Norwatch har fått tilgang til, står det at selskapets eierandel på 50 prosent i TDA Armaments ble solgt til Thales allerede 30. november i fjor, det vil si ikke lang tid etter at oljefondet solgte seg ut.

Alexander Reinhardt, informasjonssjef og visepresident for EADS Defence & Security Systems, bekrefter overfor Norwatch at EADS har solgt det omstridte klasevåpenselskapet.

- Vi har definitivt solgt våre andeler i TDA til Thales. Årsaken til salget er at TDA ikke faller inn under vår kjernevirksomheter, sier Reinhardt. Han legger til at EADS har informert Norges Bank og Etikkrådet om salget av TDA.

Egentlig motiv
Reinhardt benekter at Oljefondets avgjørelse om å ekskludere EADS fra porteføljen har påvirket avgjørelsen om å selge TDA. Men ikke alle er like overbevist om at det norske pensjonsfondets utelukkelse har vært uten effekt.

Blant annet så referer det sveitsiske militære nyhetsbrevet ’Military Procurement International’ kilder som hevder at det egentlige motivet er helt annerledes enn det som sies offisielt:

- Et stort norsk pensjonsfond som hadde aksjer i både Thales og EADS, fant ut at TDA også produserte klasebomber, noe som strider mot fondets etiske retningslinjer. Som en konsekvens solgte de seg ut av Thales og EADS. Dette utløste i sin tur EADS’ avgjørelse om å selge TDA, heter det i artikkelen.

Blir vurdert
Grunnlaget for å utelukke et av verdens 10 største våpenselskaper, EADS, fra Pensjonsfondets portefølje på grunn av klasebombeproduksjon, har dermed falt bort:

– Selskapet er ikke blitt tatt tilbake i investeringsuniverset. Men det vil komme en avgjørelse om dette om ikke lenge, sier Henrik Syse som leder Eierskapsgruppen i Norges Bank Kapitalforvaltning til Norwatch.

Eierskapsgruppen i Norges Bank arbeider med aktiv eierskapsutøvelse og ikke med sammensetning av porteføljen. Hvilke selskaper som skal ut, eventuelt inn igjen, i porteføljen til Statens Pensjonsfond – Utland avgjøres av Finansdepartementet etter råd fra Etikkrådet.

Etikkrådet
Finansdepartementets informasjonssjef Runar Malkenes bekrefter at Etikkrådet har som oppgave å vurdere om ekskluderte selskaper skal tas inn igjen:

– Rådet følger med på utelukkede selskaper for å se om grunnlaget for at de er ute av fondet fortsatt er til stede. Dette er også en del av rådets mandat. Rådet kan tilrå at selskaper tas inn igjen dersom det vurderer at det er grunnlag for det, sier Malkenes.

Han bekrefter at ingen av de selskapene som er utelukket per i dag er tatt inn igjen i investeringsuniverset, men vil ikke si noe konkret om EADS.

– Uttrekk av selskaper offentliggjøres etter at nedsalg er gjennomført av operasjonelle hensyn for at fondet ikke skal påføres tap. Det er på tilsvarende måte rimelig at operasjonelle hensyn også tas i tilfeller der en skal ta inn igjen selskaper i fondet igjen. Å si noe konkret om det selskapet du nevnte er med andre ord ikke aktuelt nå, sier Malkenes.

Atomvåpen
Men om EADS ikke lenger er involvert i produksjon av klasebomber, kommer selskapet til å forbli utestengt fra fondet - om enn av andre grunner. Ifølge Etikkrådets tilrådning som ble sendt til Finansdeparetementet i september i fjor, er det kjent med at EADS også kan være involvert i produksjon av sentrale komponenter til kjernevåpen.

For EADS inngår sammen med BAE Systems Plc og Finmeccanica SpA i joint venture selskapet MBDA. Etikkrådet refererer til Jane’s Air Launched Weapons om at MBDA har kontrakt på å utvikle og produsere missilet ASMP-A for det franske flyvåpenet. ASMP-A beskrives som ”nuclear warhead air-to-surface missile”.

Både Finmeccanica og BAE Systems ble utestengt fra porteføljen på grunn av deres eierandeler i MBDA, og en ny vurdering av EADS må dermed føre til samme resultat.

DaimlerChrysler
Etikkrådet må dermed også løse problemet med investeringene på 3,9 milliarder i DaimlerChrysler som er en av EADS største eiere. Som Norwatch tidligere har skrevet har Statens Pensjonsfond - Utland 1,7 milliarder kroner investert i aksjer i DaimlerChrysler og 2,2 milliarder i obligasjoner utstedt av det samme selskapet.

Før påske sa lederen for etikkrådet, Gro Nystuen, til Norwatch at hun ikke kunne kommentere den konkrete saken, men at det prinsipielt dreier seg om hvor grensen skal gå.

– Noen fond og screeningsselskaper opererer med en grense på 30 eller 20 prosent, og aksepterer eierskap under denne fastsatte grensen. Men Graver-utvalget foreslo ikke en slik minstegrense. Det ble antatt at enhver form for medvirkning ville være uakseptabel. Det er derfor selve spørsmålet om hva som skal til for at medvirkning finner sted som er det sentrale. Vi må i hvert enkelt tilfelle vurdere om det foreligger det som kalles "en uakseptabel risiko for medvirkning", sa Nystuen.

Problemet oppstår når investeringen ikke er gjort direkte i selskapet som produserer klasebomber eller atomvåpen, men i et av eierselskapene. Nystuen understreket at spørsmålet er hvor langt bakover i rekke man skal gå for at investeringen skaper en uakseptabel risiko for medvirkning. Ifølge Nystuen krever det en konkret analyse av hvert enkelt tilfelle.

DaimlerChrysler hadde 31. desember 2005 en andel i EADS på 29,89 prosent. Den 4. april varslet EADS at de to største eierne, DaimlerChrysler og franske Lagardère SCA, kommer til å redusere sin andel med 7,5 prosent hver. DaimlerChrysler vil dermed om relativt kort tid komme til å eie rundt 22,4 prosent i EADS.


Les også:
10.05.2006: Atomvåpeneier fortsatt i Oljefondet

20.04.2006: EADS i atomvåpen
06.04.2006: Klasebombenøtt i Oljefondet


Oppdatert 20. april 2006

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!