Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Taper kampen mot Oljefond-tobakk

Mot sosialminister Dagfinn Høybråtens vilje økte Statens Petroleumsfond investeringene i tobakk med en halv milliard kroner i fjor. Tobakks-investeringene er mer enn tredoblet hittil i KrFs regjeringsperiode. Men Høybråten avviser overfor NorWatch at han har gitt opp kampen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Mot sosialminister Dagfinn Høybråtens vilje økte Statens Petroleumsfond investeringene i tobakk med en halv milliard kroner i fjor. Tobakks-investeringene er mer enn tredoblet hittil i KrFs regjeringsperiode. Men Høybråten avviser overfor NorWatch at han har gitt opp kampen.


Av David Stenerud
NorWatch

Les også: Oljefondet øker i saksøkt tobakksindustri

Nåværende Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten har frontet KrFs kamp mot tobakk siden han ble overtok som helseminister i 2001. I fjor trådte røykeforbudet på offentlige steder i kraft, og det langsiktige målet er en fullstendig utfasing av røyketobakk i det norske samfunnet..

Til tross for Høybråten og KrFs iherdige antitobakk-kamp, investerer Statens eget petroleumsfond, ved Finansdepartementet, milliardbeløp i en rekke internasjonale tobakksgiganter.

Siden KrF tok over regjeringsroret i 2001 har Oljefondets investeringer i internasjonale tobakksgiganter blitt mer en tredoblet, fra knappe 1,5 milliarder til over 4,5 milliarder kroner ved inngangen til 2005.

Bare i fjor økte tobakksinvesteringene med en halv milliard kroner, ifølge Norges Banks årsrapport for Oljefondet, som ble  framlagt 1. mars i år.

Røyk i gruppepress
For Kristelig Folkeparti bærer striden om Oljefondets tobakksinvesteringer i dag alle kjennetegn for tapte slag.

18. juni i fjor ble det politiske nederlaget tydeligere enn noen gang tidligere i det KrF – i skvis med de andre regjeringspartiene, Frp og Ap – var med på å stemme ned et forslag fra SV, Sp og Kystpartiet om å kaste ut tobakksselskapene fra Oljefondets aksjeportefølje.

Dermed hadde partiet blitt presset så langt vekk fra sitt opprinnelige standpunkt i saken som det er mulig å komme:

«Hele fondet forbys å investere i selskaper som har produksjon av tobakksprodukter som sin hovedaktivitet», foreslo nemlig den såkalte Bondevik 1-regjeringen i revidert nasjonalbudsjett i 1998.

Dagfinns kamp mot Goliat?
Så sent som lille julaften 2003 konkluderte daværende helseminister Dagfinn Høybråtens eget departement, at «...hele tobakksindustrien må trekkes ut av investeringsporteføljen til Statens petroleumsfond av etiske grunner.»

Bare siden den gang har altså ytterligere en halv milliard av våre felles sparekroner funnet veien til aksjeposter i minst et dusin internasjonale tobakksselskaper.

– Har KrF nå endelig gitt opp å få innført et forbud for Petroleumsfondet mot å investere i tobakksselskaper? spør NorWatch.


– Nei, men nå vil vi se hvordan de vedtatte retningslinjene for fondet vil fungere, før vi vurderer nye framstøt, svarer partileder Dagfinn Høybråten.

– Hva synes du om at Staten setter seg fore å tjene penger på tobakksproduksjon og salg, mens din egen og regjeringens kamp mot tobakk fortsatt er en uttalt helsepolitisk prioritet?


– KrF har så langt ikke fått gjennomslag for sitt syn. Vi vil arbeide for at de vedtatte retningslinjene for fondet brukes aktivt mot tobakksindustrien, forsikrer Høybråten.


TABELL: Statens Petroleumsfonds investeringer i tobakksselskaper
(alle beløp i millioner kroner)

 

Selskap 2003
2004
2005*
1) Altria Group Inc 653 1.583
2.048
British American Tobacco (BAT)
332 464
704
Japan Tobacco
49 30
114
Imperial Tobacco
544
741
387
Gallaher Group
181
273
193
Loew’s Corp
34 55
64
2) Reynolds American - 21
18
3) Fortune Brands 50 83
74
Altadis
387 708
769
Souza Cruz
3 9
11
Papastratos Cigarettes 4
-
-
4) KT&G Corp 6
8
4
5) Amer Group 44 17
-
Swedish Match
129 52
150
I alt
2.416
4.044
4.537
(Kilde; Norges Bank)

*Per årsskifter
1)Tidligere Phillip Morris
2)Fusjon mellom Brown & Williamson  og RJ Reynolds Tobacco Holdings i 2004
3)Tidligere  American Brands
4)Tidligere Korea Tobacco & Ginseng Corp
5)18. november 2003 annonserte Amer Group at de gir opp tobakksproduksjonen og satser på sportsvarer. I løpet av det påfølgende året solgte Oljefondet seg ut av selskapet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!