Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Økt våpeneksport til USA

Mens norsk våpeneksport gikk tilbake med en milliard kroner i 2004, økte eksporten av ammunisjon og våpen til USA med over 83 prosent.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mens norsk våpeneksport gikk tilbake med en milliard kroner i 2004, økte eksporten av ammunisjon og våpen til USA med over 83 prosent.

Av Pia A. Garder
Norwatch

Den årlige stortingsmeldingen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge ble fremlagt fredag 25. mai for Regjeringen, og offentliggjort mandag. Den viser at norsk våpeneksport har sunket fra 3 til 2 milliarder kroner. Samtidig viser en analyse av tallene at eksporten til USA fortsetter å øke sterkt.

I kjølvannet av 11. september og krigen mot Irak steg norsk våpeneksport sterkt. Fra  2001 til 2002 økte eksporten fra 1,7 til 2,4 milliarder. I 2003 føk eksporten i været til 3 milliarder kroner. Eksporttallene til UD inkluderer ikke bare A-materiell (våpen og ammunisjon) som SSB opererer med, men også B-materiell (annet militært materiale). I tillegg kommer tjenester og reparasjoner for utenlandske eiere, som UD i varierende grad inkluderer i hovedtallene.

Som Norwatch skrev allerede i januar så  representerte 2004 et tilsynelatende stopp i eksportveksten for norsk krigsindustri. For i 2004 eksporterte norske våpenselskap A og B-materiell for i alt 2.014.838.000 kroner (976.131.000 A-materiell, og 1.038.707.000 B-materiell). I tillegg kommer 252.000.000 kroner for tjenester og reparasjoner for utenlandske eiere. Det er en milliard kroner mindre enn året før.

Til tross for den generelle tilbakgangen i norsk våpeneksport, økte eksporten av A- og B-materiell til USA med 21,5 prosent fra 613,6 millioner til 745,6 millioner kroner. Mens eksporten av B-materiell til USA gikk noe tilbake i året som gikk, økte derimot eksporten av A-materiell til USA fra 225,8 millioner til 414,9 millioner.

Det betyr at eksporten av ammunisjon og våpen til USA har økt med hele 83,7 prosent i året som gikk.

Enkeltbestilling
Flere årsaker ligger bak den generelle nedgangen i eksporten:

– 700 millioner av eksporten i 2003 skyldes levering av luftvernssystemer til Sjøforsvarets nye fregatter under bygging i Spania, sa avdelingsdirektør Jan Grevstad i Utenriksdepartementets sikkerhetspolitiske avdeling til Norwatch fredag.

Det var en engangsbestilling som ikke er blitt gjentatt i 2004, og forklarer delvis den kraftige nedgangen i norsk våpeneksport.

I tillegg var det i 2004 en nedgang i flere av de tradisjonelle mottakerne av norsk forsvarsmateriell – som Australia, Canada, Finland, Frakrike, Italia, Storbritannia og Sverige. Eksporten økte derimot ikke bare til USA, men også til Tyskland, Belgia, Latvia og Polen.

Avslått
14 søknader om eksportlisens for forsvarsmateriell og utstyr til militært bruk ble avslått i 2004. Det er omtrent på samme nivå som i 2003 da 13 søknader ble avslått. Avslagene i 2004 gjaldt Algerie, Colombia, India, Iran, Kasakhstan, Kina, Libanon, Makedonia, Marokko, Moldova, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan og Turkmenistan.

UD understreker at søknadene blir vurdert individuelt fra sak til sak, og at et avslag ikke innebærer et generelt forbud mot eksport av forsvarsmateriell til vedkommende land. Med unntak av gjennomføring av bindende embargovedtak tatt av FNs Sikkerhetsråd opererer ikke det norske eksportkontrollsystemet med lister over land som enten kan eller ikke kan ta imot forsvarsmateriell fra Norge.

Det opplyses ikke hvorfor eksportlisensene ble avslått.

Norsk krigsindustri
Følgende bedrifter har ifølge Stortingsmeldingen rapportert om eksport i 2004:

Alvis Moelv AS
AME A/S
ARC AS
Arma Agora AS
Bakelittfabrikken a/s
Bandak AS
Bertel O. Steen AS
Dyno Nobel ASA Forsvarsprodukter
Eltek Energy AS
Ericsson AS, Avd. Halden
Erik Nyhuus Våpenforretning
Exide Sønnak AS
Flextronics International Norway AS
FLO/ HA
FLO/FAP (Forsvaret avhendingsprosjekt)
Henriksen, H. mek. verksted A/S
Intersport Bogstadveien AS
Jaktdepotet AS
Jotron Electronics as
Karotek Systemer AS
Kitron Arendal AS
Kitron Kongsberg AS
Kongsberg Defence & Aerospace AS
Kongsberg Defence Communications AS
Kongsberg Maritime AS
Kongsberg Protech AS
Kongsberg Small Arms AS
Krico Norway AS
Kværner Eureka AS, Forsvarsavdelinga
Landrø, Magne A/S
Larsen Biathlon, Kjell G.
Leif Kindseth AS
Nammo Raufoss AS
Natech AS
Nera Networks AS
Norma A/S
Norplasta as
Per Mathisen
ProPartner AS
Safety & Security Service A/S
Sandnes Arms DA
Simrad Optronics ASA
Texplo AS
Thales Communications AS
Thales Norway AS
Trelleborg Viking AS
Umoe Mandal AS
Vinghøg AS
Volvo Aero Noreg AS
Våpenhuset AS
Våpensmia AS

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!