Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Drept for norsk gull

I Sheba-gruven i Sør-Afrika blir innbruddstyver skutt og drept, uten at politiet etterforsker gruveselskapet. Norwatch har besøkt den delvis norskeide gullgruven - hvor fingeren sitter løst på avtrekkeren.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I Sheba-gruven i Sør-Afrika blir innbruddstyver skutt og drept, uten at politiet etterforsker gruveselskapet. Norwatch har besøkt den delvis norskeide gullgruven - hvor fingeren sitter løst på avtrekkeren.

Tekst og foto: Erik Hagen
Norwatch

crew_gruvegang_sorafrika1_250.jpgDet er ikke et stort kunststykke for tyver å komme seg inn i den delvis norskeide Sheba-gruven nord i Sør-Afrika. Tyvene kommer ofte i grupper, om natten, gjennom gamle, usikrete gruveinnganger. Derfra tar de seg nedover i gangene til selskapets rike gullforekomster.

Ved minst to tilfeller har tyver blitt drept av sikkerhetsfolkene som vokter gruven, hvor norske Crew Gold Corporation er deleier. Hittil har ingen blitt dømt for drapene, og det sørafrikanske selskapet som driver anlegget, Barberton Mines, blir ikke etterforsket.

Skutt i testiklene
Oktober 2004: En gruppe på ti arbeidsløse gruvearbeidere sniker seg inn i gruven. Sikkerhetsselskapet skyter ned og dreper en av dem, mens en annen blir skutt i testiklene. De siste åtte blir tatt av politiet, tiltalt for innbrudd, og idømt fengselsstraffer.

Ingen har ennå blitt dømt for drapet på innbruddstyven.

En liknende episode skjedde i 2003. Politiinspektøren som er ansvarlig for etterforskningen ved Barberton-politiet ønsker å være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet, men forteller til Norwatch at det, etter to år, ennå ikke har blitt tatt ut tiltale i saken. Inspektøren forteller at ingen av den avdødes kamerater – som politiet antar var med ned i gruven – ønsker å vitne, trolig av frykt for å bli tiltalt for innbrudd.

Gulltyven ble skutt tvers gjennom hodet, og ettersom kula fremdeles liger igjen i gruvegangen under fjellet, har heller ikke ballistisk testing kunnet fastslå om våpenet politiet antar ble brukt virkelig er drapsvåpenet.

Dermed ser det ut til at både sikkerhetsselskapet og gruveselskapet slipper tiltale for drapene. Politiinspektøren sier til Norwatch at begge drapssakene i dag er ”under etterforskning”, og at sikkerhetsvaktene i begge tilfellene antakelig har skutt i selvforsvar.

Det har foreløpig ikke lyktes Norwatch å få kontakt med verken de drepte familier, eller den skadde gulltyven. De drepte kommer, ifølge politiet, begge fra områder langt unna Barberton.

Ingen etterforskning
Ifølge inspektøren gjør selskapet ”sitt ytterste for å beskytte sin inntekt”.

– Ønsker en tyv å komme inn i huset ditt, klarer han det. Det kommer alltid til å være slike tilfeller, det er umulig å hindre, sier han.

Dermed er det lite som tyder på at selskapet noen gang vil bli holdt strafferettslig ansvarlig. Verken politiet eller påtalemyndigheten i Barberton har tro på at det vil tas ut tiltale mot Barberton Mines for drapene. I dag er det ingen etterforskning av hva gruveselskapet har gjort for å forhindre at tyver skal kunne ta seg inn i gruvene, eller for å hindre at det innleide sikkerhetsselskapet skyter og dreper.

– Skal de dømmes, må det i så fall skje gjennom sivile søksmål, sier Elize van Rooyen hos Barbertons påtalemyndighet til Norwatch.

Annerledes i Norge
Barberton Mines og de norske deleierne i Crew kan trolig prise seg lykkelige over at drapene ikke fant sted i Norge.

Ståle Eskeland, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sier til Norwatch at et gruveselskap her hjemme fullt ut kan holdes ansvarlig for kriminelle handlinger begått av et innleid sikkerhetsselskap.

– Hvis ikke de har sikret mot denne typen handlinger, så er det etter min mening klart at foretaket også kan straffes, sier Eskeland.

Eskeland understreker at det fra foretakets side ikke kreves forsett, men at det er tilstrekkelig med uaktsomhet. Han sier at slike tilfeller kunne ha ført til straff i Norge, men da må ledelsen ha forstått risikoen ved at innbrudd kunne føre til drap, og de må ha unnlatt å ta de nødvendige forholdsregler for å hindre at innbruddene skulle skje.

Gullrush
Byen Barberton ble på slutten av 1800-tallet grunnlagt ved foten av en høy ås helt nord i Sør-Afrika. Da gullfunnene ble kjent, rushet tusener av briter og boere til Barberton for å ta del i eventyret. Siden den gang har gullgravere sprengt ut kilometervis med gruveganger inne i åskammene. Hele fire hundre åpninger leder i dag inn til Sheba-gruvens intrikate gangsystem.

I dag byr Sheba-gruven på store utfordringer for gruveselskapet. For med fire hundre åpninger, er det enkelt for uvedkommende å spasere inn.

Selskapet anslår at det på et tidspunkt i fjor var opptil 250 tyver inne i gruven samtidig. Nå har et fåtall av de mest populære gruveinngangene blitt forseglet. Men det hindrer ikke at problemet vedvarer. Med jevne mellomrom kommer fortsatt grupper av tyver inn i gruvene.

Bare to uker før Norwatch besøkte Barberton, skjedde det igjen. En tyv kuttet seg vei inn i en ventilasjonskanal, men idet han firte seg ned kanalen, røk tauet. Han falt femti meter loddrett ned i sjakten, og døde.

Geriljatrening
crew_sikkerhetsvakt_sorafrika1_250.jpgI september i år steg gullprisene til sitt høyeste nivå på 17 år, og nærmer seg nå 94.000 kroner kiloet.
Selskapets daglige leder, Tony de Beer, anslår at tapet i fjor kan ha vært på rundt 30 kilo i måneden, nesten like mye som selskapets totale produksjon. I år regner han med at tapet har vært rundt ti kilo i måneden. Han sier til Norwatch at selskapet gjør sitt ytterste for å hindre uvedkommende å komme ned i gruvene.

– Det har tatt oss masse energi og penger. Vi mistet masse produksjonstid på dette i fjor. Det kostet meg minst en million rand (1 rand = 1 krone, red.anm.) å sette opp porter og vegger, sier han.

Barberton Mines har også leid inn et selskap til å patruljere og overnatte oppe i fjellene, og som skal forhindre tyvene å spore opp inngangene til gruven.

– De ble trent i, la oss kalle det geriljakrigføring, i Namibia, sier de Beer til Norwatch.

– Nå er det jo ikke flere geriljakriger der, og disse mennene er arbeidsløse, forklarer han.

Det har ennå ikke lyktes Norwatch å få noen kommentar fra de norske deleierne i Crew.

FAKTA
-To drap har funnet sted i Sheba-gruven i Sør-Afrika. Ingen etterforskning har blitt innledet overfor gruveselskapet.
-Selskapet Barberton Mines – og gruvene – er delvis eid av det norske børsregistrerte selskapet Crew Gold Corporation.
-Crew eier tjue prosent av selskapet, men ryktene i Barberton vil ha det til at nordmennene planlegger å kjøpe seg ytterligere inn. Dersom ryktene stemmer, vil Crew sitte igjen med nær halvparten av aksjene.
-Crew har også prosjekter på Grønland, i Ghana og på Filippinene.


Artikkelen er også publisert i magasinet Folkevett nr. 5/2005

Les VGs dekning av saken

Les også:
25.10.2005 Graver gull for småpenger
31:08:2006: Crew ut av omstridt gruve

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!