Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Finansdepartementet dementerer

Finansdepartementet avviser at det allerede har tatt stilling til definisjonen av atomvåpenprodusenter. Informasjonsdirektør Runar Malkenes sier at departementet aldri har gitt Forsvarets Forskningsinstitutt noe oppdrag å utrede spørsmålet, og at påstandene skyldes en ren misforståelse.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finansdepartementet avviser at det allerede har tatt stilling til definisjonen av atomvåpenprodusenter. Informasjonsdirektør Runar Malkenes sier at departementet aldri har gitt Forsvarets Forskningsinstitutt noe oppdrag å utrede spørsmålet, og at påstandene skyldes en ren misforståelse.Av Pia A. Gaarder
NorWatch

LES OGSÅ: - Finansdepartementet freder atomvåpen

NorWatch skrev i gå r at svenske fondsforvaltere hevder at det norske Finansdepartementet allerede har bestemt at atomvåpenprodusenter som Lockheed Martin ikke skal selges ut av oljefondet som følge av de etiske retningslinjene. Selskapene produserer nemlig ikke selve atomsprenghodet, men det avanserte teknologiske systemet rundt selve sprengladningen.

Det var infosjefen i det svenske AP-fondet, Pernilla Klein som til NorWatch fortalte at hun hadde snakket med Oljefondets forvaltere i Finansdepartementet i fjor vår. Klein refererte at Finansdepartementet hadde hatt kontakt med Forsvarets forskningsinstitutt om spørsmålet, og at departementet hadde kommet til konklusjonen om å ikke selge seg ut av Lockheed Martin og Honeywell International som ble gjengitt i en artikkel i svenske LO-tidningen før jul.

Men Pernilla Klein har ifølge Finansdepartementet fullstendig misforstått en uformell samtale.

I en e-post skriver informasjonsdirektør Runar Malkenes at Finansdepartementet ikke har konkludert hvilken definisjon av kjernevåpen som skal legges til grunn for å utelukke selskaper i henhold til de etiske retningslinjene ut over det som er lagt fram i Revidert nasjonalbudsjett 2004, og har heller ikke vurdert om konkrete selskaper bør utelukkes.

Han avviser på det sterkeste påstanden om at Finansdepartementet har foretatt en uavhengig undersøkelse om hva som må regnes som atomvåpenprodusenter.

Til NorWatch sa Malkenes i går ettermiddag at det eneste de har sagt i denne saken overfor Pernilla Klein i det svenske tredje AP-fondet er å referere fra Graverutvalgets rapport. Og det i en helt uformell sammenheng.

- Så infosjefen i det tredje AP-fondet har misforstått?

– Ja, hun har misforstått fullstendig, sa Runar Malkenes.

– Finansdepartementet har ikke gjort seg opp noen mening i denne saken. Det har ikke vært noen kontakt mellom Finansdepartementet og Forsvarets forskningsinstitutt, og Finansdepartementet har ikke gitt Forsvarets Forskningsinstitutt noe som helst oppdrag om å definere atomvåpenproduksjon nærmere hverken formelt eller uformelt, sa Malkenes.

Og han la til:

– Om Graver-utvalget i sin tid har hatt en formell eller uformell kontakt med Forsvarets Forskningsinstitutt, kan jeg ikke si noe sikkert om.

Malkenes presiserer videre i en e-post:

– Petroleumsfondets etiske råd vil gi Finansdepartementet råd om selskaper som bør utelukkes på grunnlag av produksjon av kjernevåpen. Som Graverutvalget skriver er det ikke opplagt hva som faller inn under definisjonen av slike våpen. I rådets mandat er dette ikke definert, men diskusjonen i Graverutvalgets utredning vil gi en rettledning for rådet når det gjelder hvordan grensene skal trekkes.

Og han skriver videre:

– De etiske retningslinjene som ble lagt fram i Revidert nasjonalbudsjett 2004, ble basert på Graverutvalgets utredning hvor avgrensningen av kjernevåpen er diskutert. Graverutvalget skriver blant annet: ”Trekkes medvirkningsansvaret for langt ut i indirekte forbindelser, vil dette føre til ansvarspulverisering og utvanning ved at ”nesten alle” regnes som medvirkere. Det vil føre til at det etiske argumentet mot medvikning vil miste sin kraft. Det må derfor bare være de sentrale komponentene og typiske delene som bør rammes av filtreringen. Det er ikke noe poeng å ramme f. eks. en skrueprodusent. Etter vår mening kan man heller for eksempel ikke si at F-16 fly burde rammes av et kjernevåpenforbud fordi om disse flyene er konstruert for å kunne ta med kjernevåpen. Norge har valgt å kjøpe slike fly av helt andre grunner.

– Denne konklusjonen fra Graverutvalget er kjent, og ble også referert til informasjonssjefen i tredje AP-fondet, skriver Malkenes.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!