Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Unifor går for åpenhet

Forvaltnings- stiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo (Unifor) legger seg flat for kritikk om hemmelighold, og viser fram kortene. Nå kan studentene sjekke investeringene som finansierer stipendene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Forvaltnings- stiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo (Unifor) legger seg flat for kritikk om hemmelighold, og viser fram kortene. Nå kan studentene sjekke investeringene som finansierer stipendene.


Av Erik Hagen
Norwatch

I fjor skrev Norwatch om mangelen på åpenhet i forvaltningen av universitetsstudentenes stipendpenger. Legatstiftelsen Unifor forvalter kapital for rundt én milliard kroner, og det er den årlige avkastningen fra disse midlene som finner veien ned i fattige studenters lommebøker. Men fram til nå har det vært umulig for studentene å få vite hvilke norske og utenlandske selskaper som til syvende og sist står bak pengegavene.

Nå har stiftelsen valgt å informere om hvor midlene er plassert. For første gang siden stiftelsen ble opprettet i 1993 har Unifor lagt ut på sine hjemmesider en detaljert porteføljeoversikt, som viser investeringer i 101 kjente og ukjente selskaper fra Europa, USA og Japan.

– Vi foretrekker å ha en åpen portefølje, så vi slipper å mistenkeliggjøres slik vi ble i fjor, sier direktør i Unifor, Tor Bredo Gotfredsen til Norwatch.

Økt åpenhet
Dagen etter at Norwatch i fjor skrev om mangelen på åpenhet i legatpengene ved Universitetet i Oslo, tok daværende studentrepresentant i Universitetsstyret, Kim Rand-Henriksen, saken opp med resten av Universitetsledelsen. Styret ba Unifor om en redegjørelse om aksjeporteføljene kunne offentliggjøres.

I høst presenterte stiftelsen resultatet av sin analyse: ”Vår vurdering er at eventuelle ulemper ved en offentliggjøring er færre enn ulempene ved å ikke offentliggjøre porteføljene”, mente stiftelsen, ifølge Uniforum, Universitetets internavis.

Kastet ut et fond
I tillegg til at listen nå offentliggjøres sammen med fjorårets resultat, forteller Unifors direktør til Norwatch at stiftelsen også har solgt seg ut av den amerikanske atomvåpenprodusenten Boeing.

Dette valgte Unifor å gjøre ettersom de har besluttet å følge de samme etiske retningslinjene som Oljefondet. Men utsalget har langt i fra vært en enkel affære for stiftelsen. For atomprodusenten var ikke én av Unifors 101 enkeltinvesteringer, men ett av flere selskaper som befant seg i et fond som stiftelsen hadde midler i. Fond er sjelden skreddersydd etter investorenes ønsker, og fondenes sammensetning lar seg normalt ikke endre ut fra investorenes vekslende behov. For at Unifors portefølje skulle følge retningslinjene, ble Unifor derfor nødt til å kaste ut hele fondet.

Kim Rand-Henriksen, som ikke lenger sitter i Universitetsstyret, er svært fornøyd med Unifors beslutning om utsalg. Det viktigste mener han likevel er at Unifor nå velger å offentliggjøre investeringene.

– Tidligere har Unifor hevdet at en offentliggjøring vil føre til høyere administrasjonsutgifter og lavere inntjening. Da er det gledelig at de nå har funnet en måte å løse dette på. Unifor har nå blitt et eksempel til etterfølgelse for andre investorer, sier Rand-Henriksen til Norwatch.

Per 31. desember 2005 hadde Unifor plassert 289 millioner kroner i 101 europeiske, japanske og nordamerikanske selskaper, samt 190 millioner kroner i aksjefond. Til sammen utgjør disse aksjepostene halvparten av Unifors midler. I tillegg er like mange kroner plassert i hedgefond, rentepapirer og bankinnskudd. Ved nyttår var stiftelsens kapital på 969 millioner, en pen økning på 19 prosent fra året før.

Relaterte saker

28.02.06: Retningsløs UiB-milliard
01.07.05: Føler seg uthengt
21.06.05: Økt åpenhet i stipendforvaltningen
13.06.05: Investerer stipendpenger i militærregime

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!