Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aker Kværner stolte på Shell

Aker Kværner bygget betongunderstellet til den mest omstridte plattformene i Sakhalin-prosjektet fra et miljøperspektiv. Selskapet har ikke selv vurdert prosjektet som helhet fra et miljø og etikkperspektiv, men stolte på at hovedoperatøren Shell gjorde et grundig forarbeide for prosjektet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Aker Kværner bygget betongunderstellet til den mest omstridte plattformene i Sakhalin-prosjektet fra et miljøperspektiv. Selskapet har ikke selv vurdert prosjektet som helhet fra et miljø og etikkperspektiv, men stolte på at hovedoperatøren Shell gjorde et grundig forarbeide for prosjektet.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Aker Kværner er den største norske leverandøren til Sakhalin 2. I juli 2003 fikk selskapet en kontrakt på å bygge to betongunderstell for plattformene Lun-A og Pa-A til en milliard kroner (150 millioner dollar). Aker Kværner samarbeidet med PR Offshore og Quattrogemini, og de to plattformunderstellene ble plassert på sine respektive plasser sommeren 2005.

Nettopp PA-A plattformen blir sterkt kritiskert. Hovedoperatøren SIEC har trosset ekspertenes klare råd, og likevel plassert plattformen altfor nær den utrydningstruende blåhvalens foringssted.

Norwatch har spurt Aker Kværner om hvordan de tolker sine etiske og miljømessige forpliktelser i forholdt til Sakhalin 2-kontrakten. Og svaret er klart: Aker Kværner begrenser sitt miljø og etikkansvar til den delen av prosjektet de selv utfører og har kontroll over. Forøvrig stolte Aker Kværner på at hovedoperatøren SEIC gjorde et grundig arbeid.

- Vi oppfatter kunden som et konsortium av seriøse og profesjonelle selskaper som har vurdert alle sider og problemstillinger ved prosjektet grundig. For prosjektet som helhet kjenner vi selvsagt ikke til alle detaljer i den planlegging og de konsekvensutredninger som russiske myndigheter og operatøren har hatt ansvaret for. Vårt inntrykk er at SEIC la stor vekt på HMS, og at de la ned omfattende arbeid for å finne gode løsninger, sier informasjonsdirektør Torbjørn S. Andersen til Norwatch.

- Men kjenner dere til at Den europeiske utviklingsbanken, EBRD, de siste tre årene ikke har villet godkjenne SEICs Miljø og sosiale konsekvensutredning for Sakhalin 2-prosjektet?


- Ja, vi har notert at enkelte sider ved prosjektet har vært gjenstand for diskusjon. Dette har vært på områder som vi selv ikke har vært involvert i, og som vi derfor heller ikke har grunnlag til å kommentere, sier Andersen.

- Aker Kværner har bygget betongunderstellet til den kontroveresielle Pa-B plattformen for SEIC. Hadde det vært mulig for dere å sette miljøkrav til hvor og hvordan plattformen skulle plasseres for å unngå negative konsekvenser for gråhvalen?Er det i dag mulig for en leverandør å stille denne type krav til hovedoperatøren?

- Vår oppgave har begrenset seg til å bygge et betongunderstell på en dokk. Om det burde stilles slike krav du nevner, har jeg ikke forutsetninger for å ta stilling til. Det er et spørsmål som eventuelt må stilles til oljeselskapene, for å høre om de vil være interesserte i å motta denne type krav, sier Andresen.

Problemet ifølge Aker Kværeners informasjonsdirktør, er om leverandører har grunnlag for å stille krav til et prosjekt hvor de ikke har detaljkunnskap:

- Spørsmålet er om de krav vi da eventuelt stilte, ville i tilstrekkelig grad være basert på fakta. Større utbyggingsprosesser krever omfattende utredninger. Mange mennesker er involvert fra selskapet, fra myndighetene og ofte også fra forskjellige institusjoner og organisasjoner. Som leverandør til en del av et prosjekt, har vi stor respekt for denne kunnskaps og informasjonsmengden, og ser at vi ikke har god nok oversikt til at vi kan gå inn i og stille krav.

- Men utviklingen viser at opinionen og pressgrupper stiller større etiske krav til leverandørene som kommer med essensielle bidrag til større prosjekter.


- Jo, men dersom man stiller krav, må man i hvert fall ha all underlagskunnskap på bordet først og sette seg inn i dette saksmaterialet.

- Kan ikke underleverandørene til prosjekter spille en aktiv rolle. Den erfaringen dere også selv har høstet tidligere i forbindelse med omstridte prosjekter, tilsier ikke dette at dere som leverandører må være mye mer påpasselige med den etiske profilen til de prosjektene dere går inn i?


- Jo, men jeg tror man samtidig skal være edrulig og se at en leverandør ikke alltid kan ta ansvar for ting som går langt utenfor sitt egen arbeidsområde. For å kunne følge opp alt det som skjer langt utenfor eget ansvarsfelt, måtte leverandørene ha helt andre organisasjonsformer enn i dag, sier Andersen.Les også: Nordiske selskap i arktisk miljøkontrovers

Last ned rapporten (på engelsk): «The Price of Oil. Nordic participation in environmental violations in Oil and Gas development on Sakhalin in Russia»
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!