Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kerr-McGee kastet ut av Oljefondet

Det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee er kastet ut av Petroleumsfondet. Norges Bank har allerede solgt seg ut på grunn av selskapets virksomhet i farvannet utenfor Vest-Sahara.  – Et viktig og sterkt signal om at Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er illegitim, sier Rolf Wermundsen i Støttekomiteen for Vest-Sahara til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee er kastet ut av Petroleumsfondet. Norges Bank har allerede solgt seg ut på grunn av selskapets virksomhet i farvannet utenfor Vest-Sahara.  – Et viktig og sterkt signal om at Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er illegitim, sier Rolf Wermundsen i Støttekomiteen for Vest-Sahara til Norwatch.Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Les også: Polisario jubler

Etter et halvt år er de etiske retningslinjene for oljefondet for første gang fått praktiske konsekvenser. Den tvilsomme æren å bli det første selskapet som kastes ut av oljefondet som følge av de nye etiske kravene, tilfalt den amerikanske energigiganten Kerr-McGee.

Kerr-McKee er dermed det andre verstingeselskapet som noensinne er blitt kastet ut av fondet. Det første var Singapore Technologies Engineering som i 2001 ble kastet ut etter skandalen som fulgte SV-avsløringen om at selskapet produserte landminer. Dengang var brudd på folkeretten den eneste grunnen til at et selskap kunne trekkes ut. Med de nye etiske retningslinjene er kriteriene blitt utvidet. og en rekke andre verstingeselskap risikerer derfor å følge hodestups etter Kerr-McGee ut av fondet.

Tilrådning
Finansdepartemenetets beslutningen om å selge seg ut avKerr-McGee er basert på en tilråding fra Petroleumsfondets etiske råd ledet av Gro Nystuen. Finansdepartementet ga 29. april Norges Bank beskjed om at selskapet skulle utelukkes fra Petroleumsfondets investeringsunivers.

– Nedsalget av aksjer og obligasjoner i selskapet er nå  gjennomført, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Ved årsskiftet hadde Norges Bank investert rundt 337 millioner kroner i Kerr-McGee, dels i aksjer og dels i obligasjoner. Ifølge årsmeldingen til Statens Petroleumsfondet dreide det seg om 221.978.000 kroner i aksjer (som tilsvarete 0,418 prosent av aksjene), og 115.344.000 kroner i obligasjoner. Nå har Petroleumsfondet helt solgt seg ut av selskapet.

– Av hensyn til en finansielt ansvarlig gjennomføring av nedsalget blir dette nå offentliggjort i etterkant, heter det i Finansdepartemetets pressemelding.

Støttekomiteen gratulerer

Det var Eksilregjeringen for Vest-Sahara og Støttekomiteen for Vest-Sahara som i desember i fjor ba Finansdepartementet om å utelukke selskapet Kerr-McGee fra Petroleumsfondet på grunnlag av kartlegging av petroleumsforekomster utenfor Vest-Sahara. Nå har de fått fullt gjennomslag for sine argumenter.

- Vi må gratulere Finansdepartementet og det etiske rådet med avgjørelsen. Det er en nyttig og svært viktig avklaring om norsk politikk overfor Vest-Sahara. Det forsterker og gjentar at Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara er illegitim, og at Marokko har ingen rettigheter overhodet til Vest-Saharas naturressurser, sier Wermundsen i Støttekomiteen til Norwatch.

Petroleumsfondets etiske råd anbefalte i sin tilråding av 12. april 2005 å utelukke Kerr-McGee. Ifølge Finansdepartementets pressemelding bygde rådet sin vurdering på at Kerr-McGee, ved sitt datterselskap Kerr-McGee du Maroc Ltd., har en kontrakt med det statlige marokkanske oljeselskapet ONAREP om lete- og kartleggingsvirksomhet av olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara.

Marokko har i en årrekke, til tross for sterk fordømmelse fra FN, okkupert Vest-Sahara. Kerr-McGee legger etter rådets vurdering til rette for Marokkos mulige utnyttelse av naturressursene i området. Rådet anser slik virksomhet som et "særlig grovt brudd på grunnleggende etiske normer" blant annet fordi dette kan bidra til å legitimere Marokkos suverenitetskrav og dermed undergrave FNs fredsprosess.

I tråd med retningslinjene ble utkastet til tilrådning forelagt Kerr-McGee til uttalelse. Selskapet framholdt i sitt tilsvar at virksomheten ikke var folkerettsstridig.

Petroleumsfondets etiske råd fant ikke grunn til å endre sin tilråding. Tilrådingen om uttrekk bygde ikke på en folkerettslig vurdering, men på en vurdering av om virksomheten er i strid med Petroleumsfondets etiske retningslinjer.

Finansdepartementet har tatt rådets tilråding om å utelukke Kerr-McGee til følge.

Etiske retningslinjer
De etiske retningslinjene for oljefondet ble vedtatt av Stortinget for ett år siden, og ble virksomme 1. desember 2004. De innebærer blant annet at selskaper som produserer særlig inhumane våpen (som atomvåpen og klasebomber), skal utelukkes fra fondet.

De nye etiske retningslinjene åpner for at bredere etiske hensyn enn folkeretten legges til grunn for å vurdere selskapene. Selskaper utelukkes hvis det er en uakseptabel risiko for at fondet gjennom sine investeringer medvirker til:

Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid og annen utbytting av barn.

Alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner

Alvorlig miljøskade

Grov korrupsjon

Andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer.Finansdepartementets pressemelding

Tilrådningen til Petroleumsfondets etiske rådet om uttrekk


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!