Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

DnB NORs landminer i Temasek Holdings

Norges største finanskonsern DnB NOR er gjennom et av sine fond involvert i produksjon av landminer, og lover nå å selge seg ut. Men banken kan ikke lenger ha aksjer i Singapore Technologies som ble oppløst ved årsskiftet. Aksjeposten i landmineproduksjon kan nå være i Singapores statsgigant Temasek Holdings, viser Norwatchs undersøkelser.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Norges største finanskonsern DnB NOR er gjennom et av sine fond involvert i produksjon av landminer, og lover nå å selge seg ut. Men banken kan ikke lenger ha aksjer i Singapore Technologies som ble oppløst ved årsskiftet. Aksjeposten i landmineproduksjon kan nå være i Singapores statsgigant Temasek Holdings, viser Norwatchs undersøkelser.Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Norwatch skrev i går at Nærings- og handelsminister Børge Brende krever at DnB NOR umiddelbart trekker seg ut av landmineproduksjon. Gjennom Nærings- og handelsdepartementet er staten den største eieren i DnB NOR med 34 prosent av aksjene. Nærings- og handelsminsteren godtar på ingen måte at DnB NOR har investeringer som strider mot minekonvensjonen som Norge har undertegnet og som gjør all produksjon, bruk, lagring og handel med landminer til folkerettsstridig.

Det var Framtiden i våre hender som avslørte at Fondet DnB NOR Asia har landmineprodusenten Singapore Technologies i porteføljen, og påpekte motsetningen i at DnB NOR på den ene siden sponset det nyåpnede Nobels fredssenter og på den andre siden har et fond som innholder produksjon av folkerettsstridige landminer.

Fondet DnB NOR Asia har en portefølje på rundt 48 selskaper. I DnB NORs årsrapport er det opplyst at investeringen i Singapore Technologies består av 884.000 aksjer til en verdi av 7,6 millioner kroner. Det utgjorde 2,6 prosent av fondet. Informasjonssjefen for kapitalforvaltningen i DnB NOR Tore Dyrdahl opplyser til Norwatch at rundt 291 millioner kroner er investert i DnB NOR Asia. Fondet regnes av middels størrelse.

Statseid holdningselskap
Men nå viser Norwatchs undersøkelser at DnB NORs befatning med de folkerettsstridige landmineproduksjonen ikke kan gå gjennom aksjeposten i Singapore Technologies, men sannsynligvis gjennom det gigantiske morselskapet Temasek Holdings. For Singapore Technologies er rett og slett blitt oppløst ved årsskiftet, og aksjepostene er blitt overført til Temasek.

Singapore Technologies Pte Ltd. var kontrollert av staten Singapore gjennom giganten Temasek Holdings, og ble oppløst 31. desember 2004. Alle investeringene i Singapore Technologies børsnoterte og ikke børsnoterte selskaper er overført til Temasek, opplyses det i en pressemelding fra Temasek.

Singapore Technologies (ST) var selv et holdningsselskap og hadde bare 128 ansatte. Etter hvert er alle selskapene under STs paraply blitt selvstendige børsnoterte enheter, og Temasek besluttet derfor å oppløse sitt heleide datterselskap ST.

Landmineproduksjonen
ST eide på sin side 55 prosent av et annet selskap med nesten samme navn, nemlig Singapore Technologies Engineering. Og det er blant datterselskapene til Singapore Technologies Engineering at landmineproduksjon finner sted: ST Engineering eier nemlig 100 prosent av datterselskapet Singapore Technologies Kinetics som produserer de folkerettsstridige våpnene som årlig dreper og lemlester tusenvis av mennesker over hele verden.

Ved oppløsningen av Singapore Technologies ved årsskiftet ble aksjeposten på 55 prosent i Singapore Technologies Engineering overført til Temasek Holding, får Norwatch opplyst av Bang See Ling, visepresident i ST Engineerings informasjonsavdeling.

Dersom investorene i selskapet samtidig fikk overført sine aksjer til Temasek, er det i dag gjennom Temasek Holdings og ikke lenger gjennom Singapore Technologies at DnB NOR har investert i landminer.

Oljefondet
Oljefondet hadde i sin tid investeringer i Singapore Technologies Engineering, men solgte seg ut etter skandalen som fulgte SVs avsløring om at Norge investerte i produksjon av landminer. I årsrapporten for Petroleumsfondet for 2001 er denne investeringen allerede borte.

Det tidligere Folkerettsrådet for Petroleumsfondet fastslo i et notat til Finansdepartementet i mars 2002 at ”selv beskjedne investeringer i Singapore Technologies kan innebære et brudd på medvirkningsbestemmelsen i Antipersonellminekonvensjonen artikkel 1 (1) c) jfr b).”

Folkerettsrådet refererte seg til Singapore Technologies Engineering som produserte landminer ikke direkte, men gjennom sitt datterselskap Singapore Technologies Kinetics.

Det tidligere Singapore Technologies og i dag Temasek Holding produserer heller ikke landminer direkte, men gjennom et datterselskap hvor de eier mer enn halvparten av aksjene.

Ikke screenet
DnB NOR er i ferd med å gjennomgå fondene for å etablere et minimum av etiske retningslinjer som skal forhindre at det investeres i selskaper som bryter menneskerettigheter eller ødelegger miljøet.

Etter Næringsministerens klare oppfordring vil DnB NOR gjøre fortgang i screeningen av Asia-fondet som inneholder landmineinvesteringen:

– Vi følger oppfordringen om å selge denne aksjeposten, og vi skal gjøre det på en måte som ikke gir tap for dem som har investert i vårt Asia-fond, sa DnB NORs informasjonssjef for kapitalforvaltning, Tore Dyrdahl, til NTB i går.

Norwatch spurte Dyrdahl hvordan det var mulig å tilby et fond som inneholder en så beryktet landmineprodusent, spesielt etter at Petroleumsfondet trakk seg ut og det var stor offentlig debatt i Norge om saken for få år tilbake.

– Jeg kan ikke si annet enn at dette er en prosess. Det finnes heller ikke en stor bok med en svarteliste som det bare er å slå opp i. Fondet har ennå ikke vært etisk screenet. Alle våre fond skal nå underkastes en etisk screening, og det er klart at DnB NOR Asia vil bli prioritert, sier Dyrdahl.

Nå viser det seg at fondet DnB NOR Asia ble stiftet i 1998. Det er blitt satt sammen og administreres ikke av DnB NOR selv, men gjennom en tredjepart, Aberdeen Asset Management, som er en stor internasjonal fondsforvalter.

– Avtaler med store internasjonale fondsforvaltere er vanlig, men jeg vil understreke at dette overhodet ikke er en sovepute for oss. Tvert imot. Det setter bare større krav til vår kontrollvirksomhet, avlutter Dyrdahl.OPPDATERING, 30.6.05:
I DnB NORs årsrapport 2004 står det feilaktig at fondet DnB NOR Asia har investert i Singapore Technologies. Men DnB NOR Asia har hele tiden hatt aksjer direkte i Singapore Technologies Eningeering.
Opplysningene i årsrapporten er med andre ord feil.
DnB NORs aksjeposten i Singapore Technologies Engineering ble dermed ikke berørt av oppløsningen av Singapore Technologies 31. desember 2004.
Det eneste som skjedde var at Temasek Holdings overtok Singapore Technologies aksjepost på 55 % i Singapore Technologies Engineering.

Les også:
30.06.05: DnB NOR ute av landminer
28.06.05: Børge Brende: - DnB NOR ut av landminer

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!