Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

SAS blåser i etikken?

SAS er fortsatt vraket som investeringsobjekt av det svenske Sjunde AP-fondet. SAS har ikke overbevist fondsforvalterne om at de har tatt etikken på alvor etter at selskapet ble dømt for kartellsamarbeid med Maersk Air i 2001.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
SAS er fortsatt vraket som investeringsobjekt av det svenske Sjunde AP-fondet. SAS har ikke overbevist fondsforvalterne om at de har tatt etikken på alvor etter at selskapet ble dømt for kartellsamarbeid med Maersk Air i 2001.


Pia A. Gaarder
NorWatch

EU-kommisjonen fant i 2001 SAS og Maersk Air skyldig i kartellsamarbeid. SAS ble den gang pålagt å betale en rekordhøy bot på 311 millioner kroner. Ifølge EU-kommisjonens rapport var de to flyselskapene fullt klar over at samarbeidsavtalen som ble inngått høsten 1998, var ulovlig. Ifølge rapporten skal de to ha nedlagt stort arbeide i å skjule sine spor. De to ble dømt for å ha brutt EF-traktatens artikkel 81 og EØS-avtalens artikkel 53.

SAS ble i kjølvannet av denne saken vraket av det svenske statlige Sjunde AP-fondet på grunn av uetisk fremgangsmåte (se tidligere artikkel).

Nylig ble det kjent i svenske medier at Sjunde AP-fonden fortsetter å svarteliste SAS. Det svenske pensjonsfondet vurderer dermed ikke forbedringene i SAS som gode nok til at selskapet igjen kan tas inn i investeringsuniverset.

Kontakt
Det siste året har det vært kontakt mellom SAS, Sjunde AP-fondet og AP-fondets etikkanalytikere G.E.S. Investment Services.

– Vi møtte SAS for knapt et halvt år siden. Vi ble da enige om at SAS skulle kontakte oss når selskapet hadde implementert nye rutiner i forbindelse med internopplæring i konkurransespørsmål og andre lignende ting. Dette har ennå ikke skjedd. Vi venter derfor på at SAS skal handle, svarer Peter Norman, leder for Sjunde AP-fondet, på NorWatchs spørsmål om hvorfor SAS fortsatt er svartelistet.

Og han utdyper:

– Svartelistingen varer i fem år. Selskapene kan forkorte denne tiden dersom de beviselig har forbedret seg. SAS må med andre ord forklare for oss hva de har gjort av forbedringer. Vi kan ikke gjette oss til dem. På møtet for knapt et halvt år siden ble vi enige om at SAS skulle ta kontakt med oss, noe de altså ikke har gjort.

Sjunde AP-fondet forvalter rundt 50 milliarder svenske kroner, og er den delen av de offentlige svenske pensjonsfondene som har innført etiske kriterier for investeringene. Sjunde AP-fondet har per i dag 27 selskap som er svartelistet for 5 år.

SAS overrasket
SAS på sin side er lite begeistret for å havne sammen med verstingeselskap som Exxon Mobil, Hyundal og Unilever.

– Vi er svært overrasket over at Sjunde AP-fondet fortsetter å utelukke oss fra porteføljen. Det er riktig at vi hadde et møte med dem og deres etikkanalytikere som står bak vurderingen. Vi la frem alt vi hadde gjort. Vi har blant annet innført et detaljert juridisk rammeverk og et Legal Compliance Program som er et bredt opplæringsprogram. Alle ledere må nå kunne lover og regler på området på fingerspissen, sier Sture Stølen, ansvarlig for investor relations i SAS til NorWatch.

– Men dette programmet som du nå beskriver, ble innført allerede for ett og et halvt år siden. Det virker som om det er andre tiltak Sjunde AP-fondet etterlyser. Kan du si nøyaktig hvilke tiltak som ble diskutert på møtet mellom dere og fondsforvalterne?


– De tiltakene vi innførte den gang er omfattende og grundige, og dette la vi frem på møtet. Vi har gjort mye på etikkfronten. Nå er vi bare svært overrasket over at Sjunde AP-fondet fortsatt utelukker oss fra deres portefølje. Vi har ikke fått noe konkret argument fra dem om hvorfor, sier Stølen.

– Men det virker som om SAS blåser i etikken.

– Ja, det er det ulykkelige signalet som dette gir, sier Stølen.

– Hvilken betydning har dette for SAS?


– Det har absolutt ingen praktisk betydning. Men det vi tar alvorlig er de signalene om vår virksomhet som sendes ut. Andre etikkanalytikere som for eksempel Ethix har ikke kommet til samme konklusjon, sier Stølen.


Fakta:
Scandinavian Airlines System (SAS) er et konsortium som eies av SAS Sverige AB (3/7), SAS Norge ASA (2/7) og SAS Danmark AB (2/7). Hver av disse tre selskapene eies 50 prosent av staten og 50 prosent av private. De største aksjonærene i SAS per 30.9.04 var den svenske staten (21,4 %), den  norske og den danske staten (14,3 % hver), Wallenberg Foundations (8 %), Folketrygdfondet (4,4 %), Odin Fondene (3,0 %), Danmarks National Bank (1,4%), Andra AP-fonden (1,3 %) og Första AP-fonden (1,3 %).

Sjunde AP-fondet er del av det nye offentlige pensjonssystemet i Sverige som består av tre deler: garantipensjon,  inntekstpensjon og premiepensjon . 2,5 prosent av lønnstakerens pensjonsinnbetaling investeres i fond. Premiepensjonsdelen av den fremtidig pensjonen vil dermed variere ut fra fondenes avkastning. Det er mulig individuelt å velge fem fond innenfor 600 private fond som er del av systemet. Sjunde AP-fondet forvalter pengene til dem som ikke foretar et annet valg.

Sjunde AP-fondet forvalter rundt 50 milliarder svenske kroner. Alle AP-fondene skal ta miljø- og etiske hensyn i sine investeringer uten at det går ut over avkastningen, men hvert AP-fond avgjør selv hvordan reglene skal tolkes.

Det sjunde AP-fondet har gått lengst i å innføre et minimum av etiske retningslinjer for investeringene. Forvalterne av fondet offentliggjør hvilke selskap som utelukkes fra fondets portefølje, og oppdaterer listene hvert halvår.

Andre artikler om saken:
07.02.05 – Praksis avgjør
24.10.02 SAS vraket av etisk fond
24.10.02 - Svært beklagelig sier SAS

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!