Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Gjorde det umulige

Finansdepartementet og minister Per-Kristian Foss har i flere år avvist og til dels latterliggjort forslag om å innføre etiske retningslinjer for Oljefondet. Tirsdag gikk han selv inn for det.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Finansdepartementet og minister Per-Kristian Foss har i flere år avvist og til dels latterliggjort forslag om å innføre etiske retningslinjer for Oljefondet. Tirsdag gikk han selv inn for det.Av David Stenerud
NorWatch

Da NorWatch 11. april 2002 avslørte at oljefondet hadde investert over 100 millioner kroner i klasebombeprodusenten General Dynamics , lovet finansminister Per-Kristian Foss umiddelbart å vurdere fakta i saken. Deretter skulle han konsultere Folkerettsrådet.

(Folkerettsrådet er et utvalg regjeringen etablerte høsten 2001 for å vurdere om selskaper oljefondet investerer i driver en virksomhet som er i strid med Folkeretten. I så tilfelle var det nemlig grunnlag for å anvende den såkalte «uttrekksmekanismen», det vil si at forvalterne kvitter seg meg den aktuelle investeringen.)

Men klasebomber er ikke folkerettsstridig, slik Folkerettsrådet vurderte det. Dermed fikk General Dynamics-investeringen leve.

Like etter klasebombe-saken avslørte NorWatch også at oljefondet investerte i flere  atomvåpenprodusenter. Sakene førte til at SVs nestleder Øystein Djupedal gjentatte ganger utfordret finansminister Foss til å innføre etiske retningslinjer som gjorde det mulig for oljefondet å trekke seg ut av disse selskapene.

– Ikke mulig
Finansministeren argumenterte både i presse og på Stortinget for at dette var både;
ulogisk («flere av selskapene enkelte mener oljefondet må ut av, samarbeider vi med i oljevirksomheten sokkelen.»);
vanskelig («Det å knytte uttrekksmekanismen til norsk utenrikspolitikk ville ikke gi en klar avgrensing.») og;
lite formålstjenlig («En bør være varsom med å anvende Statens petroleumsfond som et aktivt virkemiddel til å fremme andre mål enn å sikre statens og fellesskapets finansielle sparing.»)

I Stortingsmelding nr 2 2001-2002, konkluderer Finansdepartementet blant annet:

«Det vil ikke være mulig å finne klart avgrensede og objektive kriterier (for) regler om å utelukke selskaper fra Petroleumsfondet løsrevet fra Folkeretten.»

Men så var det altså mulig likevel:

Kompliment til Graver
– De forslagene som hadde kommet til da var svært vidtfavnende og lite konkrete. Det var grunnen til at vi konkluderte slik for to år siden, forklarer statssekretær Øystein Børmer i Finansdepartementet.

– Graverutvalgets innstilling i fjor bidro til å konkretisere, mener han.

– Så det at dere nå går inn for noe dere så på som umulig for to år siden, er i realiteten et veldig kompliment til Graverutvalget?


– Ja, det kan du si, svarer statssekretæren.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!