Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Etterforskes av Økokrim

Kjell Amundsen, leder for det norske selskapet Gabro Stone AS som planlegger en gigantinvestering i Uruguay, er under etterforskning av Økokrim for ulovlig utlånsvirksomhet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Kjell Amundsen, leder for det norske selskapet Gabro Stone AS som planlegger en gigantinvestering i Uruguay, er under etterforskning av Økokrim for ulovlig utlånsvirksomhet.


Av Pia A. Gaarder
NorWatch

Kredittilsynet gransket høsten 2002 om Kjell Amundsen drev med ulovlig utlånsvirksomhet. I november samme år mistet Amundsen sin advokatbevilling og sin møterett i Høyesterett. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet hadde da fulgt en enkelt sak hvor Amundsen var involvert fra A til Å. Konklusjonen var knusende, og Advokatbevillingsnemden stemplet Amundsen som uskikket til å drive advokatvirksomhet.

Amundsen hadde i praksis brukt sine klientkontoer for å finansiere egne investeringer og han la ikke på bordet de opplysningene som Tilsynsrådet ba om. På samme tid som Tilsynsrådet behandlet Amundsen-saken, begynte også Kredittilsynet sin granskning.

–  Hva ble så resultatet, spør NorWatch seksjonssjef Kjell Arne Aasgaarden i Kredittilsynet.


–  Vi anmeldte Amundsen til Økokrim, forteller Aasgaarden.

Og han presiserer:

–  Vi tror at Amundsen driver eller har drevet konsesjonsbelagt virksomhet ulovlig.

Amundsen mistenkes med andre ord for å ha hatt et frynsete forhold til Finansieringsvirksomhetsloven og ha finansiert andres virksomhet uten konsesjon. I et nylig brev til Kredittilsynet hevder for øvrig Amundsen at utlånsvirksomheten hans er under avvikling.

Hvor alvorlig?
– Men hvor alvorlig er dette lovbruddet, spør NorWatch saksbehandler for Amundsen-saken i Kredittilsynet, Eirik Ihlen.

– Det er vanskelig å si. Dersom store beløp lånes inn fra privatpersoner og lånes ut igjen uten sikkerhet, risikerer mange å miste pengene sine. Vi hadde ikke en oppdatert oversikt over Amundsens finansieringsvirksomhet, og kan derfor ikke uttale oss om omfanget.

– Hva var foranledningen til at Kredittilsynet gransket Amundsen?


– Vi fikk en henvendelse fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Kredittilsynet ser på de forvaltningsmessige sidene av saken. Når vi mener det er grunnlag for å gå videre i en straffelovssammenheng, sendes saken videre til politi eller Økokrim slik vi gjorde i Amundsens tilfelle, sier Ihlen.

Strafferammen for brudd på Finansieringsvirksomhetsloven er ikke spesielt høy. Det dreier seg primært om bøter, og i spesielt skjerpende omstendigheter kan man dømmes til ett års fengsel.

– Jeg kjenner ikke til noen straffesaker som utelukkende har dreid seg om brudd på Finansieringsvirksomhetsloven. Ofte kombineres dette lovbruddet med andre tiltaler som for eksempel bedrageri – uten at jeg skal uttale meg om dette er tilfelle i Amundsen-saken, sier Ihlen.

Taushetsbelagt
I januar 2003 oversendte Kredittilsynet saken til Økokrim. Men førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim vil ikke fortelle om status i saken.

– Det er taushetsbelagt informasjon som jeg ikke kan si noe om, sier Angell.

–  Vil det bli tatt ut tiltale eller vil saken bli henlagt?


– Som sagt: jeg kan ikke kommentere saken.

Angell vil kun bekrefte at de har mottatt brevet fra Kredittilsynet, og at saken er under etterforskning.

NorWatch har forsøkt å få fatt i Kjell Amundsen, men han var ikke tilgjengelig for en kommentar.

******************************************************

Les tidligere artikler om Kjell Amundsen og Gabro Stone-planene:

25.05.04 Uruguay frykter norsk svindel
01.06.04 Uruguay-politikere ikke informert

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!