Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Vanskelig etikkgaranti for leketøy

Stiftelsen Miljømerking ønsker å innføre en etikkgaranti på svanemerket leketøy. - Det er et flott å sette søkelys på problemene ved fabrikkene i utviklingsland, men Svanen vil ikke være i stand til å gi en slik etisk garanti, sier Henrik Lindholm fra det svenske Fair Trade Center til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Stiftelsen Miljømerking ønsker å innføre en etikkgaranti på svanemerket leketøy. - Det er et flott å sette søkelys på problemene ved fabrikkene i utviklingsland, men Svanen vil ikke være i stand til å gi en slik etisk garanti, sier Henrik Lindholm fra det svenske Fair Trade Center til Norwatch.


Pia A. Gaarder
Norwatch

Fair Trade Center i Stockholm har i flere år satt søkelys på de uholdbare arbeidsforholdene ved leketøysfabrikkene i utviklingsland. Nylig var Henrik Lindholm i Oslo for å snakke om fabrikkarbeideres situasjon og leketøysbransjens ansvar på et seminar arrangert av Stiftelsen Miljømerking. Stiftelsen som står bak svanemerket, vurderer nemlig å utvide svanemerkingen til ikke bare å gjelde miljø, men også etikk.

- Våre kunder etterspør stadig oftere ikke bare en miljøgaranti, men også en garanti for at produktene er produsert under etisk forsvarlige forhold. Vi har derfor begynt å undersøke hvordan det kan stille gode krav til etikk ved produksjon av svanemerket leketøy, sier Lise Sunsby i Stiftelsen Miljømerking til Norwatch.

Vanskelig garanti
Arbeidet er med andre ord i startfasen. Henrik Lindholm i Fair Trade-senteret advarer imidlertid Stiftelsen mot å garantere noe som helst på dette området:

- Svanen vil ikke kunne gi en garanti for at lønns- og arbeidsforholdene er anstendige. Det finnes en nederlandsk stiftelse – Fair Wear Foundation (FWF) – som utfører uavhengig kontroll av klesfabrikker. Det er et gigantisk prosjekt som inkluderer fagforeninger og lokale organisasjoner i den tredje verden. Det er vanskelig å tenke seg at Svanen kan gjøre noe lignende fra sitt kontor i Oslo. Det er veldig bra at de tar opp problemstillingen, men jeg tror de vil få store problemer om de går ut med en garanti for at leketøyet er produsert på en etisk forsvarlig måte, sier Lindholm.

- Vil det være nok å kreve at leketøysfabrikkene har SA 8000-sertifikatet i orden; SA  8000 er jo i dag den sertifiseringsordningen som regnes for å ha de strengeste etiske kravene?

- SA 8000 sertifikatet er ingen garanti for gode arbeidsforhold. En av de kinesiske leketøysfabrikkene som vi i 2004 så på sammen med SwedWatch, var SA 8000 sertifisert, og problemene var ikke mindre der.

Lindholm peker på at SA 8000-sertifikatet er som de fleste andre kontrollsystemene basert på forhåndsanmeldte besøk, spørreskjemaer og intervjuer.

- Vi vet at det lyves systematisk. Ofte føres det to uavhengige lønns- og overtidslister. En for kontrollørene og en for fabrikkens eget regnskap. Arbeiderne forteller også anonymt at de blir betalt for å svare usant på kontrollørenes spørsmål, forteller Lindholm.

Fagforeninger
Løsningen ligger på mange plan, men det viktigste er, ifølge Lindholm, å trekke fabrikkarbeiderne, lokale organisasjoner og fagforeninger - der disse finnes, inn i gjennomføringen av tiltakene som skal sikre at produksjonsforholdene er etisk forsvarlig.

- Leker produseres i dag primært i Kina hvor frie fagforeninger er forbudt. Likevel er selve arbeidsmiljølovene i Kina ikke så verst. Problemet er at lovverket ikke følges, og at arbeiderne ikke kjenner til hvilke lovfestede rettigheter de har til både lønn og arbeidstid. Det er derfor viktig at arbeiderne får kunnskap om sine rettigheter, sier Lindholm.

- Det å trekke aktivt inn arbeiderne, betyr å starte opp noe som ligner på ekte fagforeninger. Hvordan kan det gjennomføres i praksis og hvordan reagerer de kinesiske myndighetene?

- Det finnes eksempler på at lokale sammenslutninger av arbeidere ved kinesiske fabrikker begynner å fungere som ekte fagforeninger, og at dette har fått svært negative konsekvenser for arbeiderne som var involvert. Nettopp derfor er det så viktig at selskapene fra Vesten som bestiller varer fra fabrikkene, krever at arbeiderne trekkes aktivt med. På den måten må de kinesiske myndighetene gi arbeiderne større rom for organisering, sier Lindholm.

Dødsbranner
Kampanjen for å forbedre arbeidsvilkårene i leketøysfabrikkene startet i 1993 etter flere store fabrikksbranner hvor flere hundre arbeidere brant inne. Siden den gang skal de fleste eksportrettede fabrikkene ha fått brannslukningsutstyr og nødutganger, men arbeidsforholdene preges fortsatt av store problemer med sikkerheten, et enormt overtidspress, manglende fridager og dårlig betaling.

Som i tekstilbransjen er arbeidsmengden enorm i korte perioder hvor store bestillinger skal leveres, deretter synker den drastisk. Betalingen er på sin side akkord-basert, og altfor dårlig. I perioder med lite arbeid tjener arbeiderne ofte under minstelønn. De bor ofte sammenstuet i boenheter knyttet til fabrikken, og tjener ikke nok til å kunne flytte ut av kaserne-tilværelsen.


FAKTA
Stiftelsen Miljømerking håndterer de to offisielle miljømerkene Svanemerket og Blomsten i Norge. Miljømerking er opprettet etter et stortingsvedtak i 1989 der det ble besluttet å sette i gang en offisiell nordisk miljømerkeordning. 
Administrativt ligger Miljømerking under forbrukeravdelingen i Barne- og likestillingsdepartementet.
Symbolet Svanen er basert på logoen til Nordisk Råd, og ordningen omfatter Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark.
Blomsten er opprettet av EU-kommisjonen, og er et tilsvarende miljømerke som Svanemerket. Norge er med på Blomsten som en del av EØS-avtalen


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!