Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Folkehjelpen på kollisjonskurs

Norsk Folkehjelp tar i en pressemelding avstand fra at de nye landminene som Norwatch omtalte nylig, strider mot Landminekonvensjonen. Folkehjelpen er dermed på kollisjonskurs med en av verdens ledende motstandere av antipersonellminer, Human Rights Watch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norsk Folkehjelp tar i en pressemelding avstand fra at de nye landminene som Norwatch omtalte nylig, strider mot Landminekonvensjonen. Folkehjelpen er dermed på kollisjonskurs med en av verdens ledende motstandere av antipersonellminer, Human Rights Watch.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Norwatch skrev nylig at tre Oljefond-selskaper deltar i to amerikanske våpenprogrammer som utvikler en ny generasjon folkerettsstridige landminer, og at de svenske etikkanalytikerne Ethix anbefaler utsalg nettopp av denne grunn. Saken vakte stor oppmerksomhet, og finansminister Foss måtte forklare seg om hvordan Norge kunne fortsatt være inne i selskap som bryter Norges folkerettslige forpliktelser.

De to amerikanske våpenprogrammene Spider og Intelligent Munition Systems utvikler landminer som utløses gjennom en operatør, men de kan ifølge Human Rights Watch også transformeres til tradisjonelle antipersonellminer. Minene inneholder med andre ord en mekanisme hvor de operatørstyrte, ”smarte” landminene omgjøres til folkerettstridige miner som utløses ved berøring.

Norsk Folkehjelp kastet seg onsdag inn i debatten med en pressemelding hvor de oppfordrer fredslandet Norge til å trekke Oljefondet ut av alle selskaper som produserer våpen, men hvor de samtidig mobiliserer sin faglige kompetanse på landminefronten: Folkehjelpen hevder at hele saken ikke er noen ”skandale”, at informasjonen er gammelt nytt og at de selv på ingen måte kan si at de nye minene strider mot Landminekonvensjonen.

Men informasjonen som Folkehjelpen bygger på ser ut til å være enten utdatert eller utelukkende basert på Pentagons og selskapenes egen fremstilling av hvordan en ny generasjon ”smarte” landminer fungerer.

Folkehjelpens syn
Norsk Folkehjelp skriver at avsløringen hverken var ny eller overraskende fordi selskapene i lengre tid har vært kjente som produsenter av våpentyper og våpensystemer som ligger i gråsonen av internasjonal humanitær rett.

Norsk Folkehjelp betviler sterkt at landminene som de tre oljefondselskapene General Dynamics, Alliant Techsystems og Textron er med på å utvikle, strider mot Folkeretten:

– Når det gjelder de landminesystemene som omtales som kjernen i ”skandalen” i Norwatch’ rapport, Spider-systemet og IMS, er det fra Norsk Folkehjelps side vanskelig å si om dette dreier seg om antipersonell landminer slik disse er definert i Landminekonvensjonen, heter det i pressemeldingen.

Folkehjelpen referer eksplisitt til Pentagons og produsentenes egne fremstillinger hvor det fremgår at det dreier seg om miner som utløses gjennom en bevisst handling av en operatør som avgjør om målet er legitimt eller ikke.

– Det er først hvis systemet er funksjonelt uten tilstedeværelse av en operatør at dette strider klart mot Landminekonvensjonen, skriver Folkehjelpen.

Ved å selge seg ut av alle selskaper som produserer våpen vil forvalterne av Oljefondet unngå, ifølge Folkehjelpen, å bruke store ressurser på tidkrevende undersøkelser og avveininger av teknisk eller etiske karakter, og på å besvare spørsmål fra organisasjoner og journalister.

- Ingen motsetning
Norwatch har kontaktet lederen for Norsk Folkehjelps mineseksjon, Per Nergaard, for å høre på hvilken bakgrunn Norsk Folkehjelp inntar en posisjon som til de grader strider med en anerkjent organisasjon på landminespørsmål som Human Rights Watch.

Men Folkehjelpen mener at deres uttalelser ikke er i strid med HRW:

– Heller ikke Human Rights Watch er så skråsikre på at våpenprogrammene produserer en type landminer som strider mot Landminekonvensjonen. De er mer søkende og nyanserte i dette spørsmålet. De stiller heller spørsmål om de nye minene kan stride mot konvensjonen, sier Nergaard.

Han forteller også at han har jevnlig kontakt med Human Rights Watch og at organisasjonen har et mye mer nyansert bilde enn det som kom frem i Norwatch artikkel. For øvrig var han behjelpelig med å gi videre de kontaktene han selv hadde innen HRW.

Ikke oppdatert
Men Nergaard må sitte på gammel informasjon som skriver seg fra perioden da Human Rights Watch samlet inn data om de nye våpenprogrammene.

For Human Rights Watch’ la 3. august i år frem en grundig analyse av de nye generasjonene av høyteknologiske landminer som utvikles i fem ulike amerikanske våpenprogrammer: Matrix, Spider, Intelligent Munition Systems, Volcano Antivehicle Mines og Claymore. Organisasjonen har samlet inn informasjon over lengre tid for å få klarhet i hva slags ammunisjon det egentlig dreier seg om.

Konklusjonen til HRW – tilgjengelig på deres hjemmesider – er at de to våpenprogrammene «Spider» og «Intelligent Munition Systems» (IMS) innebærer utvikling og produksjon av landminer som klart strider mot Landminekonvensjonen.

Programmene utvikler høyteknologiske landminer som utløses gjennom en operatør (også kalt «man-in-the-loop»), men som også kan omgjøres til tradisjonelle landminer som aktiveres ved berøring («victim activation»). Minene inneholder en mekanisme - the battlefield override feature - hvor de operatørstyrte landminene endrer karakter og fungerer som tradisjonelle antipersonellminer. Denne mekanismen skal ha blitt lagt inn for å tilfredsstille militære behov på slagmarken.

En landmine som utelukkende utløses gjennom en operatør som bestemmer om minen skal gå av eller ikke i en konfliktsituasjon, vil ikke være forbudt av Landminekonvensjonen. Konvensjonen forbyr derimot antipersonellminer som utløses ved berøring.

De nye minetypene har en dobbel virkemåte og kan i praksis like godt fungere som tradisjonelle antipersonellminer. Derfor mener Human Rights Watch at de rammes av Landminekonvensjonen.

Bekrefter
Steve Goose, leder for HRWs våpenavdeling, bekrefter i en e-post til Norwatch at informasjonen som er lagt ut på Human Rights Watch hjemmesider nøyaktig gjenspeiler organisasjonens posisjon.

Han legger til at HRW er i tvil om også Matrix-programmet – som allerede anvendes i Irak, er utstyrt med mekanismen som gjør at operatørminene kan omdannes til antipersonellminer.

– Det ser ut til at de ikke har denne mekanismen, skriver Goose til Norwatch.OM VÅPENPROGRAMMENE
Human Rights Watch la 3. august i år frem en analyse av de nye generasjonene av høyteknologiske landminer som utvikles i fem ulike amerikanske våpenprogrammer: Matrix, Spider, Intelligent Munition Systems, Volcano Antivehicle Mines og Claymore.

Konklusjonen til HRW er at de to våpenprogrammene «Spider» og «Intelligent Munition Systems» (IMS) innebærer utvkling og produksjon av landminer som klart strider mot Landminekonvensjonen.

«Spider-programmet»
«Spider-programmet» utvikler en landmine som i utgangspunktet skal være operatørstyrt, og som dermed kan sammenlignes med et våpen på en militær slagmark som ikke primært rammer sivilbefolkningen. Men den inneholder en mekanisme - the battlefield override feature - som gjør at hele minen kan skifte karakter og omgjøres til en antipersonellmine som utløses ved berøring.

Denne mekanismen skal ha blitt lagt inn for å tilfredsstille militære behov på slagmarken. De nye minetypene har en dobbel virkemåte og kan i praksis like godt fungere som tradisjonelle antipersonellminer. Derfor mener Human Rights Watch at de rammes av Landminekonvensjonen.

«Intelligent Munition Systems» (IMS)
«Intelligent Munition Systems» (IMS) kombinerer på sin side tre ulike landmineprogrammer, og samler disse til ett forsknings- og utviklingsprogram som skal utvikle integrerte systemer, software, sensorer, mm. Pentagon sier, ifølge Human Rights Watch, at IMS bruker effektsensitive sensorer, som kontrolleres gjennom kommunikasjonssystemer enten på en autonom måte eller gjennom «Man-in-the-Loop»-kontrollen. Ifølge HRW er betegnelsen «en autonom måte» identisk med «victim-activation», dvs en utløsning av minen ved berøring.

På samme måte som «Spider-programmet» er derfor også IMS-systemet uforenelig med Landminekonvensjonen. Begge våpenprogrammene utvikler med andre ord høyteknologiske landminer som både kan være operatørstyrte og fungere som tradisjonelle antipersonellminer.

Landmineprogrammet er allerede langt fremskredet. Den amerikanske hæren har ifølge Human Rights Watch siden 1999 brukt 135 millioner dollar for å utvikle«Spider»-prosjektet, og har bedt om ytterligere 11 millioner dollar for å fullføre utviklingsfasen. Beslutningen om å sette i gang produksjon av minene vil, bli tatt i desember 2005. Avgjørelsen om produksjon av våpentypene i «Intelligent Munition System» skal derimot tas i 2008, og 172 millioner dollar skal allerede være brukt til utvikling av de nye våpnene.

Human Rights Watch om de nye landminene


Pressemeldingen til Norsk Folkehjelp

Les også:
30.08.05: Ny landmineskandale i Oljefondet
31.08.05: Slik fungerer de nye landminene
02.09.05: Klasebomber ute av Oljefondet
16.09.05: Landmineselskap snart ute?

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!