Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Ingen kritikere i Oljefondets etiske råd

Oljefondets kritikere har ikke fått plass i Oljefondets etiske råd. Rådets nyoppnevnte leder, juristen Gro Nystuen, er kjent for å sette terskelen svært høyt for å kaste selskap ut av Oljefondet. Bare ett eneste selskap ble trukket ut mens hun ledet Petroleumsfondets folkerettsråd.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Oljefondets kritikere har ikke fått plass i Oljefondets etiske råd. Rådets nyoppnevnte leder, juristen Gro Nystuen, er kjent for å sette terskelen svært høyt for å kaste selskap ut av Oljefondet. Bare ett eneste selskap ble trukket ut mens hun ledet Petroleumsfondets folkerettsråd.


Pia A. Gaarder
NorWatch

Etter fem måneder er det etiske rådet for Oljefondet på plass. Det ble oppnevnt av Kongen i Statsråd i dag. Hele investeringsuniverset til Oljefondets 1000 milliarder kroner skal nå granskes. Selskap som bryter de etiske retningslinjene som Stortinget vedtok 18. juni, skal kastes ut.

Men som NorWatch tidligere har påpekt er de umiddelbare konsekvensene mindre omfattende enn man skulle tro, og rådets sammensetning risikerer også å bidra til en restriktiv linje.

Restriktiv tolkning
Rådets nyoppnevnte leder, Gro Nystuen, er jurist med folkerett som spesialområde. Hun har nylig tatt en doktorgrad innen folkerett. Nystuen ledet Petroleumsfondets Folkerettsråd som ble oppnevnt etter at SV avslørte at Oljefondet hadde investeringer i landmineprodusenten Singapore Technologies. Selskapet ble trukket ut, men det ble da også det eneste.

Folkerettsrådet anbefalte senere ingen uttrekk hverken av selskap som produserte klasebomber, atomvåpen eller som befant seg innenfor samme konsern som landmineprodusenter.

Nystuen tilhører den restriktive skolen innen folkeretten, og ikke ekspertgruppen som mener at for eksempel atomvåpen strider mot folkeretten. Nystuen har også sittet i Graver-utvalget som utarbeidet innstillingen om etiske retningslinjer som Regjeringen gjorde til sin, og som Stortinget vedtok i sommer.

– Som leder for Petroleumsfondets folkerettsråd, holdt du deg til en veldig restriktiv linje av folkeretten. Vil du legge deg på en like restriktiv linje i tolkningen av de etiske retningslinjene som nå er vedtatt, spør NorWatch Gro Nystuen.

– Jeg vil avstå fra å kommentere denne type spørsmål. Det er et råd bestående av fem medlemmer og først må rådet samles, sier Nystuen.

I dag er hun avdelingsdirektør i Utenriksdepartementets globalavdeling i seksjon for menneskerettigheter, men vil få permisjon fra stillingen i UD for å lede rådet. Nystuen har flere års erfaring fra Utenriksdepartementets rettsavdeling, og har vært juridisk rådgiver for Thorvald Stoltenberg og Carl Bildt under deres arbeid i det tidligere Jugoslavia.

Unngår kritikerne
Sammensetningen av det nye etiske rådet bekrefter at Finansdepartementet unngår systematisk Oljefondets aktive kritikere når de velger ut hvem som skal legge etiske føringene for Oljefondet.

Graver-utvalget som utarbeidet innstillingen om etiske retningslinjer for Oljefondet og som regjeringen la til grunn for sitt forslag, hadde et flertall som var sterk tilknyttet norsk næringsliv og var kjemisk fritt for representanter for frivillige organisasjoner. Det samme kan sies om det nyoppnevnte etiske rådet.

I tillegg til Nystuen er de øvrige medlemmene følgende:

Andreas Føllesdal er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han er tilknyttet både Historisk filosofisk institutt og Senter for menneskerettigheter ved det Juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Arena. Han er utdannet innen psykologi, sosiologi og filosofi.

Anne Lill Gade er miljøsjef ved Jotun. Hun er utdannet cand. real. Og har tidligere vært ansatt ved Statens forurensningstilsyn.

Ola Mestad er førsteamanuensis i petroleumsrett ved Universitetet i Oslo, og satt tidligere i PETORO AS, som er et statsaksjeselskap under Olje- og energidepartementet med ansvar for å ivareta statens direkte eierandeler i petroleumsvirksomheten.

Bjørn Østbø er administrerende direktør for Vital Eiendomsforvaltning og var tidligere administrerende direktør for Vital forsikring. Han var politisk rådgiver for Arne Skauge da han var finansminister. Østbø er utdannet siviløkonom.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!