Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grønt nettverkselskap i gråsonen

Selskapet Green Planet International tilbyr sine medlemmer å redde miljøet, bekjempe fattigdom og samtidig tjene penger. Innsynet i selskapets prosjekter i den tredje verden er nærmest null. Ifølge Lotteritilsynet opererer selskapet i en gråsone som ikke rammes av forbudet mot pyramidespill.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Selskapet Green Planet International tilbyr sine medlemmer å redde miljøet, bekjempe fattigdom og samtidig tjene penger. Innsynet i selskapets prosjekter i den tredje verden er nærmest null. Ifølge Lotteritilsynet opererer selskapet i en gråsone som ikke rammes av forbudet mot pyramidespill.
Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Nettverkselskapet Green Planet International har i flere år avholdt vervemøter over hele landet, og selskapet skal i dag ha 4500 medlemmer i Norge. Under slagordet “Making Money Doing Good” appellerer Green Planet til folks sosiale bevissthet, ønsket om å gi et bidrag for å motvirke både miljøødeleggelser og fattigdom, samt å tjene penger gjennom rekruttering av nye medlemmer og investeringer i treplantingsprosjekter i den tredje verden.

green_planet_markedsforing_190.jpgInngangsbilletten består av en startpakke på nesten tre tusen kroner. Deretter betaler medlemmene 49 dollar – litt over 300 kroner måneden – til kjøp av tre små treplanter og tre liter av et økologisk gjødselprodukt. Disse varene ser medlemmene sjeldent eller aldri, for de doneres umiddelbart bort til fattige bønder i den tredje verden. Etter rekrutteringen av seks aktive medlemmer lover Green Planet at de månedlige utgiftene dekkes gjennom salgsprovisjonen.

– Dette er ren forretning som kommer alle til gode. Vi er et seriøst forretningsselskap og ingen bistandsorganisasjon, sier toppsjefen i Green Planet-gruppen, Rino Solberg, til Norwatch.

Ikke klart regulert
Lotteritilsynet konkluderte i sommer at Green Planet Internationals virksomhet ikke strider mot Lotteriloven. Da hadde granskningen vart i nesten fire måneder.

– Vi har aldri vært i tvil om at det kom til å ende slik, og syns dette er rettferdig. Nå ønsker vi å overbevise folk om at vårt opplegg er veien å gå for å bekjempe fattigdom, sa Rino Solberg den gang til Adresseavisen som fulgte saken nøye mens Lotteritilsynet gransket selskapet.

Etter Lotteritilsynets endelige konklusjon, er det blitt helt stille rundt Green Planet. Norwatch har forsøkt å se nærmere på prosjektene i den tredje verden, og ville finne ut hva som egentlig lå i frikjennelsen fra pyramideanklagen. For Green Planet International ser ut til å plassere seg midt i en gråsone hvor dagens lovgivning er mer eller mindre maktesløs:

– Det forbudet vi i dag har mot pyramidespill, må betraktes som uklart. Det er en regel som derfor i svært liten grad blir brukt i praksis. Mange virksomheter har lagt seg nettopp i dette område som ikke er klart regulert. Vi finner likhetstrekk med pyramidespill, men samtidig hevder selskapene å drive med omsetning av varer og tjenester. Green Planet er her et typisk eksempel, sier rådgiver Kjartan Møller i Lotteritilsynet til Norwatch. Møller var saksbehandler i Green Planet saken.

– En ny lovgivning er på trappene. Ville Green Planet bli rammet av den nye loven dersom den blir vedtatt?


– Det har vi ikke tatt stilling til, svarer Møller.

Bryter ikke loven
En nærlesning av Lotteritilsynets konklusjoner viser at tilsynet bare har slått fast at selskapet ikke bryter Lotterilovens paragraf 16. Dette bekreftes av Møller:

– Vi har bare sett på om selskapet bryter norsk lovgivning. Det faller utenfor vårt mandat å vurdere om forretningskonseptet er fornuftig eller ikke.

Tilsynet har med andre ord ikke gått god for forretningsideen bak konseptet eller undersøkt om prisen på varene og tjenestene er rimelig. Tilsynet har heller ikke vurdert de angivelige prosjektene i utviklingsland eller foretatt en analyse av pengestrømmene i selskapet.

For øvrig understreker tilsynet at det har valgt å legge til grunn selskapets egen beskrivelse av virksomheten i Green Planet International Inc og at anklagene mot selskapet ”slik saken står i dag ikke er tilstrekkelig dokumentert”. (Mer om Lotteritilsynets granskning her. )

Green Planet-gruppen
Green Planet International er del av en større Green Planet-gruppe som er registrert i Panama, og ledes av Rino Solberg fra sitt kontor i Moss. Solberg kom inn i Green Planet i fjor, og er i gang med å omorganisere gruppen betraktelig.

I dag består gruppen av en liten skog av selskaper. Øverst troner GreenPlanet Holdings Inc som igjen eier GreenPlanet International Inc, GreenPlanet Productions Inc, GreenPlanet Forest Invest Inc, GreenPlanet Management Inc, GreenPlanet Agriculture Inc, GreenPlanet Financial Inc, GreenPlanet Advantage Corporation Inc, GreenPlanet Web Solutions, People First Global Inc. Alle selskapene skal være registrert i Panama.

I tillegg kommer Solbergs hjelpeorganisasjon Child Africa som er blitt integrert i gruppen og som ifølge Green Planet selv vil i løpet av 2006 danne utgangspunkt for etableringen av en humanitært hjelpeorganisasjon, GreenPlanet Global Aid Foundation.

I Norge er Green Planet registrert i Brønnøysundregistrene med Trondheimsfirmaet Green Planet Nordic Limited som ledes av Helge Normann. Han har vært med i Green Planet fra starten av. Selskapet som ble dannet i 2003, samler Green Planets aktiviteter i Norden, og utgjør i praksis hovedtyngden av hele gruppen.

Konkurrerende selskap
I fjor var det et brudd i Green Planet-sfæren, og den norske ledelsen brøt ut av selskapet som inntil da het Green Planet International Co-Op, og dannet sitt eget, Green Planet International Inc. Det finnes derfor i dag et annet selskap som også heter Green Planet og som har egne hjemmesider - utover det som drives av Solberg og Normann.

For å gjøre forvirringen komplett selger Solbergs Green Planet vidundergjødselet PlantPower, mens det sveitsiskregistrert firma Green Planet AG med hovedkontor i England opererer med PowerPlant. Den konkurrerende PowerPlant var for øvrig gjødselproduktet som også det norske selskapet lanserte tidligere – før splittelsen.

Rino Solberg forteller Norwatch at de to selskapene ligger i krangel om en rekke spørsmål etter separasjonen, men sier at han på det nåværende tidspunkt ikke kan si mer om det. Men ett av stridsspørsmålene gjelder retten til PowerPlant som det engelske selskapet stakk av med. Informasjonen som ligger ute på hjemmesidene til det andre Green Planet-selskapet er ifølge Solberg alt sammen feil.

Overtok prosjektene
– Green Planet International Co-Op skal ha drevet flere prosjekter i utviklingsland. Hvem overtok disse ved splittelsen?

– Det gjorde vi, sier Solberg.

Det skal med andre ord finnes prosjekter i den tredje verden som har vært drevet i flere år. Ifølge Solberg finnes det gjødselfabrikker i både India og Nigeria. Han forteller at det er blitt etablert et treplantningsprosjekt i Nigeria som drives av Green Planet Nigeria, og som han selv skal besøke i desember for første gang.

Der er det blitt plantet 40.000 trær og enda flere skal stå ferdig til utplanting i planteskolene. Ifølge Solberg er det flere andre treplantingsprosjekter er på vei i Kenya hvor Green Planet skal ha bestilt blant annet en miljøkonsekvensanalyse.

Men konkret informasjon om aktivitetene i Afrika og India er det ikke mulig å få tak i hverken fra Solberg eller fra selskapets mange og ulike hjemmesider.

Lite konkret informasjon
På hjemmesidene hvor forretningskonseptet forklares, snakkes det aldri konkret om prosjektene, om risikoen og vanskeligheter ved treplanting, om utgifter, inntekter og antall ansatte. Også opplysninger om gratisdistribusjonen av gjødselen PlantPower er sparsommelige. Det finnes ikke opplysninger om hvor mange bønder som mottar PlantPower-gjødselet, statistikk over innhøstingsresultater før og etter bruken av PlantPower eller lignende.

Det eneste som finnes er scannede kopier av brev fra en Rotary-klubb i Phagwara i India og fra en organisasjon i samme område ved navn Adarsh Manch. Her blir det takket for donasjoner av gjødselen og gitt forsikring om at avkastningen til bøndene i området er blitt bedre.

Selv fotografier av gjødselfabrikker og plantasjene er fraværende, og det fremgår heller ikke hvor fabrikkene og treplantingsområdene ligger. Årsrapport eller regnskap for driften er det ikke snakk om. Det finnes kort sagt liten eller ingen konkret informasjon om selskapets produksjonsaktiviteter og prosjekter, og det er heller ikke mulig å få tilgang til slik informasjon fra selskapets ledelse.

– Vi driver forretninger og går ikke ut med den type informasjon du spør om. Dette er saker vi styrer internt. Vi går rett og slett ikke offentlig ut med driften, svarer Solberg på Norwatch’ spørsmål om mer informasjon.

Han understreker at Green Planet International ikke er registrert i Norge, og at selskapet ikke har noen informasjonsplikt. Heller ikke en enkel informasjon om hvor plantasjene og gjødselfabrikkene ligger, er det mulig å få oppgitt.

– Nei, det går vi ikke ut med. Vi hadde tidligere mer informasjon liggende ute på våre hjemmesider, men journalister og andre ringte ned til Kenya og spurt om ting de overhodet ikke hadde peiling på. Dette har ødelagt så mye for oss at vi ikke vil gå ut med informasjon til pressen. Det har dere heller ikke krav på. De som er medlemmer hos oss får greie på alt det de ønsker å vite. Så det er ikke noen hemmeligheter hos oss, men vi ønsker ikke å gå ut til media med uferdige ting, sier Solberg.

Kritikk fra medlemmer
Men etter det Norwatch erfarer har også informasjonen til medlemmene vært mangelfull. Flere medlemmer skal ha etterlyst konkret informasjon om prosjektene, men uten å få svar. De skal få mye skryt om hvor flotte prosjektene er og mange fremtidsvyer, men aldri regnskap og konkrete tall på bordet.

– Hva sier du til denne kritikken?

– Ja, vi har en to, tre medlemmer som ikke er fornøyde med noe av det vi driver på med, og som egentlig ikke skulle ha vært medlemmer hos oss fordi de ikke gjør noe. De etterlyser alt mellom himmel og jord og krever stadig vekk informasjon. Men de har heller ikke krav på den informasjonen de krever, sier Solberg.

– Men sa du ikke nettopp at all informasjon er tilgjengelig for medlemmene?

– Jo, men bare den informasjonen de har krav på. Det er ingen medlemmer hos oss som ikke får vite det de har krav på. Vi har en medlemsavtale og der det står hvilken informasjon medlemmene har krav på.

– Inngår regnskap for prosjektene i denne avtalen?

– Nei, det gjør det ikke. De har krav på å få vite hva som er donert og hva som er gjort i de tingene de er med på. Det dreier seg ikke om regnskap, men om statistikk og tall, sier Solberg.

Ny struktur
Solberg sier at han er lei av å forklare forskjellen mellom et pyramideselskap og multinetworkmarketing.

– Vi har ingenting med pyramideselskap å gjøre. De selger ingen produkter og bare de første som blir med tjener penger. Det er klart ulovlig og er noe vi aldri ville ha involvert oss med. Vi derimot er et lovlig nettverkselskap. Vi selger produkter og jobber samtidig veldig langsiktig. Og det er da snakk om 20-30 år frem i tid, sier Solberg.

Han legger i tillegg til at om kort tid kommer virksomheten i networkmarketing-selskapet Green Planet International, bare til være en liten del av selskapsstrukturen.

– Kanskje blir det bare ti prosent av gruppen vår. De andre selskapene er helt regulære selskap som vil drive med salg av bøker, treplanting, kursvirksomhet og andre ting. Disse selskapene vil bli drevet etter helt vanlige forretningskriterier. Det er kun dette selskapet Green Planet International som opererer i Skandinavia og som vi til neste år vil gå ut med internasjonalt, som driver med networkmarketing. Og dere har hengt dere opp i bare denne ene virksomheten og ser også rødt når selskapet er registrert i Panama, sier Solberg.

– Men hvor stor del av omsetningen i hele gruppen utgjør Green Planet International i dag?

– Det er vel i dag mesteparten, svarer Solberg. Og legger til:

– Men i fjor var det 100 prosent.

Til tross for den omfattende selskaps-strukturen er aktiviteten i hele Green Planet-gruppen fortsatt så å si identisk med det som foregår i nettverkselskapet Green Planet International.LES MER om Green Planet International og om Lotteritilsynets granskning: Salgprovisjoner og donasjonerGreen Planet Internationals informasjonsside til medlemmer og interesserte: www.green-planet.info
Green Planet-gruppens nettsider: www.greenplanetgroup.com
Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!