Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

- Uetisk bruk av Kongsberg-utstyr

Støttekomiteen for Vest-Sahara reagerer kraftig mot at utstyr produsert av Kongsberg-gruppen benyttes i arbeidet med å kartlegge oljeressursene i farvannet utenfor Vest-Sahara. – Kongsberg må sette krav til at utstyret ikke benyttes på uetisk måte, sier støttekomiteens leder, Erik Hagen.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Støttekomiteen for Vest-Sahara reagerer kraftig mot at utstyr produsert av Kongsberg-gruppen benyttes i arbeidet med å kartlegge oljeressursene i farvannet utenfor Vest-Sahara. – Kongsberg må sette krav til at utstyret ikke benyttes på uetisk måte, sier støttekomiteens leder, Erik Hagen.


Av Pia A. Gaarder
NorWatch

Til tross for store internasjonale protester er det amerikanske oljeselskapet Kerr-McGee nå i sluttfasen med å kartlegge Vest-Saharas oljeressurser. Vest-Sahara er okkupert av Marokko, og kartleggingen gjør det mulig for Marokko å starte en folkerettsstridig oljeutvinning i det okkuperte området. Kongsberg-produsert posisjoneringsutstyr finnes om bord på båten ”Svitzer Meridian” som nå sluttfører de seismiske undersøkelsene for Kerr-McGee.

– Nå som undersøkelsene snart er ferdige, står Marokko mye nærmere en utvinning av olje. Det vil true sikkerheten i hele Nord-Vest-Afrika, sier støttekomiteens leder Erik Hagen til NorWatch.

Han mener at Kongsberg-gruppen må kreve at deres utstyr ikke blir brukt på uetisk vis.

– På én måte kan man akseptere at Kongsberg Maritime ikke til en hver tid har full kontroll over hva deres produkter benyttes til. Men nå som de vet hva som skjer, har selskapet et ansvar å øyeblikkelig ta kontakt med Fugro. De må gjøre det klart overfor sin kjøper at utstyret som er produsert av KM ikke må benyttes til ulovlige eller uetiske aktiviteter. En slik henvendelse til Fugro må gjøres offentlig, sier Hagen.

Kerr-McGee
Det var nettstedet IHS Energy som nylig meldte at Kerr-McGee du Maroc Ltd. (KMG) - et heleide datterselskapet til Kerr-McGee – fortsetter arbeidet med seismiske undersøkelser utenfor Vest-Sahara. Samtidig ble det opplyst at kontraktøren for denne operasjonen er selskapet Fugro og at båten som benyttes er ”Svitzer Meridian”.

Den nederlandske kolossen, Fugro, kjøpte i fjor det engelske selskapet Svitzer. Fugro fikk dermed kontroll over Svitzers flåte som består av tre båter med avansert teknologisk utstyr som kan brukes til seismiske undersøkelser.

”Svitzer Meridian” er utstyrt med et posisjoneringssystem produsert av Kongsberg Maritim, nærmere bestemt ”Kongsberg SDP11 Class 1 DP system”, noe som fremheves i Svitzers båtbeskrivelse.

Posisjoneringssystemer brukes mye i off-shore virksomhet og gjør det mulig å holde båten stabilt på ett sted uansett værforhold. Det er med andre ord et nødvendig hjelpemiddel for å gjennomføre seismiske undersøkelser.

NorWatch har spurt Kongsberg-gruppen om en kommentar til Støttekomiteens kritikk, men selskapet vil overhodet ikke gå inn i problemstillingen.

– Vi er ikke rette adressat for å svare på denne type spørsmål. Utover dette har vi ingen kommentar, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Even Aas.

Det tok Kongsberg-gruppen tre dager å komme frem til dette svaret.

Folkerettsstridig
Kerr-McGees lisens til å utforske havområdene utenfor Vest-Sahara, kan ifølge IHS-energy omdannes til en samarbeidsavtale med det marokkanske statlige selskapet ONHYM om oljeutvinning.

FN har tidligere konkludert med at en kartlegging av oljeressursene i Vest-Sahara ikke er folkerettsstridig –  så lenge det ikke dreier seg om oljeutvinning til okkupasjonsmaktens fordel. Men det juridiske skille mellom ren leteaktivitet og utvinning er problematisk, og FNs konkusjon har hele tiden ligger langt etter de etiske kravene som settes av både opinion og av norske myndigheter.

Utenriksminister Jan Petersen har blant annet oppfordret norske selskap om å vise tilbakeholdenhet når det gjelder investeringer i slike folkerettslig omstridte områder som Vest-Sahara.

– Etter norsk syn kan det i forhold til suverenitetsspørsmål av denne art ikke skilles mellom undersøkelse etter og utvinning av petroleumsressurser, sa statssekretæren i UD, juristen Vidar Helgesen, på Storebrands SRI-seminar i fjor.

Ifølge statssekretæren gjøres dette skillet heller ikke i FNs havrettskonvensjon. Norske myndigheter kunne derfor ikke tilrå den type letevirksomhet som det norske seismikkselskapet TGS-Nopec dengang var engasjert i. TGS-Nopec arbeidet for Kerr-McGee nettopp med kartleggingen av oljeressursene i de okkuperte områdene, og ble tvunget til å ikke ta flere oppdrag i Vest-Sahara etter en kritikkstorm.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!