Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Kastes ut uten forvarsel

Oljefondets etiske råd bekrefter at flere navngitte selskaper er til behandling, men utfallet forblir hemmelig. – Offentligheten vil bli informert først etter at eventuelle uttrekk er gjennomført, sier etikk-leder, Gro Nystuen, til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondets etiske råd bekrefter at flere navngitte selskaper er til behandling, men utfallet forblir hemmelig. – Offentligheten vil bli informert først etter at eventuelle uttrekk er gjennomført, sier etikk-leder, Gro Nystuen, til Norwatch.


Pia A. Gaarder
Norwatch

De etiske retningslinjene for oljefondet ble vedtatt av Stortinget 18. juni i fjor, og de ble operative 1. desember 2004. Men etter fem måneder er fortsatt hverken klasebombeprodusenter, atomvåpenprodusenter eller andre verstingeselskap solgt ut.

– Dette er prosesser som tar en god del tid, også etter at vi har innhentet ekspertuttalelser. I tillegg dreier det seg om børssensitiv informasjon, så jeg kan ikke si hvor saken står i systemet nå. Det eneste jeg kan si er at vi har flere saker til behandling parallelt, sier Nystuen som leder Petroleumsfondets etiske råd.

I et intervju med Norwatch i begynnelsen av mars, sa Nystuen at rådet innen relativt kort tid ville få ekspertuttalelser om klasebombeprodusenter. Nystuen bekrefter at disse er kommet inn til rådet, men hun kan altså ikke svare på spørsmålet om hvor i systemet saken nå står.

Redd for å påvirke børsene
– Bare det at vi sitter med en sak, kan påvirke aksjemarkedet. Vi har derfor svært strenge regler for hva vi kan gå ut med offentlig, sier hun.

Nystuen bekrefter med andre ord at rådet har en rekke saker til behandling, men hun vil ikke uttale seg om andre saker enn dem som allerede er kjent i mediene:

– De sakene som allerede er offentlig kjent, kan jeg bekrefte er til behandling. Da tenker jeg på klasebombeprodusenter, Kerr-McGee for oljeleting i farvannet utenfor Vest-Sahara, oljeselskapet Total på grunn av sine investeringer i Burma og listen over selskaper som ble oversendt fra Framtiden i våre hender. I tillegg har en organisasjon som heter Tobakksfritt tatt kontakt og vi arbeider også med den saken, sier Nystuen

– Hva med atomvåpenprodusentene?

– Gjennom de etiske retningslinjene er vi pålagt også å arbeide med dette spørsmålet. Men vi har ikke kommet like langt her som på klasebomber, sier hun.

Lang prosess
Det er et stort og møysommelig apparat som settes i gang før et selskap kan kastes ut av det norske oljefondet. Det etiske rådet skal gi en tilrådning om uttrekk, men dette er bare første skritt i prosessen.

Etter at det etiske rådet har behandlet saken, sendes tilrådningsutkastet over til selskapene slik at de kan uttale seg. Rent praktisk blir oversendelsen utført av Norges Bank som eier. Norges Bank videresender med andre ord rådets tilrådning til selskapene uforandret. Selskapene kan kommentere, komme med tilleggsopplysninger, eller eventuelt ikke uttale seg overhodet.

– Selskapene skal ha mulighet til å svare, men det er ingen forutsetning for den videre gangen i saken at de faktisk uttaler seg. Selskapene har dermed fått en rimelig tidsfrist. Jeg tror at svarfristen vanligvis settes til fire uker, sier Nystuen.

Ny behandling
På bakgrunn av informasjonen som eventuelt kommer tilbake fra selskapene, behandler rådet saken på ny. Til slutt sendes den endelige tilrådningen til Finansdepartementet.

– Saken blir deretter behandlet politisk: Finansdepartementet bestemmer om de vil ta tilrådningen til følge. Deretter varsler de Norges Bank om å trekke seg ut, og først når dette er gjort blir det offentliggjort hva som har skjedd, forteller Nystuen.

– Hvorfor blir offentligheten informert først ved prosessens slutt?

– Det dreier seg som sagt om børssensitiv informasjon. Kommer det informasjon i markedet om at en investor skal selge en større post, vil dette kunne påvirke aksjekursen. Dersom tilrådningen ble gjort kjent før Norges Bank solgte seg ut, ville Petroleumsfondet tape unødig mye på å trekke seg  ut, sier Nystuen.

På spørsmål om saken blir gjort offentlig selv om Finansdepartementet ikke skulle følge rådets tilrådning, svarer Nystuen et entydig ja.

– Har dere allerede sendt fra dere tilrådninger som nå er til viderebehandling i systemet?

– Det kan jeg ikke kommentere.

Rådets ressurser
Men Nystuen kan i hvert fall bekrefte at Petroleumsfondets etiske råd har fått to nye ansatte: Hilde Jervan som tidligere arbeidet i ECON og Aslak Skancke som tidligere var ansvarlig for SRI-avdelingen i Storebrand. Skancke startet i går, 2. mai.

Finansdepartementet opplyser til Norwatch at de for 2005 har fastsatt et budsjett for rådet på fem millioner kroner. I tillegg bruker Finansdepartementet om lag to årsverk på arbeidet med etiske retningslinjer på saksbehandlingsnivå. På toppen av det hele kommer ledelsesressurser og ressurser brukt til administrative funksjoner som utbetalinger, journalføring, budsjett og regnskap, teknisk drifting.

De to årsverkene fordeler seg på sekretariatsarbeid for det etiske rådet og departementets eget arbeid med de etiske retningslinjene. Budsjettmessig blir et halvt årsverk dekket av budsjettet til det etiske rådet.


Les tidligere intervju med Gro Nystuen: Klasebomber først ut


Oppdatert 3. mai 2005

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!