Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nordmenn får mest bensin i Europa for én times arbeid

Det er en myte at bensinen er så dyr i Norge. Vi har utarbeidet en helt fersk sammenligning av bensinpriser, lønns- og skattenivå i 12 europeiske land. Blant disse er det nordmenn som trenger å jobbe minst for å fylle tanken.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er en myte at bensinen er så dyr i Norge. Vi har utarbeidet en helt fersk sammenligning av bensinpriser, lønns- og skattenivå i 12 europeiske land. Blant disse er det nordmenn som trenger å jobbe minst for å fylle tanken.
Tabellen viser at vi i Norge får mest bensin for èn arbeidstime.

Rangering

Land

Liter bensin pr time arbeidet

Brutto timelønn kroner

Skattesats %

Pumpepris, kr/l

1

Norge

10,5

165

29,0

11,15

2

Irland

10,3

108

17,7

8,70

3

Danmark *

9,9

167

41,0

9,93

4

Sverige

7,7

109

31,0

9,69

5

Østerrike

7,7

96

32,1

8,46

6

Finland

7,5

113

31,3

10,32

7

Storbritannia

7,3

103

26,5

10,35

8

Tyskland

7,1

121

41,7

9,88

9

Nederland

6,8

112

32,2

11,16

10

Frankrike

6,2

85

29,0

9,64

11

Belgia

5,8

100

41,9

10,00

12

Italia

5,2

72

27,3

10,02

 

Samtidig vet vi at klimagassutslippene fra veitrafikken i Norge har økt med 27 prosent siden 1990, og at våre utslipp av klimagasser samlet nå er 9 prosent høyere enn i 1990. Skal vi klare våre forpliktelser med kun 1 prosent økning fra 1990-nivået, må også transportsektoren bidra med reduksjoner.

Et riktig tiltak vil være å øke bensinavgiftene, for å tvinge frem lavutslippsbiler, og satsing på kollektivtransport i sentrale strøk. Økte bensinavgifter bør kombineres med lavere avgifter for drivstoffgjerrige biler, og høyere avgifter for biler med høyt drivstoff-forbruk.
Les mer i Nettavisen

Spørsmål og svar

Hvorfor brukes industriarbeiderlønninger som sammenligningsgrunnlag, og ikke andre arbeidstakergrupper?
Å bruke lønnsnivå i industrien (engelsk "manufacturing") er den vanlige metoden å bruke når man skal sammenligne lønnsnivå mellom land. Derfor finnes det også best og mest oppdaterte data om denne lønnstakergruppen. OECD (vår viktigste datakilde her) bruker denne metoden. Tallene brukes til å sammenligne lønnskostnader (for konkurranseutsatt næringsliv) og inntektsnivå fra land til land.

Om metodikken

Beregningene tar utgangspunkt i Finansdepartementets sammenligning av pumpepriser og timelønn i 12 europeiske land fra 2004.
Alle tall er oppdatert til nyeste tilgjengelige utgave. I tillegg er det tatt høyde for ulikt nivå på personbeskatningen i ulike land, slik at man får et mer reelt bilde av hvor mye bensin folk kan kjøpe for sin timelønn enn det Finansdepartementets tall fra 2004 gav.

De europeiske pumpeprisene er hentet fra EUs Oil Bulletin for 13.mars, mens den norske er marstallene fra Norsk Petroleumsinstitutt. Mars er nyeste tilgjengelige tall. Bensinprisene beveger seg stort sett jevnt med oljeprisen i alle europeiske land, slik at kortsiktige stigninger eller nedgang i oljeprisen (og derfor bensinprisen) ikke gir endringer av betydning i den relative plasseringen i Framtiden i våre henders rangering.
Finansdepartementets oppgitte lønnstall er justert ved hjelp av OECDs lønnsindeks (til 2005-nivå).
Skatteprosentene er hentet fra OECDs skattedatabase (2005-nivå). Kursen på Euro mot norske kroner er marstallene fra Norges Bank.

*Et land som Danmark har ikke tradisjonell arbeidsgiveravgift. I stedet henter staten inntekter  gjennom en strengere beskatning av lønnsinntekt. En sammenligning av bruttolønn med priser vil derfor overdrive danske lønnsmottakeres kjøpekraft i forhold til for eksempel norske.

Oppdatert 03.05.2006: Spørsmål og svar
Oppdatert 12.05.2006: Nye klimagassutslippstall for Norge

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!