Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Oljefondet kraftig opp i tobakk - ned i våpen

Oljefondet investeringer i tobakk har økt med over 40 prosent til 6,4 milliarder kroner, viser Norwatch gjennomgang av fondets nye portefølje. Investeringene i våpen går på sin side kraftig ned: Oljefondet er nå ute av de ni største våpenprodusentene i verden.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondet investeringer i tobakk har økt med over 40 prosent til 6,4 milliarder kroner, viser Norwatch gjennomgang av fondets nye portefølje. Investeringene i våpen går på sin side kraftig ned: Oljefondet er nå ute av de ni største våpenprodusentene i verden.
Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Norwatchs gjennomgang av Oljefondets portefølje som ble offentliggjort i dag, viser at Oljefondet har kjøpt seg kraftig opp i tobakk. I år har investeringene nådd en ny rekord med 6,4 milliarder kroner i 12 av de største tobakksprodusentene. Det er 40,9 prosent mer enn i fjor da Norwatch viste at tobakksinvesteringene nådde en foreløpig topp med 4,5 milliarder kroner.

Nå har investeringene økt ytterligere, og skaper et enda større misforhold mellom Statens antirøyke-politikk på den ene siden og Statens investeringspolitikk på den andre. – Dette er dobbeltmoral, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel til Norwatch.

– Vi er imot at Norge investerer i disse selskapene. Det har vi vært klare og tydelig på, både i kontakt med myndighetene, og ute i det offentlige rom, sier Anne Lise Ryel som fortsetter:

– Norge har en svært høy profil nasjonalt og internasjonalt i arbeidet med å bekjempe røyken, ettersom den tar livet millioner av mennesker hvert år. Da blir det veldig dobbeltmoralsk at vi går inn og investerer i tobakksindustrien.

Oljefondets tobakksinvesteringer er:

Altria Group: 2.600 millioner
British American Tobacco: 991,3 millioner
Japan Tobacco: 438,6 millioner
Imperial Tobacco: 664,9 millioner
Gallaher Group: 281,3 millioner
Loew’s Corp: 108,3 millioner
Reynolds American: 98,9 millioner
Fortune Brands: 242,8 millioner
Altadis: 672,1 millioner
Souza Cruz: 15,3 millioner
KT&G Corp: 4,7 millioner
Swedish Match: 268,3 millioner

Totalt: 6.391 millioner kroner

(Tallene er hentet fra Årsmeldingen for Statens Pensjonsfond - Utland 2005 og viser investeringene per 31.12.2005. Porteføljen ble offentliggjort 28. februar 2006.)

Våpen ned
Men de etiske retningslinjene har lettet Oljefondets investeringsportefølje betraktelig for våpen. For mens Oljefondet i fjor økte sine investeringer i verdens 10 største våpenselskap med nesten 40 prosent fra 2,2 til 3,1 milliarder kroner, har utviklingen nå gått helt motsatt vei. Oljefondets investeringer i verdens 10 største våpenselskap har nå sunket med hele 88,3 prosent fra 3.075 millioner til 359 millioner kroner.

Ved å kvitte seg med produsenter av klasevåpen og atomvåpen har Oljefondet nemlig solgt seg ut av ni av de ti største våpenselskapene i verden. Investeringene i våpenselskapenes ti-på-topp liste begrenser seg nå til det omstridte selskapet Halliburton. Her har oljefondet økt investeringene fra 206,5 millioner i fjor til 359 millioner kroner. Halliburton har for øvrig gjort en kometkarriere i våpen, og har på få år hoppet fra å være verdens 61. største våpenprodusent i 2003 til i dag verdens 10 største selskap.

Fortsatt verstinger
Oljefondet som per 31.12.05 hadde nådd 1.399 milliarder kroner, er fortsatt inne i en lang rekke med verstingselskap. Men aksjeposten i det franske oljeselskapet Total, beryktet for sitt engasjement i militærjuntaens Burma, har sunket fra 5,685 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner. Det etiske rådet anbefalte ikke Finansdepartementet å selge seg ut av Total, men Norges Bank har i løpet av 2005 i hvertfall kjøpt seg ned i selskapets aksjer.

Investeringene i omstridte Aracruz Celulose som deleies av kongens svoger, Erling Lorentzen, har sunket noe fra 45,1 millioner kroner til 34,6 millioner.

Oljefondet er fortsatt inne i en rekke internasjonale verstinginger som blir svartelistet av andre fondsforvaltere som for eksempel Kommunal Landspensjonskasse (KLP). For bare å nevne noen er Oljefondet fortsatt inne i Wal-Mart som krever graviditetstest før ansettelser og undergraver fagforeningene; kjemigiganten BASF som har smuglet og solgt ikke-godkjente sprøytemidler, og Chevron (tidligere ChevronTexaco) som lot nigerianske sikkerhetsstyrker benytte Chevrons båter og helikoptre under angrep på sivile, og som i en årrekke har dumpet store mengder giftig avfall i Ecuador.

I Wal-Mart har investeringene sunket minimalt fra 1,656 milliarder kroner til 1,600 milliarder.
I BASF har investeringene økt fra 1,1 milliarder til til 1,8 milliarder.
I Chevron har investeringene økt kraftig fra 1,5 milliarder kroner til 5,5 milliarder.VÅPENSELSKAPENE SOM ER UTE AV OLJEFONDET:
Våpenselskap som er ute av Oljefondet på grunn av produksjon av komponenter til klasebomber, atomvåpen eller landminer. Foran står rangeringeren på Defence News liste over verdens største våpenselskaper. I parentes står verdiene av solgte aksjer og obligasjoner.

Totalt ble investeringer for 4,6 milliarder trukket i fjor, av disse lød aksjeverdien på 3.415 millioner og verdien av obligasjonene på 1.188 millioner.
Nr. 1 - Lockheed Martin Corp, USA (276,3 mill. i aksjer, 83,2 mill i obligasjoner )
Nr. 2 - Boeing Co, USA (357,6 mill. i aksjer, 114,9 mill. i obligasjoner)
Nr. 3 - Northrop Grumman Corp, USA (243 mill. i aksjer, 181 mill. i obligasjoner)
Nr. 4 - BAE Systems Plc, GB (400,7 mill. i aksjer, 48,2 mill. i obligasjoner)
Nr. 5 - Raytheon Co, USA (184,4 mill. i aksjer, 156,2 mill. i obligasjoner)
Nr. 6 - General Dynamics Corporation, USA (166,5 mill. i aksjer, 119,7 mill. i obligasjoner)
Nr. 7 - EADS - European Aeronautic Defence and Space Company Co, Frankrike (602,6 mill i aksjer)
Nr. 8 - Honeywell International Inc, USA (204,2 mill. i aksjer, 160,5 mill. i obligasjoner)
Nr. 9 - Thales SA, Frankrike (58,1 mill. i aksjer)

Nr. 11 - Finmeccanica Sp.A., Italia (95,5 mill. i aksjer, 124,6 mill. i obligasjoner)
Nr. 12 - United Technologies Corp, USA (690,5 mill. i aksjer, 199 mill. i obligasjoner)
Nr. 13 - L3 Communications Holdings Inc, USA (52 mill. i aksjer)
Nr. 20 - Alliant Techsystems Inc, USA (15,1 mill. i aksjer)

Safran SA, tidligere Snecma og SAGEM, Frankrike (68,6 mill. i aksjer)

Andre selskap som er trukket ut:
EADS Finance BV, (finansselskap, datterselskap til klasebombeprodusenten EADS Co.)
Kerr-McGee, USA (oljeutvinning i marokkanskokkuperte Vest-Sahara, 222 mill i aksjer, 115,3 mill i obligasjoner)
Singapore Technologies Engineering (Folkerettsstridig landmineproduksjon, trukket i 2002)
Oljefondet skiftet offisielt navn ved årsskiftet fra Statens Petroleumsfond til Statens Pensjonsfond – Utland. Lite er endret: Oljefondet forblir et fond hvor overskuddet fra oljeutvinningen i Nordsjøen investeres i rundt 3000 internasjonale børsnoterte selskaper, samt i obligasjoner utstedt av stater eller selskaper.
Ved utgangen av 2005 var fondets markedsverdi 1.399 milliarder kroner. Verdien økte, ifølge Norges Bank, med 383 milliarder kroner gjennom året. Av dette skyldtes 220 milliarder kroner tilførsel av nye midler fra Finansdepartementet. Avkastningen målt i internasjonal valuta var 127 milliarder kroner.

Lagt ut ca 11.00, sist oppdatert 12.22

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!