Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Våpeneksporten halvert

I 2003 eksporterte norske våpenfabrikker og Forsvaret krigsmateriell for nær to milliarder kroner. I fjor rundet ikke eksporten engang milliarden. Men USA kjøper stadig mer.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
I 2003 eksporterte norske våpenfabrikker og Forsvaret krigsmateriell for nær to milliarder kroner. I fjor rundet ikke eksporten engang milliarden. Men USA kjøper stadig mer.


Av David Stenerud
NorWatch

Mens 2003 var et kanonår for norsk våpenindustri – med et utenlandssalg verdt 1,9 milliarder kroner, tre ganger så mye som i pre-terroråret 2001 – er 2004 en nedtur.

Ifølge tall NorWatch har innhentet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), hadde den norske våpeneksporten i 2004 en bruttoverdi på knappe 996 millioner kroner.

11. september-effekten
Norsk våpenindustri posisjonerte seg bra i det blomstrende globale våpenmarkedet etter angrepene på World Trade Center 11. september 2001, og den etterfølgende Krigen mot terror. Allerede i 2002 kunne vi notere en drøy fordobling i våpeneksporten – mye takket være opprustningen i USA og Storbritannia.

I 2003 økte den norske våpeneksporten ytterligere. Mens vi eksporterte våpen for 646 millioner kroner i 2001, var tallet for 2002 1,4 milliarder kroner. I 2003 solgte norske
våpenfabrikker og Forsvaret våpen for hele 1,9 milliarder kroner til utlandet.

Fortsatt oppgang i USA-eksporten
Selv om vi nå opplever en kraftig nedgang i den totale norske våpeneksporten, har ikke stormakten selv, USA, lagt noen demper på kjøpeiveren. Det er fremdeles krig i Irak, og, skal man tro magasinet The New Yorkers kilder, planlegger amerikanerne nå en invasjon i Iran.

USA firedoblet sin import av våpen fra Norge fra 2001 (81 millioner kroner) til 2002 (304 millioner kroner). Året etter løyet det noe, og verdien av amerikanernes kjøp ev norsk krigsmateriell sank til 252 millioner kroner.

2004 ble imidlertid et nytt oppgangsår for norsk våpeneksport over Atlanteren. I fjor solgte vi våpen til amerikanerne for hele 427 millioner kroner.

Det er i hovesak Kongsberg Defence & Aerospace og Nammo Raufoss, i tillegg til Forsvaret, som eksporterer våpen fra Norge. I all hovedsak dreier det seg om våpen til militært bruk.

Ifølge tall fra det svenske fredsforskningsinstituttet, SIPRI, var Norge på 15. plass blant verdens leverandører av konvensjonelle våpen i perioden 1998-2002.

PS: Utenriksdepartementet opererer med andre tall enn NorWatch/SSB, siden departementet blant annet inkluderer forsvarsmateriell generelt, samt tjenester og reparasjoner, i våpeneksport-statistikken. Ifølge UD eksporterte Norge i 2003 våpen for drøye 3 milliarder kroner. Tallene for fjorårets eksport vil ikke være klare før tidligst mai.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!