Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

- Tidsspørsmål før tobakk er ute

Som første stat i verden vil Norge fredag innføre etiske retningslinjer for et gigantisk offentlig fond. Stortinget vil også stemme over mindretallsforslaget om å utelukke tobakk fra Oljefondet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Som første stat i verden vil Norge fredag innføre etiske retningslinjer for et gigantisk offentlig fond. Stortinget vil også stemme over mindretallsforslaget om å utelukke tobakk fra Oljefondet.


Pia A. Gaarder
NorWatch

Fredag skal det reviderte nasjonalbudsjettet opp i Stortinget, og da følger de etiske retningslinjene for Oljefondet med i en stor pakke. Finanskomiteen har enstemmig gått inn for Regjeringens forslag om etiske retningslinjer for Oljefondet som følger Graver-utvalgets innstilling.

Tre mekanismer vil da tre i kraft for å få litt mer etikk inn i oljefondet: negativ filtrering av visse våpentyper, uttrekk av enkeltselskap som begår grove etiske overtramp og aktiv eierskapsutøvelse for å påvirke selskapene i riktig retning.

Som NorWatch tidligere har påpekt er de umiddelbare konsekvensene mindre omfattende enn man skulle tro, men innebærer etter alt å dømme at produsenter av klasebomber og atomvåpen må ut av fondet.

Mindretallet vil imidlertid gå enda lenger, og foreslår overfor Stortinget at tobakksindustrien utelukkes i sin helhet fra Petroleumsfondet. Stortinget har dermed fredag en teoretisk sjanse til å fjerne Norges dobbeltmoral på dette området.

Tidsspørsmål
NorWatch har tidligere dokumentert at Oljefondet har investert drøyt fire milliarder kroner i internasjonal tobakksindustri. Dette skjer samtidig som norske myndigheter kjører en hard kampanje mot røyking og mot tobakksindustriens bevisste strategi for å skape tobakksavhengighet.

Til tross for at regjeringen har profilert seg høyt på kampen mot de helsefarlige virkningene av tobakk, har den likevel ikke tatt konsekvensen og foreslått å utelukke tobakksindustrien fra Oljefondet.

I slutten av mai gikk også Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) ut med en oppfordring til Finanskomiteen om å gå lenger enn Regjeringen og foreslå et forbud mot investeringer i tobakksindustrien. Men LHS’ forslag er ikke blitt tatt til følge.

Ifølge SVs finanspolitiske talsmann, Øystein Djupedal, er det ingen sjanse for at SVs forslag om å ekskludere også tobakk får flertall i Stortinget. Forslaget har nemlig bare støtte fra Senterpartiet.

– Nei, det løpet er nok kjørt. Det er flott at Norge får etiske retningslinjer for Petroleumsfondet, men det er merkelig at regjeringen ikke kunne gå inn for å utelukke tobakksindustrien som bransje. Jeg tror likevel at det bare er et tidsspørsmål før en slik eksklusjon kommer, sier Djupedal til NorWatch.

Ingen automatikk
Etter at de etiske retningslinjer for Oljefondets 915,3 milliarder kroner vedtas, finnes det ingen automatikk som gjør det nye regelverket anvendes umiddelbart. Ingenting vil skje på lenge med Oljefondets investeringsunivers.

Først skal det ved kongelig resolusjon opprettes et etisk råd med fem medlemmer. All videre gang i iverksettelsen av de etiske retningslinjer forutsetter at dette rådet og dets sekretariat er blitt operative. Det er ikke gjort over natten, men Finansdepartementet opplyser at det skal skje så fort som mulig og i alle tilfeller i løpet av siste halvdel av 2004.

Deretter må rådet sette i gang sitt arbeid, bestemme seg for om de skal bruke eksterne konsulenter som en hjelp i screeningen av fondet, og vurdere porteføljen. Til slutt skal rådet komme med en anbefaling til Finansdepartementet om konkrete selskap som bør utelukkes fra Petroleumsfondet.

I beste fall vil man derfor se de første konkrete effektene av de nye etiske retningslinjene i løpet av 2005.


PS – Det svenske Sjunde AP fondet forvalter rundt 35 milliarder svenske kroner etter etiske retningslinjer. Sjunde AP-fondet er en mindre del av det offentlige pensjonssystemet i Sverige og skal ta miljø- og etiske hensyn i sine investeringer uten at det går ut over avkastningen.

(Det nye pensjonssystemet i Sverige består av tre deler: garantipensjon,  inntekstpensjon og premiepensjon . 2,5 prosent av lønnstakerens pensjonsinnbetaling investeres i fond; Premiepensjonsdelen av den fremtidig pensjonen vil dermed variere ut fra fondenes avkastning. Det er mulig individuelt å velge fem fond innenfor 600 private fond som er del av systemet. Sjunde AP fondet er for dem som ikke foretar et valg.)

Innføring av etiske retningslinjene for Oljefondet på 915 milliarder, representerer dermed likevel noe nytt: Det er første gang en stat innfører etiske retningslinjer for et offentlig fond av disse dimensjonene. Hele Norges felles sparebøsse vil bli underlagt visse etiske retningslinjer.

Oppdatert 17.06.04

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!