Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Aracruz er årets verste selskap

Aracruz er lik en ulv. Overalt hvor selskapet kommer, vil det spise opp alt, sier indianerkvinnen Deusdéia.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Aracruz er lik en ulv. Overalt hvor selskapet kommer, vil det spise opp alt, sier indianerkvinnen Deusdéia.

ARACRUZ Celulose kåres til verste norske selskap 2004 for sin ødelegging av livsgrunnlaget for lokalbefolkning i Brasil. Som nummmer to følger Stein Erik Hagens CANICA for å gjennom Rimi Litauen å medvirke til lønnsdumping og motarbeiding av fagforeninger. Deretter følger HYDRO, som nektet å rydde miner for iranske nomader. T5PC hadde å ta fra de fattige og gi til de rike som forretningsidé. GABRO STONE prøvde seg med snuskete investeringsprosjekt i Uruguay og NAMMO fortsatte å selge sin omstridte 12.7mm multi-purpose ammunisjon

1. ARACRUZ: For å ødelegge livsgrunnlaget for lokalbefolkning i Brasil
Aracruz fortsetter i 2004 å kaste fattige mennesker ut fra sine eiendommer, og fratar dem hjem og levebrød. Aracruz Celulose er et brasiliansk-registrert selskap, bygget opp av Erling Lorentzen. Innovasjon Norge oppfører Aracruz Celulose, som driver enorme eucalyptus-plantasjer, på listen over norske selskap i Brasil. Lorentzen Empreendimentos eier 28% av aksjene. Lorentzen gikk av som styreformann for Aracruz i vår.

Selskapet hevder å ha løst forholdet til lokalbefolkningen, men har nylig forbudt fattige mennesker og indianere å sanke rest-veden som ligger igjen etter hogsten. Selskapet fratar dermed tusenvis av fattige familier sitt levebrød. Aracruz omtaler etterkommerne etter slavene, de såkalte quilombos, konsekvent som ”black communities” av redsel for loven som gir quilomboene rett til å få tilbake jorden de bodde på da Aracruz kom til delstaten Espirito Santo.

Aracruz pynter seg med å bidra til verdens cellulose-behov gjennom planting av eukalyptus, men stiller ikke spørsmål hverken ved sløsingen med papir i den rike delen av verden eller ved miljøødeleggelsene som eukalyptusplanting innebærer. Eukalyptusplantasjene suger til seg enorme mengder vann, og skaper en grønn ørken, tilnærmet fri for annet liv. Les NorWatch' reportasje fra Brasil i siste nummer av Folkevett.

2. CANICA: For å ha bidratt til lønnsdumping og motarbeiding av fagforeninger i Litauen
Stein Erik Hagens familieselskap Canica eide frem til 25. oktober i år 20 prosent av ICA AB som igjen eier og driver Hagens egen baby, Rimi-kjeden, i Skandinavia og Baltikum. I oktober ble det kjent at Rimi Litauen betaler dårligst av alle de store dagligvarekjedene i landet. Litauen er EUs nest fattigste land. Både ICA og Canica har nektet å kommentere rapporter og avsløringer om at ansatte trekkes i lønn i måneder med svak omsetning, at ansatte nektes å bære mobiltelefon, er redde for å snakke med pressen, jobber ubetalt overtid og at Rimi spekulerer i prøvetidsordningen. Rimi i Litauen og ledelsen i ICA Baltic har gjennom snart to år systematisk stukket kjepper i hjulene for fagforeningen og satt en effektiv stopper for de ansattes mulighet til å organisere seg.

3. HYDRO: For å nekte å rydde miner for iranske nomader
Hydro nekter å binde seg til en avtale om å rydde miner også for nomadene i det østfold-store området Anaran i Iran hvor de leter etter olje. Til tross for en foreslått premiss om at oljeselskapet kun binder seg til å hjelpe de beduinske og kurdiske nomadene hvis de finner drivverdige forekomster av olje, har Hydro hele veien vist til at minerydding ikke er deres oppgave. Norsk Folkehjelp har de siste årene brukt nesten 30 årsverk på å rydde miner langs seismikklinjer, og langs veier og på områder hvor det foretas prøveboring. Men nomadebefolkningen mister stadig familiemedlemmer og egne lemmer etter å ha gått på miner i området hvor Hydro vil ta ut svart gull.

4. T5PC: For å ta fra de fattige og gi til de rike
Planen til dette norske selskapet var klar: Dersom du ble med i klubben, ville du bli blant de fem prosent rikeste her i verden, og da selvfølgelig på bekostning av de 95% fattigste. Ingen liten visjon i en verden hvor fordelingen allerede er rekordskjev. De mange millionene som forsvant fra selskapet, ble neppe brukt på en måte som bidrar til en bedre klode.</P>

5. GABRO STONE: For snuskete investeringsprosjekt i kystsamfunn i Uruguay og
NAMMO:
For fortsatt eksport av sin omstridte 12.7mm multi-purpose ammunisjon
Selskapet Gabro Stone har fortalt en uruguayansk region som har gått konkurs og hvor de offentlige ansatte ikke har fått skikkelig lønn på fire år, at de planlegger å investere en halv milliard kroner i et større industri- og turistkompleks der. Gabro Stone har påtatt seg å sanere gjelden fylkeskommunen har til egne ansatte og underleverandører, og lover et dollardryss av dimensjoner. Opposisjonen i fylkeskommunen frykter imidlertid en ren svindel etter blant annet å ha fått vite at lederen for selskapet som representerer Gabro Stone i Uruguay er tidligere svindeldømt i Sverige. Bak Gabro Stone står tidligere høyesterettsadvokat Kjell Amundsen som i 2002 ble fratatt advokatbevilgningen for grovt misbruk av sine klientkontoer. Etter at NorWatch har gjort mange forsøk på å få mer informasjon om prosjektet, fremkommer det at det ikke er Gabro Stone som skal investere pengene, men internasjonale og norske investeringsgrupper. Hvilke selskaper det er snakk om, vil Amundsen imidlertid ikke fortelle. Prosjektet er komplett ukjent for den uruguayanske regjering og i norske investeringsmiljøer. Etter at selskapets intensjoner ble trukket i tvil, har Gabro Stone stadig utsatt møtet med regionalpolitikerne i Uruguay. Gabro Stone får prisen for den verste norske (fiktiv)-investeringen i utlandet i 2004.

NAMMO: Til tross for at Nammo er Norges mest profilerte våpenindustri, har selskapet gang på gang vist at det ikke tar tilstrekkelig ansvar for ammunisjonen de produserer.2004 var året da selskapet unngikk de største skandaleoppslagene, men de fortsetter likevel å tilby nye ladninger av de eksploderende 12,7-kulene, som Røde Kors vil ha  et internasjonalt forbud mot. Kulene er folkerettsstridig å bruke mot mennesker, men som NorWatch tidligere har avslørt, er kulene likevel fritt tilgjengelig for kjøp via Internett. I 2003 kunne NorWatch avsløre at ammunisjonen har vært tilbudt sammen med en ny skarpskytterrifle produsert av tsjekkiske Skoda Export. NorWatch har også fremskaffet opplysninger som viser at deler av produksjonen er satt bort til Malaysia, muligens for å omgå det internasjonale distribusjonsregimet alle NATO-land kommer inn under. Selskapet har fremdeles ikke gjort noe for å rydde opp i forholdene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!