Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Trakk Stoltenberg inn i Guantánamo

Da Aker Kværner i fjor fikk kritikk for å ha medvirket til tortur på Guantánamo, skjøv de Thorvald Stoltenberg foran seg og hevdet at kontraktene var uproblematiske for Røde Kors.  – Feil. Vi har aldri diskutert Guantánamo-oppdraget, sier Røde Kors.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Da Aker Kværner i fjor fikk kritikk for å ha medvirket til tortur på Guantánamo, skjøv de Thorvald Stoltenberg foran seg og hevdet at kontraktene var uproblematiske for Røde Kors.  – Feil. Vi har aldri diskutert Guantánamo-oppdraget, sier Røde Kors.
Av Erik Hagen
Norwatch

Helt siden Aker Kværners oppdrag for det amerikanske militæret på Guantánamo-basen ble kjent, har selskapets hovedkontor i Oslo sagt at kontraktene har vært både etisk og juridisk forsvarlige. I tillegg har selskapet hevdet at de har rådført seg med eksperter innen internasjonal politikk og menneskerettighetsspørsmål. Aker Kværner har hevdet i denne sammenheng at de i rundt 2002 diskuterte saken med Røde Kors’ president Thorvald Stoltenberg. Røde Kors skal klart ha utrykt at Guantánamo-engasjementet ikke sto i veien for et langsiktig samarbeid mellom de to. Dette kommer fram av møtereferater som Aker Kværner selv har vært med på å lage og godkjent, og som Norwatch har fått tilgang til.

Referatene ble laget i forbindelse med en rekke møter i Utenriksdepartementet i fjor. Aker Kværner hadde da blitt innklaget av Forum for Utvikling og Miljø for å ha brutt OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Slike anklager om brudd på retningslinjene behandles av en enhet under Utenriksdepartementet, omtalt som OECDs kontaktpunkt i Norge.

guantanamofanger_250.jpgI løpet av fjoråret måtte Aker Kværner stille skolerett hos kontaktpunktet for å forklare hva deres team på 700 mann egentlig hadde bedrevet tiden med på tortur-basen. Kontaktpunktets grundige behandling ledet fram til en fellende ”dom” i november 2005. Ifølge kontaktpunktet var Aker Kværner delaktige i tortur, ved å ha lagt til rette for driften av fengselsanlegget på området.

Ifølge Klassekampen har Aker Kværners heleide datterselskap Kværner Process Services Inc gjort 327 oppdrag på basen, til en total verdi av 350 millioner kroner, siden fangeleiren ble opprettet i 2002.

Hevdet støtte fra Røde Kors
Det var flere forhold som ble vurdert av OECD-kontaktpunktet. Selskapet klarte verken å presentere skriftlig dokumentasjon på at ledelsen hadde behandlet Guantánamo-kontraktene etisk eller juridisk, eller at selskapet opererer med etiske retningslinjer.

På spørsmål om de hadde innhentet fagkompetanse på menneskerettigheter i Guantánamo-spørsmålet, svarte Aker Kværners kommunikasjonsdirektør Thorbjørn Andersen at de hadde rådført seg med Røde Kors i Norge, inkludert president Thorvald Stoltenberg.

”Guantánamo var blant engasjementene som ble diskutert [med Røde Kors]. Røde Kors hadde opplyst at Aker Kværners engasjement der ikke sto i veien for samarbeid.”

Dette står skrevet i møtereferatet som Aker Kværner selv har vært med på å lage.

Stoltenberg uenig
Men Stoltenberg stiller seg uforstående til dette. Det var ikke mulig for Norwatch å få en kommentar fra Stoltenberg selv, men kommunikasjonssjef i Røde Kors, Bernt Apeland, sier påstandene ikke er riktige.

– Jeg har snakket om dette med Thorvald Stoltenberg, og han er helt klar på at Guantánamo-saken aldri har blitt diskutert med Aker Kværner, sier Apeland.

– Vi har til enhver tid samtaler med en rekke bedrifter i forhold til et mulig samarbeid. Og i 2003 hadde vi et slikt møte med Aker Kværner. Vi kom og presenterte oss selv, og forklarte hva vi holder på med, men Guantánamo var aldri et diskusjonstema. Vi har aldri gitt, og ville aldri gitt, et godkjenningsstempel i forhold til Guantánamo, sier Apeland.

Den Internasjonale Røde Kors-komiteen har i lang tid vært svært kritiske til forholdene på Guantánamo. Røde Kors er den eneste internasjonale organisasjonen som har fått mulighet til å komme inn i fangeleiren på Cuba og deres rapport fra besøket dokumenterer flere alvorlige brudd på elementære menneskerettigheter.

Aker Kværner ombestemmer seg
– I dette møtet var ikke Guantánamo et eget tema, men ble nevnt blant alle prosjektene som Aker Kværner hadde. På samme måte gjorde Røde Kors en presentasjon av alle sine prosjekter. Så der tror jeg vi eventuelt har snakket forbi hverandre, sier kommunikasjonsdirektør Thorbjørn Andersen i Aker Kværner til Norwatch.

Ifølge Andersen har det med andre ord aldri vært en diskusjon med Røde Kors i Guantánamo-saken. Han trekker også tilbake at påstanden om at Aker Kværner skal ha søkt om råd i saken fra Røde Kors.

– Røde Kors har selvfølgelig aldri gitt uttrykk for at de godkjenner eller på noen annen måte har noen kommentar til våre engasjementer. Det var heller ikke poenget i de kommentarene vi gav til OECD kontaktpunktet.

– I referatene hevder Aker Kværner å ha rådført seg med eksperter innen internasjonal politikk og menneskerettighetsspørsmål. Hvis det er sånn at man likevel ikke har bedt om råd fra Røde Kors denne saken, hvilke eksperter er det da Aker Kværner henviser til?


– Det har jeg ikke gått inn på tidligere, og det ønsker jeg ikke å gjøre nå heller.

– Er det norske eksperter?

– Det vil jeg som sagt ikke kommentere.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!