Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Fisker i okkupert vann

Utenriksdepartementet fraråder i klare ordelag norske selskaper å drive forretninger Vest-Sahara, men den norske ambassaden i okkupasjonsmakten Marokko lar seg ikke diktere. Nå må UD rydde opp, krever Erik Hagen, leder i Støttekomitéen for Vest-Sahara.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Utenriksdepartementet fraråder i klare ordelag norske selskaper å drive forretninger Vest-Sahara, men den norske ambassaden i okkupasjonsmakten Marokko lar seg ikke diktere. Nå må UD rydde opp, krever Erik Hagen, leder i Støttekomitéen for Vest-Sahara.

Av David Stenerud
NorWatch

LES  OGSÅ: - Uetisk bruk av Kongsberg-utstyr

Det finnes omkring 230 mer eller mindre selvstendige land i verden. Norske myndigheter ber næringslivet holde seg unna to av dem: Burma og Vest-Sahara. Oppfordringen om å boikotte Burma er en følge av at det militære styret i landet uavlatelig og uinnskrenket bryter grunnleggende menneskerettigheter. Oppfordringen om å holde seg unna Vest-Sahara er en følge av at landet er fratatt retten til å ha noe eget styre overhodet.

svitzer_meridian2004.jpgVest-Sahara var inntil 1975 spansk koloni, men rakk ikke så mye som et gisp i friluft før Marokko annekterte landet. Siden har saharawianerne forsøkt å slite seg løs gjennom væpnet motstand, megling i FN-regi, våpenhvile og dialog, ny FN-mekling… men til ingen nytte; Marokko nekter plent å gi fra seg landet.

Årsaken er de to norske livrettene fisk og olje. Havet utenfor Vest-Sahara er nemlig steinrikt på begge deler.

Petersen frarådet
Høsten 2002 ble regjeringen Bondevik for første gang konfrontert med en praktisk problemstilling i Vest-Sahara-spørsmålet. Det hadde nemlig blitt kjent at det norske seismikkselskapet TGS-Nopec hadde inngått en avtale med oljegiganten TotalFinaElf (nå Total) om å utføre en kartleggingsjobb av oljeforekomstene utenfor kysten av det okkuperte landet. Den norske Støttekomitéen for Vest-Sahara protesterte høylytt, flere fond ekskluderte selskapet fra sine porteføljer – og Sosialistisk Venstreparti krevde at utenriksminister Jan Petersen klargjorde regjeringens holdning. Hvilket han gjorde:

– Norske myndigheter vil (…) ikke kunne bistå med eller tilråde norsk næringslivsengasjement (…) i Vest-Sahara, sa utenriksminister Petersen 25. november 2002.

– Vi driver bare med undersøker, vi utvinner ikke, forsvarte TGS-Nopec seg i den pågående debatten i pressen i 2003.

Men:

– Etter norsk syn kan det i forhold til suverenitetsspørsmål av denne art ikke skilles mellom undersøkelse etter og utvinning av petroleumsressurser, fastslo jurist og statssekretær i UD, Vidar Helgesen.

TGS-Nopec nektet å trekke seg, men i ettertid av april 2003, da seismikk-oppdraget var sluttført, har selskapet gått langt i å innrømme at det ikke var spesielt klokt å si ja til jobben.

Kulisse-diplomati
TGS-saken satte Vest-Sahara på kartet i Norge, og holdningen syntes unison; Det er ikke moralsk forsvarlig å utnytte eller bidra til å utnytte ressursene utenfor kysten av Vest-Sahara så lenge Marokko okkuperer landet.

Men i kulissene fantes krefter som dro i diametralt motsatt retning: Diplomater og næringslivsfolk som ga totalt beng i både regjering og norsk opinion. Havet utenfor Vest-Sahara inneholder to tredeler av «Marokkos» marine ressurser. Ressursene er underutnyttet og Marokko behøver hjelp. Selvsagt må Norge stille seg til disposisjon.

I møte med foreningen for Norske Maritime Eksportører (NME) sa daværende norsk ambassadør i Marokko Ole Kr. Holte blant annet:

– Norske myndigheter kan komme til å synes at det norske virkemiddelapparat ikke bør involveres i slike investeringer, men min innstilling er at så lenge man går inn som partner i fiskerinæringen – og ser på dette geografisk – så skulle det være trygt.

– Marokko som marked skjer nå, insisterte ambassadøren overfor NME-medlemmene.

Promoterte norsk fiskebåtfabrikk
Det som omtales som en pågående «marokkansk fiskeri-revolusjon» startet i 1999 da landet nektet å fornye fiskeriavtalen med EU og kastet ut den spanske og portugisiske flåten.

Til sammen skal en håndfull navngitte norske selskaper i dag være involvert i «fiskeri-revolusjonen» i Vest-Sahara. Bransjen referer gjennomgående til hovedstaden El Aaiun i Vest-Sahara til som «byen Laayoune i Marokko».

Nåværende ambassadør til Marokko, Arne Aasheim, virket lenge mer på linje med offisiell norsk utenrikspolitikk i utførelsen av sin diplomat-gjerning enn sin forgjenger. I sommer ble det imidlertid kjent at heller ikke han kunne dy seg:

Tidlig i juli pakket ambassadør Aasheim stresskofferten og dro til El Aaiun for å besøke og befare den norske båtbyggerbedriften Selfa Arctics fabrikk byen.

Eksilregjeringen i harnisk

Vest-Saharas eksilregjering, Polisario-regjeringen, er i harnisk etter episoden, som de mener promoterer og er med på å legitimere Marokkos ulovlige okkupasjon og utnytting av det saharawiske folket, deres land og ressurser.

– Vi er skuffet fordi den norske regjeringen tradisjonelt har støttet folks selvbestemmelsesrett over hele Afrika, og spesielt i Vest-Sahara, heter det i en uttalelse fra Mouloud Said, eksilregjeringens representant i Washington.

– Dette et likner ikke en representant for en regjering som er kjent for sitt forsvar av menneskerettigheter og retten til selvbestemmelse, raser Said.

– UD må på banen

Leder i Støttekomitéen for Vest-Sahara, Erik Hagen har full forståelse for eksilregjeringens bestyrtelse. Han sier til NorWatch at organisasjonen også ved enkelte tidligere anledninger har «stusset over uttalelser fra ambassaden i Rabat».

– Jeg syns Petersens uttalelser er klinkeklare hva angår norsk involvering i Vest-Sahara og norsk offentlig støtte til involveringer i Vest-Sahara. Det som nå har skjedd i Selfa-saken er i direkte motsetning til det Petersen har sagt.

Situasjonen slik den er nå, er ikke holdbar, mener Hagen:

– UD mangler en god og konsistent politikk i Vest-Sahara-saken, fastslår Støttekomité-lederen.

Kilder; Afrol News, Støttekomitéen for Vest-Sahara, Intrafish, Nærings- og Handelsdepartementet, Stortinget, Bransjesammenslutningen ’Kystfiske’.

Fakta: Vest-Sahara
Vest-Sahara ble i 1884 en spansk koloni og fikk navnet Spansk Sahara. Da landet endelig ble selvstendig i 1976, delte nabolandene Marokko og Mauritania Vest-Sahara mellom seg. Mauritania trakk seg ut i 1979, og Marokko okkuperte da hele området.

I 1991 inngikk frigjøringsbevegelsen Front Polisario og Marokko en våpenhvile. Denne forutsatte en folkeavstemning i regi av FN om landets framtid som aldri er blitt avholdt. En av grunnene er at Marokko krever stemmerett for de mange tusen marokkanerne i landet

Det bor nå bare 50.000 saharawiere i okkupert område, mens 165.000 bor i flyktningeleirer i Algeries ørken ikke langt unna. De to gruppene er skilt av en 2.000 kilometer lang og to meter høy mur. Den bevoktes av 200.000 marokkanske soldater, og er et av verdens største minefelt. Det skal nå bo mange hundre tusen marokkanere i Vest-Sahara.

Denne saken står også på trykk i magasinet Folkevett nr. 4 - 2004.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!