Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Atomvåpen skal ut, men Vital nøler

Vital Forsikring har kastet ut landmine- og klasebombeprodusenter, men er fortsatt inne i flere produsenter av atomvåpen. – De etiske retningslinjene ble innført i fjor høst, og vi er i en fase hvor vi prøver oss frem, sier Vitals kommunikasjonsdirektør Thomas Skålnes til Norwatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Vital Forsikring har kastet ut landmine- og klasebombeprodusenter, men er fortsatt inne i flere produsenter av atomvåpen. – De etiske retningslinjene ble innført i fjor høst, og vi er i en fase hvor vi prøver oss frem, sier Vitals kommunikasjonsdirektør Thomas Skålnes til Norwatch.


Av Pia A. Gaarder
Norwatch

Flere fondsforvaltere som i teorien skal ekskludere atomvåpenprodusenter, har vanskeligheter med følge opp disse retningslinjene i praksis og har beholdt atomvåpenprodusentene Lockheed Martin og Honeywell International. Norwatch har tidligere skrevet om at forvalterne av det svenske Tredje AP-fondet begrunner dette valget med at selskapene ikke produserer atomstridshodet, men systemet rundt kjernevåpnene.

Siden 1. oktober 2004 har Vital forsikring innført etiske regler for forvaltningen av selskapets finansielle midler. Selskapene som Vital investerer i skal følge blant annet FNs Global Compacts 10 prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I tillegg utelukker Vital selskaper som produserer tobakk, er inne i pornografi eller som produserer masseødeleggelsesvåpen, såkalte NBC-våpen (Nuclear, Biological & Chemical) inkludert landminer og klasebomber.

- Vi har ekskludert fem selskaper på grunn av kriteriet om ikke å investere i selskaper som er innblandet i produksjon og distribusjon av strategiske komponenter til masseødeleggelsesvåpen, inklusiv landminer og klasebomber. Det dreier seg om Alliant Techsystems, DaimlerChrysler, Textron, Singapore Technologies og Rheinmetall AG, opplyser Thomas Skålnes, kommunikasjonsdirektør i Vital til Norwatch.

– Hvorfor har dere ikke ekskludert Lockheed Martin og Honeywell Internasjonal som begge står sentralt i USAs atomvåpenprogram?

–Lockheed Martin og Honywell International er under observasjon og derfor ikke ført opp på listen over ekskluderte selskaper. Listen justeres jevnlig og vi er i en vurderingsprosess i forhold til disse selskapene. Etter en første gjennomgang har vi konkludert med at vi vil foreta en utvidet undersøkelse og en mer grundig analyse.

– Lockheed Martin har utviklet seks generasjoner med atom-missiler som står sentralt i amerikanske atomvåpenstrategi. Den siste rakett-typen Trident II D5 kan utstyres med åtte uavhengige atomstridshoder, og er helt avgjørende for å omgjøre stridshodene til et langtrekkende avskrekkingsvåpen. Opererer dere med et skille mellom produksjon av rakettkroppen og av atomstridshoder?

– Etter at vi har gjennomført den utvidede undersøkelsen og behandlet saken igjen i vårt etiske råd, vil vi ta stilling til videre prosess frem mot en beslutning om Lockheed Martin skal føres opp på listen av selskaper vi ikke investerer i. De momenter du nevner i spørsmålet vil da bli tatt med i vurderingen. Vital opererer med en liste som oppdateres jevnlig, etter hvert som forhold rundt de enkelte selskaper avklares i henhold til våre etiske retningslinjer, svarer Skålnes.

– Ingen av de våpenselskapene som er blitt trukket ut, ser ut til å ha blitt ekskludert på grunn av produksjon av atomvåpen. Stemmer det at årsaken til uttrekk er at selskapene er involvert i fremstillingen av klasebombe og landminer?


–Ja, vi har foreløpig primært arbeidet med produsenter av klasebomber og landminer. Det er dette feltet vi har gjennomgått grundigst. Men som sagt så har vi bare relativt nylig innført etiske retningslinjer, og listen over selskap som utelukkes vil bli endret underveis. Vi står i dialog med en rekke selskaper, og andre er under vurdering eller vil bli vurdert, sier Skålnes.

Han opplyser at Vital samlet har ekskludert cirka to prosent av investeringsuniverset, og at dersom alle som er til observasjon skulle bli ekskludert vil de ekskluderte selskapene maksimalt komme opp i seks prosent. Skålnes understreker at det er viktig for Vital å gjennomføre en god prosess i forhold til selskapene.

– Dette kan være med å påvirke selskapene vel så mye som å sette dem på listen over ekskluderte selskaper, sier Skålnes.

Oljefondet
Av de fem våpenselskapene som Vital har kastet ut er det norske oljefondet inne i tre av dem med litt over 1,1 milliarder kroner: DaimlerChrysler AG (1.066.191.000 kroner), Alliant Techsystems Inc (15.072.000  kroner) og Textron Inc (66 863 000 kroner).

Oljefondet solgte seg i 2001 ut av Singapore Technologies etter at det daværende Folkerettsrådet ledet av Gro Nystuen slo fast at investeringer i landmineprodusenter bryter med Norges folkerettslige forpliktelser. Det var SV som avslørte at oljefondets midler var investert i produksjon av landminer.

Spørsmålet om oljefondets investeringer i blant annet produsenter av landminer, klasebomber og atomvåpenprodusenter er til behandling i det nye etiske rådet for Petroleumsfondet ledet av Gro Nystuen.
Fakta
Vital Forsikring er en del av DnB NOR. Fusjonen mellom Gjensidige NOR Spareforsikring og Vital Forsikring var formelt på plass 9. mars 2004. Forvaltningskapitalen for de to fusjonerende selskapene var 172 milliarder kroner pr. 30. september 2004.

Vital innførte etiske retningslinjer for forvaltningen av selskapets finansielle midler 1. oktober 2004. Selskapene som Vital investerer i skal følge blant annet FNs Global Compacts 10 prinsipper og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. I tillegg utelukker Vital selskaper som produserer tobakk, er inne i pornografi eller som produserer masseødeleggelsesvåpen, såkalte NBC-våpen (Nuclear, Biological & Chemical) inkludert landminer og klasebomber.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!