Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Økernveien 94, 0579 Oslo

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Grønn mat på vent

Utvikling og utfordringer for miljøvennlig mat i Norge.
Hele rapporten: Grønn mat på vent (pdf) Hele rapporten: Grønn mat på vent (pdf)
Utvikling og utfordringer for miljøvennlig mat i Norge.
pdf  Hele rapporten: Grønn mat på vent (pdf)
Av John Hille

Den økologiske maten står ennå for under én prosent av matvaresalget i Norge, jamført med 4-5 % i våre nærmeste naboland. Dette til tross for at myndighetene ønsker at 10% av jordbruksarealet skal være økologisk, 10 % av forbrukere sier seg meget interessert i å kjøpe økologisk mat, og bøndene er villige til å produsere den.

Det foreligger ikke én enkel forklaring på at salget i Norge er så lite. Derimot tyder både våre egne og nabolandas erfaringer på at omsetningsleddet så vel som myndighetene har mulighet til å gjennomføre en rekke tiltak for å øke omsetningen av økologisk mat. Blant annet har dagligvarekjeder i våre naboland vært betydelig mer offensive når det gjelder å reklamere for økologisk mat og å gjennomføre strategiske og velpubliserte priskutt. Samtidig har offentlige virksomheter i Sverige og Danmark vært mye flinkere til å etterspørre økologisk mat enn det norske har.

Maten vi spiser, reiser stadig lenger. Dels importerer vi en økende andel av de matvarene som veier mest – frukt og grønt. Siden 1985 er andelen av grønnsakene som produseres innenlands redusert fra 76 til 52 %, og av frukt og bær fra 37 til 18%. Men også den innenlandske lastebiltransporten av matvarer er nesten doblet på de ni åra fra 1993 til 2002. At maten reiser lengre henger både sammen med økende geografisk spesialisering i jordbruket, og med strukturendringer innen foredlingsindustrien, der tallet på meierier for eksempel er mer enn halvert bare siden 1990. Dessuten er det svært få husholdninger som lenger dyrker selv. En enkel opptelling på 250 tomter i tre norske byer for denne rapporten, viste at bare to prosent dyrket poteter eller grønnsaker i noe omfang.

Også når det gjelder å minske matvaretransporten, er det en rekke grep myndighetene så vel som dagligvarehandelen kan ta. Da er det imidlertid avgjørende å fokusere på at maten faktisk er kortreist. At en vare er en ”lokal spesialitet” kan ikke kvalifisere til miljøstempel i seg selv, spesielt ikke så lenge varen markedsføres og distribueres over hele landet – eller i utlandet. Rene nærings- og distriktspolitiske hensyn i landbruket har til en viss grad blitt blandet sammen med bærekraftig utvikling, og har til dels kunnet overkjøre sistnevnte. For å unngå dette for framtida, er det trolig nødvendig at Landbruksdepartementet får justert sitt mandat, eventuelt at man gir andre departement en sterkere rolle i utformingen av norsk matpolitikk.

Når det gjelder det nasjonale nivået er det nokså åpenbart hva myndighetene lettest kan påvirke; Det er den geografiske fordelingen av den norske jordbruksproduksjonen, siden denne er unntatt fra internasjonale konkurranseregler, og gjennomregulert av virkemidlene i jordbruksavtalene. Det ville være miljøpolitisk fornuftig, og altså ikke bare av hensyn til transporten, å snu kanaliseringspolitikken  og ellers sørge for en jamnere fordeling av de ulike produksjonsgreinene ut over landet. Det kunne for eksempel skje gjennom økte tilskudd til dem som leverer produkter det er regionalt underskott på – og omvendt.

pdf  Hele rapporten: Grønn mat på vent (pdf)