Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Klasebomber ute av Oljefondet

Oljefondet er trukket ut av syv våpenselskaper som produserer klasebomber. To av tre amerikanske våpenselskaper som utvikler folkerettsstridige landminer, er dermed samtidig kastet ut av fondet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondet er trukket ut av syv våpenselskaper som produserer klasebomber. To av tre amerikanske våpenselskaper som utvikler folkerettsstridige landminer, er dermed samtidig kastet ut av fondet.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Finansdepartementet meldt fredag 2. september at tilsammen åtte selskaper er solgt ut av Oljefondet. Syv av dem fordi de leverer komponenter til klasebomber og ett fordi det er nært tilknyttet et av klasevåpenselskapene. Norges Bank har dermed solgt investeringer i Oljefondet for tilsammen 2,2 milliarder kroner.

Finansdepartementet har fulgt anbefalningene fra Petroleumsfondets etiske råd som allerede i juni konkluderte at en rekke av verdens største våpenselskap er inne i produksjon av klasebomber. Det dreier seg om de syv selskapene General Dynamics Corporation, L3 Communications Holdings Inc, Raytheon Co, Lockheed Martin Corp, Alliant Techsystems Inc, EADS Co (European Aeronautic Defence and Space Company) og Thales SA.

Finansdepartementet melder i tillegg at obligasjoner utstedt av selskapet EADS Finance BV også er trukket ut av Oljefondet fordi dette selskapet kan identifiseres med morselskapet, EADS Co.

Nå har Norges Bank solgt Oljefondet ut fra alle sammen.

Landminer
Norwatch avslørte allerede i 2002 at Oljefondselskapet General Dynamics var inne i produksjon klasebomber, og at investeringene i Lockheed Martin og Honeywell Internation gjorde nordmenn til delaktige i produksjon av atomvåpen. Begge våpentypene faller i kategorien «spesielt inhumane våpen» som ifølge de nye etiske retningslinjene skal ut av fondet.

Etter klasebombeprodusentene skal med andre ord også alle atomvåpenprodusentene ut av Oljefondet. Etter fredagens uttrekk er flere våpenselskaper som leverer vitale komponenter til atomvåpen, allerede ute - som Lockheed Martin og Alliant Techsystems.

Av samme grunn er også to av de tre omstridte selskapene involvert i utviklingen av en ny generasjon antipersonellminer ute av fondet. De to selskapene General Dynamics og Alliant Techsystems er solgt ut – om enn for andre grunner enn folkerettsstridig landmineproduksjon. Men norske oljepenger er fortsatt investert i det tredje selskapet - Textron Inc.

Ordinær prosedyre
I etterkant av Norwatch artikkel om de nye våpenprogrammene i forrige uke, har Finansminister Per Kristian Foss bedt om at også det tredje selskapet, Textron Inc., blir behandlet av Petroleumsfondets etiske råd.

På spørsmål fra NRK Dagsrevyen om hvor lang tid det vil ta før landmineselskapene eventuelt er ute, svarte Foss i forrige uke at behandlingen for to av selskapene ville ta relativt kort tid. Og det hadde han rett i. Det tok tre dager. Selskapene var i ferd med å bli solgt ut på grunn av klasbombeproduksjon.

– Det andre selskapet må følge vanlig prosedyre i det etiske rådet og da er behandlingen vanligvis to til tre måneder, sa Foss.

Hva gjelder Textron ser Finansdepartemenete med andre ord ut til å velge en helt ordinær behandlingsprosedyre i en sak som ikke bare gjelder etikk, men som handler om å avklare om Norge bryter Folkeretten ved å investere i selskap som utvikler en ny type antipersonellminer.

Byråkrati
De etiske retningslinjene ble vedtatt av Stortinget i fjor sommer og ble virksomme 1. desember 2004. Det etiske rådet har til tider møtt stor kritikk for at resultatene lot vente på seg. Før fredagens uttrekk var bare ett selskap blitt trukket ut av fondet som følge av de nye etiske retningslinjene, nemlig det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee på grunn av selskapets virksomhet i farvannet utenfor Vest-Sahara.

Men det er et omstendelig byråkratisk system som er bygd opp rundt uttrekk av selskaper fra fondet. Petroleumsfondets etiske råd ledet av Gro Nystuen viser seg nå å ha kommet med sin tilrådning om utsalg av klasebombeselskapene 16. juni, det vil si for to og en halv måned siden. Og da hadde selskapene allerede fått tid til å gi tilbakemeldning og klargjøre hvorvidt de produserer våpen som kan karakteriseres som klasevåpen. Fire av selskapene bekreftet dette, mens de andre ikke engang besvarte henvendelsen.

Finansdepartementet skriver i sin pressemelding at de 30. juni ga Norges Bank beskjed om at selskapene skulle utelukkes fra Petroleumsfondet med en frist for nedsalg til 31. august. Finansdepartementet satt med andre ord med saken et par uker før de bestemte om tilrådningen fra Det etiske rådet skulle følges eller ikke. Norges Bank fikk deretter to måneder på seg til å selge aksjene.

Rådet har basert sin tilråding på informasjon fra Janes’ Information Group, selskapenes nettsider, samt informasjon fra Norsk Folkehjelps mineavdeling, Human Rights Watch’ våpenavdeling, Den internasjonale landminekampanjen (ICBL), Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og det britiske screeningselskapet EIRIS. Det understreker at tilrådningen ikke inneholder en uttømmende liste over mulige produsenter av klasevåpen og at nye tilrådninger om uttrekk kan komme senere.

Av hensyn til gjennomføringen av nedsalget blir beslutningen offentliggjort i etterkant, heter det i Finansdepartementets pressemelding.

Les hele tilrådningen til Petroleumsfondets etiske råd
Les Finansdepartementets pressemelding

NORWATCH' nettsted var mot slutten av forrige uke ute av drift av teknisk årsaker. Dette er en noe oppdatert versjon av artikkelen skrevet fredag, 2. september.

Les også:
30.08.05: Ny landmineskandale i Oljefondet
31.08.05: Slik fungerer de nye landminene
01.09.05: Folkehjelpen på kollisjonskurs
16.09.05: Landmineselskap snart ute?

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!