Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Salgsprovisjoner og donasjoner

Green Planet International er svært komplisert bygget opp, men har en enkelt budskap til sine potensielle medlemmer. Verden står overfor omfattende miljøkriser og store fattigdomsproblemer. I motsetning til tradisjonell bistand, kan alle og enhver med forholdsvis begrensede midler bidra til utvikling for både fattig og rik.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Green Planet International er svært komplisert bygget opp, men har en enkelt budskap til sine potensielle medlemmer. Verden står overfor omfattende miljøkriser og store fattigdomsproblemer. I motsetning til tradisjonell bistand, kan alle og enhver med forholdsvis begrensede midler bidra til utvikling for både fattig og rik.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Gjennom de faste månedelige innbetalingene på 49 dollar (cirka 300 kroner) kjøper medlemmene tre små treplanter og tre liter økologisk gjødsel, PlantPower, som sies å øke avkastningen til jorda på en nesten mirakuløs måte.

Medlemmene donerer deretter to av trærne og gjødselen til u-land hvor Green Planets samarbeidspartnere sies å distribuere gjødselen og drive treplantingsprosjekter som hindrer erosjon. De månedlige innbetalingene skal dermed sikre både treplantingsprosjekter og øke matvareproduksjon i den tredje verden.

Det siste treet går inn i medlemmenes egen ”plantasje” og skal gi medlemmet et fremtidig utbytte av trevirket eller fra ulike produkter fra trærne. Deler av overskuddet som produseres i GreenPlanet som helhet skal også gå til ulike humanitære tiltak. Medlemmene kan også selv velge å kanalisere deler av sitt eget utbytte til ulike humanitære tiltak.

Green Planet tilbyr også medlemmene å bli med i en rekke andre Green Planet-prosjekter hvor det sies at utsiktene til å tjene penger er gode. Det tilbys også å kjøpe diverse pakker med trær for å øke omfanget av egen ”plantasje”, og dermed også fremtidige utbytte.

Salgsprovisjoner
Medlemmenes inntjeningsmuligheter skal også som i alle selskap basert på nettverksalg (networkmarketing), ligge i salgsprovisjonen. En stor del av de månedelige innbetalingene kanaliseres derfor, ifølge beskrivelsen som ligger ute på selskapets nettsider, som salgsprovisjon tilbake til nettverket av medlemmer som har rekruttert hverandre. Dette systemet går under betegnelser som «trippel binær plan» og «2 x 15 matrix».

Allerede dersom man har rekruttert seks aktive medlemmer lover Greeen Planet at de månedlige inntektene vil overstige utgiftene. For at dette regnestykket skal gå opp, må de månedelige innbetalingene i stor grad brukes som provisjonsutbetalinger til et komplisert nettverk av andre medlemmer.

Det er spesielt disse inntjeningsmulighetene som fikk Lotteritilsynet til å lure på om medlemmene kjøpte reelle varer og tjenester eller om de kjøpte retten til å verve andre medlemmer – slik tilfellet er i pyramidespill.

Lotteritilsynet
For mange har lurt på hva Green Planet egentlig driver med. Etter flere henvendelser og en forundersøkelse kom Green Planet tidligere i år under Lotteritilsynets lupe mistenkt for å være et fordekt pyramidespill.

Lotteritilsynets undersøkelse startet i mars. Etter nesten tre måneder konkluderte tilsynet at Green Planet er et pyramidespill og at aktiviteten hva gjelder Green Planet Trippel Binær og Green Planet 2 x 15 matrix må opphøre. I brev av 20. mai i år ble selskapet varslet om pålegg. Men Lotteritilsynet snudde en måned senere. I tilsynets endelige konklusjon fra 24. juni slås det fast at virksomheten i Green Planet ikke er i strid med Lotterilovens paragraf 16.

Kontinuerlig endring
Brevet med Lotteritilsynets konklusjon om Green Planet gir innblikk i en aktivitet som endret seg i takt med tilsynets granskning. For Green Planet International endret både beskrivelse av sin egen aktivitet og innholdet på sine nettsteder etter hvert som brevvekslingen med Lotteritilsynet skred frem.

Lotteritilsynet skriver i sin konklusjon at det var vanskelig å kartlegge og forstå konseptet Green Planet International Inc: ”Deler av informasjonen endret seg fortløpende under vurderingen” og ”deler av informasjonen som fantes på nettstedet har vært direkte misvisende i forhold til de opplysninger som i ettertid er blitt lagt frem av selskapet.”

– Det er typisk at en viss type nettverkselskap legger seg i gråsonen. Og det er et kjent trekk ved virksomheter som har likhetstrekk med pyramidespill at de endrer karakter hele tiden. Det er også vanskelig å få tak i informasjon, påpeker rådgiver Kjartan Møller som var saksbehandler i Green Planet-saken overfor Norwatch.

Det skjedde i tillegg store endringer og en deling av Green Planet i fjor. Deler av informasjonen tilsynet hadde basert seg på, mente selskapsledelsen derfor ikke lenger var gyldig for den norske delen av Green Planet-konseptet.

Etter informasjonen som Green Planet etter hvert la frem, konkluderte tilsynet med at selskapets opplysninger tyder på at det driver en virksomhet som, i hvert fall delvis, er basert på omsetning av varer eller tjenester, og derfor ikke rammes av pyramidebestemmelsene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!