Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Investerer stipendpenger i militærregime

Studentene ved Universitetet i Oslo får sine stipender finansiert blant annet fra investeringer i militærdiktaturet Burma. Stipendpengene forvaltes uten etiske retningslinjer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Studentene ved Universitetet i Oslo får sine stipender finansiert blant annet fra investeringer i militærdiktaturet Burma. Stipendpengene forvaltes uten etiske retningslinjer.


Av Erik Hagen
Norwatch

Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo – UNIFOR – håndterer stipendmidler for over 900 millioner kroner. Fjorårets avkastning var på imponerende 13 prosent, rundt 80 millioner kroner. Midlene er plassert i flere hundre forskjellige selskaper – både norske og utenlandske.

I dag legges UNIFORs regnskap fram for Universitetsstyret i Oslo. Men heller ikke nå skal etiske retningslinjer tas opp til vurdering.

Norwatch kjenner til at Oslo-studentenes stipendmidler blant annet er investert i det franske oljeselskapet Total.

Burmaverstingen Total
Det brutale militærregimet i Burma tjener flere hundre millioner dollar årlig på Totals oljeutvinning. En internasjonal kampanje for å få Total ut av landet har dokumentert at det illegitime regimets våpeninnkjøp er gjort med den samme kapitalen som Total har sprøytet inn i Burma.

Totals rolle i landet er gjenstand for stor kritikk fra Burmas folkevalgte leder, Aung San Suu Kyi. Hun har omtalt Total som ”den største støttespilleren for militærregimet”, og oppfordrer til full boikott av det sør-asiatiske landet. Mens Suu Kyi snart har sittet i husarrest i et tiår, fortsetter Total sine aktiviteter uforstyrret.

Det franske selskapet er direkte ansvarlige for at det burmesiske militæret har kunnet doble sine styrker. Militæret har begått alvorlige overgrep mot befolkningen i de områdene i Sør-Burma hvor Total opererer. Rettsprosesser er påbegynt flere steder i verden for å stille Total ansvarlige for overgrepene.

Manglende retningslinjer

Det finnes i dag ingen etiske retningslinjer i forvaltningen av UNIFORs portefølje. Norwatch har konstatert et fravær av debatt om etisk forvaltning av midlene på flere nivåer:

 

  • UNIFOR skal aldri ha vært i dialog med noen av selskapene de har investert i.
  • UNIFOR skal aldri ha solgt seg ut av en aksje på grunn av etiske forhold.
  • UNIFOR skal aldri ha etterspurt etiske retningslinjer hos sine fondsforvaltere.
  • Universitetsstyret skal aldri ha engasjert seg for å sikre at fondet administreres etter etiske retningslinjer.
  • Ingen av de ulike legatstyrene skal ha fulgt opp temaet overfor UNIFOR.
  • UNIFOR-direktøren kan aldri erindre å ha fått spørsmål fra studenter om hvor pengene er plassert.

Ifølge reglementet for porteføljeforvaltning av stiftelsesmidler ved Universitetet i Oslo, er det meningen at forvaltningen ”skal ha høy etisk standard”.

– Vi prøver å velge forvaltere som vi føler er solide og skikkelige mennesker, sier direktør i UNIFOR, Tor Bredo Gotfredsen, til Norwatch.

Følger Petroleumsfondet - kanskje
– Vi vil nå følge med og se hva Petroleumsfondet gjør, og se om vi skal gjøre det samme. Vi har ikke tatt noen beslutning på at vi skal følge det samme, men vi vil iallfall se hva de gjør, og sannsynligvis vil vi nok gjøre det samme, sier Gotfredsen.

UNIFOR-direktøren forteller at stiftelsen ikke har mulighet til å ytterligere gjennomgå investeringene for å avdekke eventuelt uetiske plasseringer.

– Når vi får offentliggjøringene fra Petroleumsfondet går vi igjennom porteføljen vår, og så tar vi en diskusjon med forvalteren som eventuelt har aksjen, og så ber vi forvalteren om eventuelt å gå ut. Om vi klarer å påvirke et fond til å gå ut, det er jo ikke sikkert. Hvis ikke får vi ta stilling til om vi skal ut av det fondet, sier Gotfredsen.

– Nylig offentliggjorde Petroleumsfondet at de har solgt seg ut av Kerr-McGee, på grunn av ”særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer”. Har UNIFOR aksjer i dette selskapet?

– Jeg har sett igjennom enkelte av fondene, men jeg har ikke sett at vi har det hittil, nei.

– Hva med oljeselskapet Total?

– Jeg kan ikke svare deg på stående fot. Det er jo et stort selskap, så jeg kan ikke utelukke det, svarer Gotfredsen. 

Ifølge de opplysninger Norwatch sitter med, har UNIFOR gjennom en av sine fondsforvaltere investert penger i det franske oljeselskapet.

Petroleumsfondet, som tråkker opp UNIFORs etiske løype, inneholder bare utenlandske selskaper. Det betyr at ingen av UNIFORs norske investeringsobjekter vil bli underlagt etiske retningslinjer.

Ingen offentliggjøring
Mens Petroleumsfondets portefølje ligger til allmenn skue på Norges Banks hjemmesider, ønsker ikke UNIFOR å offentliggjøre sine egne plasseringer. UNIFOR-direktøren hevder at kapasitetmangel er årsaken til at ingen ting offentliggjøres. Ifølge Gotfredsen har de ikke selv anledning til å vurdere hvorvidt selskapene opererer etisk eller ikke.

– Hvis vi legger listen ut på hjemmesidene, vil vi komme i en helt håpløs diskusjon med henvendelser fra forskjellige interessegrupper. Og vi vil ikke ha mulighet til å sette oss tilstrekkelig inn i problemstillingene, sier Gotfredsen.

Dermed vil UNIFOR foreløpig ikke informere om sine plasseringer. Av konkurransehensyn ønsker heller ikke UNIFOR å gå ut med navnet på fondsforvalterne.

Holocaustsenterets midler
Også deler av Holocaustsenterets midler forvaltes gjennom UNIFOR. Senteret, som er tilknyttet Universitetet i Oslo, har plassert 40 millioner av sine midler til forvaltning hos UNIFOR.

– Vi oppfatter UNIFOR som veldig seriøse og som en naturlig samarbeidspartner, særlig ettersom vi jo er tilknyttet universitetet og forskningsmiljøer, sier Knut Aukrust, styreleder i Holocaustsenteret, til Norwatch.

– Vi har vært oppmerksom på dilemmaet med hvor plasseringene skulle gjøres. At forvaltningen skulle være etisk lå som en forutsetning da vi gikk inn, men vi har ikke undersøkt videre hvorvidt dette har blitt ivaretatt i etterkant, sier Aukrust.

Aukrust forteller at han helst hadde sett at informasjonen om investeringene var åpne, og at han støtter ethvert tiltak som kan være med på å sikre den etiske standarden for pengeplasseringene.

– Det er fint at man kan bli gjort oppmerksom på at man har plassert penger i en post som ikke er ønskelig, sier Aukrust.

Kritisk
Studentrepresentant i Universitetsstyret, Kim Rand-Henriksen, er kritisk til dagens ordning.

– Universitetssamfunnet bør jo være et eksempel til etterfølgelse. Man bør kunne stille høyere krav til UNIFOR enn til andre fond, mener Rand-Henriksen.

Studentrepresentanten mener man må være villig til å ta den etiske debatten som følger av en offentliggjøring av porteføljen.

– Det virker veldig underlig om universitetene skal tjene penger på etisk forkastelige måter, sier Rand-Henriksen til Norwatch.

Relaterte saker
29.03.06: Unifor går for åpenhet
28.02.06: Retningsløs UiB-milliard
01.07.05: Føler seg uthengt
21.06.05: Økt åpenhet i stipendforvaltningen

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!