Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kina danker ut Europa - rammer u-land ulikt

Økt klesimport fra Kina til Norge rammer ikke likt: Noen utviklingsland taper terreng, men hardest går det utover klesindustrien i Europa. Norwatch har gjennomgått importtallene for årets tre første måneder. Se listen over de 30 største importlandene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Økt klesimport fra Kina til Norge rammer ikke likt: Noen utviklingsland taper terreng, men hardest går det utover klesindustrien i Europa. Norwatch har gjennomgått importtallene for årets tre første måneder. Se listen over de 30 største importlandene.
Pia A. Gaarde
Norwatch


Etter at det internasjonale kvotesystemet ble opphevet 1. januar i år, er klesindustrien i både lavkostland og i den rike del av verden livredd konkurransen fra Kina (les mer om kvotesystemet her). Norwatch har hentet ut tall fra SSB og analysert hvordan Kina-effekten foreløpig har slått ut for landene som eksporterer mest klær til Norge. Importen av klær fordelt på land i årets tre første måneder er blitt summert og sammenlignet med samme periode året før.

Kinas andel av klesimporten har i årets tre første måneder økt med nesten 15 prosent. Totalt var Kina-importen av klær og tilbehør på 1.032 millioner kroner. I samme periode i fjor var tallet 898 millioner. Kina har med andre ord økt klesimporten til Norge med nesten 14,9 prosent i første kvartal og sin andel av totalimporten fra 29,3 prosent til 33,8 prosent. Kina har i flere år vært den suverent største importør av klær til Norge, med stor avstand til neste land på listen, Tyrkia.

Slår ulikt ut
Kina-effekten slår ikke ensartet ut for landene i sør. Mens Hong Kong og Indonesia taper terreng, har for eksempel Vietnam og Pakistan vunnet mer innpass på det norske markedet. Verst rammet er en rekke europeiske land som har fått en kraftig reduksjon av eksporten til Norge.

I årets tre første måneder har nemlig klesimporten fra Hellas og Storbritannia falt kraftig med henholdsvis hele 40,5 og 30,9 prosent sammenlignet med samme periode året før. Importen fra Portugal falt på sin side med 25,6, fra Hong Kong med 22,4 prosent, fra Finland med 22,1 prosent og fra Frankrike med 19,9 prosent.

De 30 store
Et lite knippe på tredve land står bak litt over 93 prosent av klesimporten til Norge. De resterende 7 prosentene fordeles på 76 land. Av de 30 største importlandene har 19 land – flertallet europeiske – fått redusert sitt klessalg til Norge, mens 11 land har økt salget.

Utover Kina har også Vietnam økt sin eksport av klær til Norge med hele 29,9 prosent, Bulgaria med 22,6 prosent, Tunisia med 16,2 prosent, Pakistan med 14,5 prosent samt Latvia med 13,7 prosent, Polen med 11,8 prosent, Malaysia med 7,7 prosent, Bangladesh med 7,4 prosent, India med 4,4 prosent og Romania med 3,2 prosent.

Hele 14 av 19 – eller nesten 74 prosent – av landene som har tapt markedsandeler i Norge er fra Europa: Det dreier seg foruten Hellas, Storbritannia og Portugal om Finland, Frankrike, Litauen, Nederland, Sverige Tyskland, Estland, Italia, Ungarn, Tyrkia og Danmark. Taperne blant landene i sør er foruten Hongkong og Indonesia,  Marokko, Thailand og Sør-Korea.

Stadig billigere
Totalt er det i første kvartal i år blitt importert klær og tilbehør for litt over 3 milliarder kroner. Det er 0,5 prosent mindre enn samme periode i fjor – og det til tross for at volumet på importen har økt fra 16.173 tonn til 17.134 tonn, det vil si med 5,9 prosent. Norge importerer med andre ord stadig mer klær, samtidig som klærne blir stadig billigere.

I kroneverdi har importen fra de 30 største holdt seg nesten stabil. Det ble importert klær og tilbehør fra de samme tredve landene i de første tre månedene i fjor for 2.867.787.000 kroner og i samme periode i år for 2.866.179.000. Det er en ubetydelig negativ endring på 0,06 prosent. Det er med andre ord fordelingen av importen mellom landene som har gjennomgått en liten revolusjon.

Oversikt over de 30 største importlandene (import i kroneverdi):

 JAN-MAR 05
JAN-MAR 04 Endring i %
Kina 1 032 382 000 898 414 000 +14,9 %
Tyrkia 259 794 000 265 668 000 - 2,2 %
Italia 231 298 000
250 090 000
- 7,5 %
Danmark 169 370 000
170 912 000
- 0,9 %
Polen 127 648 000
114 155 000
+11,8 %
India 91 211 000
87 382 000 + 4,4 %
Sverige 84 470 000
99 076 000
- 14,7 %
Bangladesh 79 908 000
74 405 000
+ 7,4 %
Romania 78 184 000
75 751 000
+3,2 %
Portugal
76 152 000 102 302 000 - 25,6 %
Hong Kong 68 482 000
88 246 000 -22,4 %
Litauen 66 032 000 79 166 000
-16,6 %
Frankrike 60 458 000 75 442 000
-19,9 %
Tyskland 40 720 000 47 628 000 -14,5 %
Estland
40 288 000 45 306 000 11,1 %
Thailand 39 745 000 42 479 000
- 6,4 %
Storbritannia 39 130 000
56 601 000
- 30,9 %
Latvia 28 342 000 24 934 000 + 13,7 %
Sør-Korea 27 317 000
27 818 000 - 1,8 %
Tunisia 26 299 000
22 640 000 + 16,2 %
Indonesia 24 572 000 28 406 000
- 13,5 %
Nederland 22 742 000 27 074 000 - 16,0 %
Finland 22 643 000
29 066 000
- 22,1 %
Pakistan 21 960 000
19 175 000
+ 14,5 %
Hellas 21 809 000
36 646 000
- 40,5 %
Vietnam 19 432 000
14 961 000
+ 29,9 %
Bulgaria 18 295 000 14 917 000 + 22,6 %
Malaysia 16 046 000 14 904 000
+ 7,7 %
Ungarn 15 740 000 16 965 000 - 7,2 %
Marokko 15 710 000
17 258 000 - 8,9 %
Sum 30 største 2 866 179 000 2 867 787 000 - 0,06 %
Alle land
3 054 500 000
3 070 145 000
- 0,5 %


Kilde: Statistisk sentralbyrå.
Norwatch har hentet ut månedsstatistikken for de tre første månedene i år og ifjor fra SSB. Summering og prosentutregning er Norwatch egen.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!