Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etterforskes for hvitvasking av narkopenger

Det norske selskapet Halaco er under etterforskning i El Salvador for mulige bånd til italiensk-kanadisk mafia og hvitvasking av narkopenger. Norsk politi er bedt om å bistå salvadoranske myndigheter
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske selskapet Halaco er under etterforskning i El Salvador for mulige bånd til italiensk-kanadisk mafia og hvitvasking av narkopenger. Norsk politi er bedt om å bistå salvadoranske myndigheter

Av Erik Hagen
Norwatch

salvador_nejapa_soppelfylling.jpgOslo-selskapet Halaco ble i 2004 hovedaksjonær i El Salvadors største selskap for avfallshåndtering, Mides. Totalt skal Halaco betale 11 millioner dollar eller 73 millioner kroner for 90 prosent av aksjene i det salvadoranske selskapet. Nå er selskapet under etterforskning i El Salvador. Mistanken er hvitvasking.

Norwatch har snakket med påtalemyndighetene i El Salvador som opplyser at søppelselskapet Mides var under etterforskning allerede før Halaco kjøpte seg inn. Etterforskningen startet etter en henvendelse fra kanadisk politi. Ifølge salvadoranske påtalemyndigheter skal henvendelsen ha knyttet deler av Mides-ledelsen til både internasjonal narkotikahandel og hvitvasking av penger.

Den salvadoranske dagsavisen El Diario de Hoy har fulgt saken i over ett år, og hevder at den tidligere Mides-ledelsen er tilknyttet italiensk-kanadisk mafia.

– Hvordan kan det ha seg at et norsk selskap kan være interessert i å investere i et omdiskutert prosjekt i El Salvador – når det attpåtil er indisier som tilsier at innskuddskapitalen er knyttet til hvitvasking? spør Nelson Mena.

Mena er leder for Avdelingen for Finansiell Etterforskning, en seksjon under Riksadvokaten i El Salvador. Overfor Norwatch karakteriserer han investeringen som en operasjon ”med svært høy risiko”.

Riksadvokaten arbeider for å komme til bunns i Halacos involvering i prosjektet. I følge El Diario de Hoy, har riksadvokaten etterspurt dokumentasjon fra norske myndigheter angående den ”finansielle og rettslige bakgrunnen til Halaco, dets styreleder Hans Troye og andre i ledelsen”. Ifølge avisen ønsker påtalemyndighetene særlig å vite om selskapet og dets ledelse har narkotrafikk eller pengevasking på rullebladet.

Brevet viser seg å være adressert til Justisdepartementet, og ble journalført 8. mars 2005.

Skitten bransje
Det salvadoranske søppelselskapet Mides ble opprinnelig dannet i 1997, som et joint-venture mellom ti lokale ordførere og det kanadiske selskapet Cintec Environnement. Ordførerne fikk ti prosent av aksjene, kanadierne resten. De kanadiske eierne lovet å spytte inn 61 millioner dollar for å utvikle prosjektet. I tillegg skulle innbyggerne av hovedstaden San Salvador bidra med seks millioner i året i avgifter. Mides skulle så i de kommende 20 årene samle inn og håndtere avfallet for hele hovedstadsregionen. En søppelfylling ble etablert i Nejapa et stykke nord for hovedstaden. Her dumpes nå halvparten av alt søppel i det mellomamerikanske landet.

Men de kanadiske investeringene ble ikke brukt slik de var tenkt. Istedenfor å bygge opp infrastrukturen lokalt, skal store deler av Cintecs midler i El Salvador ha blitt kanalisert tilbake til det kanadiske moderselskapet via ulike underselskaper rundt i Latin-Amerika.

Da Cintec bygget ut fyllingen til en pris av seks millioner dollar, dirigerte de 22 millioner dollar i ”honorarer” til selskapets ledelse med postboksadresse på Barbados. Flere slike overføringer skal ha blitt gjort fram til etterforskningen startet.

Politisk spill
At de lokale ordførerne som var deleiere i Mides tilhørte venstrepartiet FMLN gjorde saken til en betent politisk affære. Fra tiden rundt presidentvalget i 2003 gikk det sport i å anklage søppelselskapets aksjonærer for korrupsjon og underslag, både for regjeringspartiet Arena og for de høyrevridde riksavisene. Enkelte av anklagene var feilaktige, og hovedaksjonæren Cintec gikk til injuriesak mot landets ledende dagsavis. Styreleder i Cintec, Matteo Pasquale, sier til Norwatch at de senere droppet denne saken, men vurderer den gjenopptatt overfor en kanadisk domstol.

Pasquale avslår overfor Norwatch alle anklager som har vært fremmet av salvadoransk presse. Ifølge styrelederen har ingen i Cintec vært involvert i organisert kriminalitet. Beslutningen om å selge aksjene til nordmennene ble fattet fordi ”det helt opplagt var en svertekampanje rettet mot oss”. Da Halaco viste interesse for å kjøpe selskapet, fant Cintec at det var best å selge seg ut.

– Var Halaco på denne tiden klar over alle anklagene som var rettet mot Mides?

– Ja, selvfølgelig. Halaco var selvfølgelig klar over alle anklagene. Men vi la fram for dem all vår dokumentasjon som beviser at pressens anklager var grunnløse.

I dag er samtlige eiere av Mides under etterforskning av den salvadoranske riksadvokaten, både de gamle og de nye aksjonærene. Riksadvokaten etterforsker all kapital som har vært innom selskapet, deriblant Halacos.

Etterforskningen fortsetter
Det var i mars 2004 at Halaco endelig overtok Cintecs eierandel i selskapet. Påtalemyndighetene i El Salvador forteller til Norwatch at transaksjonen tok en god omvei. Aksjehandelen ble gjort med et Panama-registrert selskap i El Salvador, som igjen hadde handlet aksjene fra Cintecs underselskap på Barbados.

– Det er bare en hypotese foreløpig, men vi ønsker å få klarhet i om vi her står overfor et dekknavn. Vi vil undersøke om Halaco egentlig vasker Cintecs penger, sier Mena, som understreker at saken for øyeblikket kun er under etterforskning, og at de ikke har bevis for at Halaco har begått noe lovbrudd. Særlig er det interessant for etterforskerne å stadfeste hvorvidt det finnes eierskapsbånd mellom Cintec og Halaco.

Norwatch har ikke klart å avdekke slike bånd.

– I tillegg er vi interessert i å vite bakgrunnen til Halacos 11 millioner dollar, sier Mena.

Aksjene skal være kjøpt på kreditt og kun en liten del av aksjene er hittil betalt. Resten skal betales etappevis over en periode på fem år. Norwatchs gjennomgang av likningen for 2003, viser at Halaco året før oppkjøpsavtalen hadde eiendeler for 172.000 kroner, og 25.000 kroner i inntekter.

Ifølge Nelson Mena hos Riksadvokaten har etterforskningen pågått uten stopp siden 2003.

– Etterforskningen er avsluttet
På spørsmål om Halaco var kjent med etterforskningen mot Mides da de kjøpte seg inn i selskapet, svarer styreleder Hans Troye at etterforskningen da allerede var avsluttet.

– Den ble avsluttet i 2004, sier Troye på telefon fra El Salvador. – Etterforskingen hadde ikke funnet noen straffbare forhold.

– Dette er feil, sier Nelson Mena når han blir konfrontert med Troyes påstand. – Og vi har aldri sagt at etterforskningen ikke har funnet noen straffbare forhold.

Styrelederen i Halaco sier at selskapet aldri hadde kontakt med Cintec da intensjonsavtalen om kjøp ble gjort i fjor vår. Transaksjonen ble ikke gjort direkte overfor Cintec, men utelukkende via en tredjepart i El Salvador.

– Det jeg fortalte over telefonen fra El Salvador er det vi har fått opplyst av våre folk der, svarer Troye senere på Menas uttalelse. – Utover det har jeg ingen kommentarer.

Norsk bistand
På spørsmål fra Norwatch kunne statsadvokat Geir Evanger bekrefte at norske myndigheter har mottatt en rettsanmodning. På det tidspunkt var den oversendt Oslo-politiet for videre behandling.

Les dekning av saken i VG.


FAKTA
- Mides er det største selskapet for avfallshåndtering i El Salvador.
- Fram til 2003 var den største hovedaksjonæren Cintec Environnement fra Canada, med 90 prosent av aksjene.
- Fra 2003 kom Mides og deres aksjonærer under etterforskning av salvadoranske påtalemyndigheter for hvitvasking av penger.
- Etterforskningen ble anklaget for å være en politisk motivert. 10 prosent av eierne i Mides er lokale borgermestere fra venstrepartiet FMLN.
- I 2004 inngikk det norske selskapet Halaco en intensjonsavtale om å kjøpe Cintecs aksjepost på 73 millioner kroner. Dermed kom også Halaco under etterforskning.
- I mars 2005 henvendte den salvadoranske Riksadvokaten seg til norske myndigheter for assistanse. Riksadvokaten ønsker å vite hvordan prosjektet er finansiert, og om det finnes bånd til Cintec i Canada. Saken ble deretter oversendt Oslo-politiet.

Les også:
10.03.2007: Renvasker norsk selskap for mafia-bånd
10.03.2007: Solgte søppelinvestering

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!