Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etisk råd for Oljefondet

Kongen i statsråd oppnevner i morgen det etiske rådet for Oljefondet. NorWatch kan allerede i dag opplyse at Gro Nystuen vil bli utnevnt til leder. Juristen har tidligere ledet Petroleumsfondets folkerettsråd.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kongen i statsråd oppnevner i morgen det etiske rådet for Oljefondet. NorWatch kan allerede i dag opplyse at Gro Nystuen vil bli utnevnt til leder. Juristen har tidligere ledet Petroleumsfondets folkerettsråd.


Pia A. Gaarder
NorWatch

Etter det NorWatch erfarer vil det etiske rådet være på plass i morgen. De etiske retningslinjene for Oljefondet som Stortinget vedtok i sommer, vil på sin side bli virksomme fra 1. desember i år. Det praktiske arbeidet med å gå igjennom investeringsuniverset til Oljefondet og luke ut selskap som bryter med de etiske retningslinjene, vil da kunne starte.

Det etiske rådet har en sentral plass i de etiske retningslinjene som Stortinget vedtok 18. juni i år. Rådet skal gi Finansdepartementet anbefalinger om hvilke selskap som skal trekkes ut av Oljefondet på bakgrunn av de vedtatte etiske retningslinjene.

Verdien av Oljefondet har nylig overskredet 1000 milliarder kroner. Hele investeringsuniverset til Oljefondet skal nå screenes i detalj og underkastes et minimum av etiske krav. Tre mekanismer vil 1. desember tre i kraft for å få litt mer etikk inn i oljefondet: Negativ filtrering av visse våpentyper, uttrekk av enkeltselskap som begår grove etiske overtramp og aktiv eierskapsutøvelse for å påvirke selskapene i riktig retning.

Men som NorWatch tidligere har påpekt er de umiddelbare konsekvensene mindre omfattende enn man skulle tro, men innebærer etter alt å dømme at produsenter av klasebomber og av atomvåpen må umiddelbart ut av fondet.

Mindretallets forslaget om å utelukke tobakksbransjen ble nedstemt med 81 mot 21 stemmer da Stortinget vedtok de etiske retningslinjene.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!