Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nobelstiftelsen motsier seg selv

Det er fullt sprik i forklaringene til den svenske Nobelstiftelsen om de manglende etiske retningslinjene for investeringen av Nobelformuen. Finansdirektør Åke Altéus innrømmer nå overfor Norwatch at de aldri har gitt fondsforvalterne muntlige etiske retningslinjer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det er fullt sprik i forklaringene til den svenske Nobelstiftelsen om de manglende etiske retningslinjene for investeringen av Nobelformuen. Finansdirektør Åke Altéus innrømmer nå overfor Norwatch at de aldri har gitt fondsforvalterne muntlige etiske retningslinjer.


Pia A. Gaarder
Norwatch

Les også: Nobelstiftelsen uten etisk styring

Innrømmelsene fra finansdirektøren om at Nobelstiftelsen aldri har gitt fondsforvalterne muntlige etiske retningslinjer, er stikk i strid med tidligere uttalelser fra Nobelstiftelsen direktør, Micheal Sohlman.

Norwatch avdekket i forrige uke at den svenske Nobelstiftelsen mangler etiske retningslinjer for investeringen av Nobelformuen, og at de hemmeligholder den eksakte porteføljen. Formuen på tre milliarder svenske kroner forvaltes av syv ulike fondsforvaltere, og avkastningen finansierer alle nobelprisene, inkludert fredsprisen. Norwatch gikk igjennom fondsporteføljene til en av forvalterne, amerikanske T Rowe Price, og viste at nobelprisene kan være finansiert gjennom blant annet klasebomber, leverandører til amerikansk forsvarsindustri og omstridt genteknologi.

Saken vakte stor oppsikt, og har i etterkant avslørt fullt sprik i uttalelsene til to sentrale personer innenfor den svenske Nobelstiftelsen. For til Norwatch sa økonomidirektør Åke Altéus at det overhodet ikke er lagt etiske begrensninger på forvalterne. Og til Dagsavisen, som slo saken stort opp, sa han rett ut at Nobelstiftelsen ikke hadde gitt instruksjoner til T Rowe Price om å holde seg ute av atomvåpen og klasebomber.

Men dagen etter sa direktøren for hele stiftelsen, Michael Sohlman, at han er kontinuerlig i dialog med fondsforvalterne om etiske problemstillinger. Og plutselig kom det frem at Nobelstiftelsen stilte etiske krav til forvalterne om for eksempel å unngå visse våpenprodusenter.

– Selskaper knyttet til klasebomber og atomvåpen har vi ikke investert i. Vi investerer ikke i selskaper som primært driver med våpen, sa Sohlman til Dagavisen.

Innrømmer
Nå innrømmer imidlertid finansdirektør Åke Altéus overfor Norwatch at stiftelsen aldri har stilt etiske krav til sine forvaltere, heller ikke i muntlig form - i hvertfall ikke før Norwatch skrev om mangelen på etiske retningslinjer. Samtidig benekter finansdirektøren at det er motsetninger mellom hans egne og Sohlmans uttalelser i denne saken.

– Det Michael Sohlman uttalte vedrørende etiske retningslinjer for stiftelsens portefølje står på ingen måte i motsetning til det undertegnede har uttalt. Fakta er at våre forvaltere ikke har noen skriftlige restriksjoner, men at vi blir løpende informert om hvordan våre forvaltere investerer vår kapital. Et av de mange, viktige diskusjonspunktene er hvordan etiske hensyn inkorporeres i investeringsprosessen, skriver Åke Altéus i en e-post til Norwatch.

På spørsmål om dette betyr at Nobelstiftelsen allerede før denne saken kom opp i pressen, har gitt klare muntlige etiske retningslinjer til forvalterne, svarer Altéus med ett eneste ord:

– Nei.

Nobelstiftelsen har med andre ord ikke gitt sine fondsforvaltere muntlige etiske retningslinjer, i hvertfall ikke før Norwatch tok opp spørsmålet. Dersom Nobelpengene hverken er eller har vært investert i omstridt våpenindustri, så er dette fortsatt resultat av tilfeldigheter og ikke av et bevisst politisk valg fra Nobelstiftelsens side.

Fortsatt ikke innsyn
Hvordan Nobelformuen er investert er det fortsatt umulig å få vite, fordi stiftelsen ikke gir slipp på sitt hemmelighold.

Norwatch har på ny bedt Nobelstiftelsen om en kopi av porteføljen slik den er nå og slik den var for en måned siden. Men svaret er fortsatt nei.

– Vi har ingen planer om å endre vår policy om å ikke offentliggjøre enkeltinvesteringene i vår portefølje, skriver finansdirektør Altéus til Norwatch.


Tidligere artikler:
27.11.05 Nobelstiftelsen uten etisk styring
28.11.05 Ber om etiske retningslinjer

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!