Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Børge Brende: - DnB NOR ut av landminer!

Norges største finanskonsern, DnB NOR,  har fått klar beskjed fra Nærings- og handelsminister Børge Brende om å trekke seg ut av selskap som er involvert i landminer. – Uttrekk må skje snarest, sier Brende til Norwatch.

Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.

Norges største finanskonsern, DnB NOR,  har fått klar beskjed fra Nærings- og handelsminister Børge Brende om å trekke seg ut av selskap som er involvert i landminer. – Uttrekk må skje snarest, sier Brende til Norwatch.Av Pia A. Gaarder
Norwatch

For noen uker siden avslørte Framtiden i våre hender at DnB NORs fond DnB NOR Asia har landmineprodusenten Singapore Technologies i porteføljen. DnB NOR er i ferd med å gjennomgå fondene for å etablere et minimum av etiske retningslinjer som forhindrer at fondene investerer i selskaper som bryter menneskerettigheter eller ødelegger miljøet. Men hittil har ingenting skjedd med landmineprodusenten.

Den desidert største eieren i DnB NOR er Nærings- og handelsdepartementet med 34 prosent av aksjene. Norwatch har spurt Nærings- og handelsminister Børge Brende om en kommentar til at det delvis statseide selskapet er inne i landmineproduksjon.  Spesielt tatt i betraktning at Oljefondet trakk seg ut i 2001 og det daværende Folkerettsrådet for Petroleumsfondet konkluderete at selv beskjedne investeringer i landmineproduksjon stred mot Folkeretten.

Børge Brendes svar er krystallklart: DnB NOR må trekke seg ut snarest.

Som Oljefondet
- Forutsatt at det medfører riktighet at DnB NOR har et fond som er inne i landmineproduksjon, er jeg av den oppfatning at norske banker bør legge seg på samme etiske standard som Oljefondet og at DnB NOR bør ut av denne investeringen. DnB NOR vil få beskjed om dette fra meg innen dagen, sa Brende til Norwatch tirsdag.

Brende understreker at det ikke må være tvil om norske myndigheters holdning til bruk av landminer.

- Det er allerede grundig avklart at produksjon av landminer strider mot folkeretten, og det trengs ikke mer avklaring for å handle i denne saken. Uttrekk må skje snarest, avslutter Brende.

Må screenes
DnB NOR er i hvert fall i gang med en etisk screening av fondene, men kunne ikke si når et eventuelt uttrekk vil finne sted.

- Dette fondet har ikke vært screenet tidligere. Og det må gjøres. Dersom selskap ikke tilfredsstiller våre etiske retningslinjer, vil de bli trukket ut. Men det må skje på en forsvarlig måte, sier informasjonssjef for kapitalforvaltningen i DnB NOR, Tore Dyrdahl, til Norwatch.

Fondet DnB NOR Asia har en portefølje på rundt 48 selskaper. Investeringen i Singapore Technologies hadde ved årsskiftet en verdi på 7,6 millioner kroner. Det utgjorde 2,6 prosent av fondet. Dyrdahl opplyser til Norwatch at rundt 291 millioner kroner er investert i DnB NOR Asia. Fondet regnes av middels størrelse.

Norge var en av de første landene som undertegnet Antipersonellminekonvensjonen. All produksjon, bruk, lagring og handel med landminer er dermed direkte folkerettsstridig.

Les også:
30.06.05: DnB NOR ute av landminer
29.06.05: DnB NORs landminer i Temasek Holdings

Oppdatert onsdag, 29. juni 2005

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!