Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Åpner fagforeningsfri Hydro-fabrikk

Onsdag 25. mai åpnet Hydros nye Aluminiumsfabrikk i den kinesiske millionbyen Suzhou utenfor Shanghai. Hydro slipper krevende fagforeninger: Selv den statsstyrte kinesiske fagorganisasjonen glimrer med sitt fravær i industriparken hvor Hydro er etablert.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Onsdag 25. mai åpnet Hydros nye Aluminiumsfabrikk i den kinesiske millionbyen Suzhou utenfor Shanghai. Hydro slipper krevende fagforeninger: Selv den statsstyrte kinesiske fagorganisasjonen glimrer med sitt fravær i industriparken hvor Hydro er etablert.

Av Arne Storrønningen
Norwatch

Suzhou/Oslo: Frie fagforeninger er forbudt ved lov i Kina. Unntaket er den  partikontrollerte statlige fagorganisasjonen som har sitt viktigste nedslagsfelt i den store offentlige sektoren. Den framstår ofte som en del av det statlige maktapparatet og kan derfor ikke sammenlignes med en tradisjonell vestlig fagorganisasjon.

I de private industriparkene hvor mange utenlandskeide selskaper er etablert, har til og mhydro_kina_2005.jpged den statlige fagorganisasjonen begrenset utbredelse. For en tid tilbake kritiserte den kinesiske statlige fagorganisasjonen amerikanske og franske butikk-kjeder som Wal-mart og Carrefour for å forsøke å hindre etablering av lokale fagforeningsavdelinger. Dette ble tolket som en styrkemarkering overfor nye private utenlandske aktører i det kinesiske arbeidslivet.

Flere norske forretningsledere bekrefter overfor Norwatch at de ikke kjenner til en eneste privat bedrift i industriparkene i vekstområdene rundt Shanghai hvor det er opprettet fagforeningsgrupper.

Til tross for at Kinas fortrinn for utenlandsk kapital er lavt kostnadsnivå, god tilgang på arbeidskraft, politisk stabilitet og et lovfestet forbud mot frie fagforeninger, bedyrer en rekke norske forretningsfolk i Kina at de savner en organisert fagforening.

– Noen ganger savner jeg den motkraften en uavhengig fagorganisasjon representerer, sier Joachim Magnusson ved norskeide Kenmore i Wuxi, en annen by i området med stor industrivekst.

Kenmore har hatt stor suksess som produsent av elementer til kjøleskap. I 2004 ble bedriften utpekt som en mønsterbedrift av de lokale myndighetene i området.

– På et vis kan en aktiv fagorganisasjonen bidra til bedre kvalitet på beslutningene. Men uten en fagforening på laget er veien til beslutningene kortere. Det kan jo også være en fordel i endel sammenhenger, sier Magnusson.

Heller ikke Hydro Aluminiums toppsjef i Suzhou, Herbert Hoeller fra Østerrike kan regne med å se stort til fagforeninger i jobben sin på den nye fabrikken.

– Hydros konsernpolitikk er å være positiv til fagorganisering. I Kina står vi overfor en annen samfunnsvirkelighet. Det viktigste her er først og fremst hvordan vi behandler folkene våre, sier han i samtale med NorWatch.

Sterk satsing
Åpningen av den nye fabrikken utenfor Shanghai er et ledd i Hydro Aluminiums nye satsing i det kinesiske markedet, forteller Herbert Hoeller videre. Fabrikken er den første heleide fabrikken til Hydro Aluminium i Kina. I tillegg vurderer selskapet å bygge ytterligere to aluminiumsanlegg i området og å etablere et nytt Kina- hovedkvarter her.

Ved det nye produksjonsanlegget skal Hydro produsere deler til den sterkt voksende kinesiske bilindustrien.

– Vi forventer en langvarig vekst i Kinas bilmarked, sier Herbert Hoeller i samtale med Norwatch.

Den kinesiske massebilismen er enda i en tidlig utviklingsfase.

– Det er ikke gitt at Kina vil få en biltetthet per innbygger på linje med USA, tror Hoeller.  Mange steder vil det kort og godt ikke være plass til så mange biler og til en så omfattende infrastruktur som en slik bilpark vil kreve.

I byområder som Shanghai ser vi allerede at myndighetene bruker ulike virkemidler for å regulere bilveksten.  Det slippes løs rundt 5000 biler i måneden  og nummerskilt må kundene kjøpe ved å delta i en auksjon hvor hvert skilt går for høystbydende.

Uansett blir veksten i bilproduksjon stor, mener Herbert Hoeller. I 2004 ble det solgt 5 millioner biler i Kina. Men sett i forhold til et innbyggerantall på rundt 1.3 milliarder er det allikevel lite. Til sammenligning ble det i samme periode solgt 15 millioner biler i Europa som har  450 millioner innbyggere.

Hydros nye fabrikkanlegg skal levere høykvalitetsrør av aluminium som blant annet brukes i aircondition anlegg i biler. Hydro leverer til andre underleverandører som igjen leverer direkte til bilprodusentene.

Også en tilsvarende fabrikk i nabobyen Wuxi og en magnesiumfabrikk i den gamle keiserhovedstaden Xian i Shaanxi-provinsen leverer deler til bilindustrien.

Høykvalitet
De miljømessige sidene knyttet til produksjonen ved den nye fabrikken, har Norwatch ikke vurdert. Men Hydro oppgir selv at de er i ferd med kvalifisere seg til miljøsertifikatet ISO 14000 og sertifikat som garanterer kvalitet.

- Det lar seg kort og godt ikke gjøre å produsere høykvalitetsprodukter på en fabrikk med dårlig renhold, sikkerhet og arbeidsmiljø, hevder Hydro-sjefen i Suzhou.  Kinesiske ansatte er ofte vant med en annen sikkerhetskultur. En utfordring blir derfor å få de ansatte til å venne seg til strengere sikkerhetskrav og til å forstå at dette er viktig for lønnsomheten og hele bedriften.

hydro_kina_2005_hoeller.jpgDen største utfordringen blir likevel å få innpass i det lokale kinesiske markedet. Ikke alle produktene våre er unike. Vi må sloss i en beinhard konkurransesituasjon hvor vi møter noen innenlandske aktører som praktiserer en uformell forretningspraksis med smøring og økonomisk favorisering som et virkemiddel.

Hydro praktiserer et null-toleranseprinsipp i forhold til alle grader av korrupsjon. I noen tilfeller taper vi kortsiktig på dette, men jeg er overbevist om at vi i det lange løp tjener mer enn vi taper, sier Hoeller.

Lavtlønnsområder
- Hydro henter ut betydelige fortjeneste fra lavkostnadsland. Men de ansatte høster tross alt smuler av overskuddet. Hva er Hydros lønnpolitikk i Kina og andre land med lavt lønnsnivå? Hva tjener for eksempel arbeiderne som gjør klar plenene utenfor vinduene her?

- Anleggsarbeidet utføres nok av et firma som er leid inn på kontrakt og ikke av våre ansatte. Jeg vet ikke eksakt hva vi betaler, men det er på et lokalt nivå. Å bevege seg langt utenfor det som er normale lokale lønnsbetingelser ville vært uforsvarlig. Generelt er det de amerikanske selskapene som betaler  best, mens de nordiske nok ligger midt på treet, men er til gjengjeld bedre på sosiale ordninger og arbeidsmiljø. Hydro bør betraktes som en god betaler i det kinesiske arbeidslivet, tror Hoeller.

Kinesiske myndigheter har etablert minstelønnsnivåer i ulike deler av landet. De varierer svært mye avhengig av beliggenhet og attraksjon. Lønnsnivået i Shanghai-området går for å være blant det høyeste i landet. Men i Suzhou som ligger bare en drøy times kjøring fra selve Shanghai er nivået betydelig lavere.

Minstelønnskravet er satt til 614 kinesiske Renminbi eller ca. 530 norske kroner. Hydro oppgir at de lavest betalte ufaglærte arbeiderne betales fra 1200 til 1500 Rmb i månenden, mens en faglært arbeider får utbealt fra 2500 til 3500 Rmb. Mellomlederne betales 4-8000 rmb. Tallene viser lønn før skattetrekk.

- I tillegg tilbyr vi helseforsikring, pensjonsordning, boligstøtte og flere andre velferdsgoder, opplyser Hoeller.

Men han ønsker ikke å oppgi dekningsgrad eller ordningens eksakte omfang.


Bildetekster:
Arbeidere gjør klar ute-arealene rundt det flunkende nye fabrikkanlegget til Hydro Aluminium i millionbyen Suzhou utenfor Shanghai.

Sjefen ved Hydro Aluminiums nye fabrikk i Suzhou, Herbert Hoeller . I  bakgrunnen inngangspartiet til administrasjonsbygget.

Oppdatert 26. mai 2005

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!