Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Gjorde det umulige

Finansdepartementet og minister Per-Kristian Foss har i flere år avvist og til dels latterliggjort forslag om å innføre etiske retningslinjer for Oljefondet. Tirsdag gikk han selv inn for det.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finansdepartementet og minister Per-Kristian Foss har i flere år avvist og til dels latterliggjort forslag om å innføre etiske retningslinjer for Oljefondet. Tirsdag gikk han selv inn for det.Av David Stenerud
NorWatch

Da NorWatch 11. april 2002 avslørte at oljefondet hadde investert over 100 millioner kroner i klasebombeprodusenten General Dynamics , lovet finansminister Per-Kristian Foss umiddelbart å vurdere fakta i saken. Deretter skulle han konsultere Folkerettsrådet.

(Folkerettsrådet er et utvalg regjeringen etablerte høsten 2001 for å vurdere om selskaper oljefondet investerer i driver en virksomhet som er i strid med Folkeretten. I så tilfelle var det nemlig grunnlag for å anvende den såkalte «uttrekksmekanismen», det vil si at forvalterne kvitter seg meg den aktuelle investeringen.)

Men klasebomber er ikke folkerettsstridig, slik Folkerettsrådet vurderte det. Dermed fikk General Dynamics-investeringen leve.

Like etter klasebombe-saken avslørte NorWatch også at oljefondet investerte i flere  atomvåpenprodusenter. Sakene førte til at SVs nestleder Øystein Djupedal gjentatte ganger utfordret finansminister Foss til å innføre etiske retningslinjer som gjorde det mulig for oljefondet å trekke seg ut av disse selskapene.

– Ikke mulig
Finansministeren argumenterte både i presse og på Stortinget for at dette var både;
ulogisk («flere av selskapene enkelte mener oljefondet må ut av, samarbeider vi med i oljevirksomheten sokkelen.»);
vanskelig («Det å knytte uttrekksmekanismen til norsk utenrikspolitikk ville ikke gi en klar avgrensing.») og;
lite formålstjenlig («En bør være varsom med å anvende Statens petroleumsfond som et aktivt virkemiddel til å fremme andre mål enn å sikre statens og fellesskapets finansielle sparing.»)

I Stortingsmelding nr 2 2001-2002, konkluderer Finansdepartementet blant annet:

«Det vil ikke være mulig å finne klart avgrensede og objektive kriterier (for) regler om å utelukke selskaper fra Petroleumsfondet løsrevet fra Folkeretten.»

Men så var det altså mulig likevel:

Kompliment til Graver
– De forslagene som hadde kommet til da var svært vidtfavnende og lite konkrete. Det var grunnen til at vi konkluderte slik for to år siden, forklarer statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet.

– Graverutvalgets innstilling i fjor bidro til å konkretisere, mener han.

– Så det at dere nå går inn for noe dere så på som umulig for to år siden, er i realiteten et veldig kompliment til Graverutvalget?


– Ja, det kan du si, svarer statssekretæren.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!