Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Korrupsjon bannlyses i Banco

Etter en rekke skandaler i store skandinaviske selskap, har den norske etiske fondsforvalteren Banco innført korrupsjonsbekjempelse som et ytterligere etisk kriterium i sine fond. Kriteriet baserer seg på korrupsjonskravene i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskap, og er blitt vedtatt av Bancos Etiske Investeringsråd.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Etter en rekke skandaler i store skandinaviske selskap, har den norske etiske fondsforvalteren Banco innført korrupsjonsbekjempelse som et ytterligere etisk kriterium i sine fond. Kriteriet baserer seg på korrupsjonskravene i OECDs retningslinjer for multinasjonale selskap, og er blitt vedtatt av Bancos Etiske Investeringsråd.

 

Av Pia A. Gaarder
NorWatch

– Banco har tidligere tatt opp spørsmål om korrupsjon innenfor rammen av sin aktive eierdialog, senest i forbindelse med korrupsjonssaken i Statoil. I og med at Banco nå innfører korrupsjonsbekjempelse som et kriterium ved den etiske analysen, blir den et obligatorisk element ved alle selskapsdialoger, heter det i pressemeldingen fra Banco.

Problemet skal med andre ord nå tas opp systematisk i forkant, og ikke etter at en korrupsjonsskandale er et faktum.

– Hvorfor har ikke Banco innført korrupsjonsbekjempelse som eget etisk kriterium tidligere, spør NorWatch lederen for Banco, Bente Thomassen.


– Det at kriteriet innføres nå, har klar sammenheng med de store sakene som har involvert skandinaviske selskap som Statoil, Skandia og Ericsson. Tidligere ble korrupsjon behandlet som ulovligheter, og eventuelt tatt opp med selskapene. Men bevisstheten om korrupsjonsfenomenet er blitt større, og nå ville vi ha det som eget kriterium. Og den prosessen har gått veldig fort.

Statoil til observasjon
– Kan Banco også trekke seg ut av et selskap som for eksempel Statoil, eller forblir det med dialog?

– Banco kan også trekke seg ut, men det blir eventuelt som siste utvei. Statoil er til observasjon, og vi har jobbet mye med sammen med selskapet. Nå må vi se hvordan de følger opp den store prosessen de er igjennom, sier Thomassen.

Tidligere skrøt Statoil av å ha de beste etiske reglene; men da det gjaldt, ble dette regelverket satt til side. Statoil ser dermed ut til å ha blitt et klassisk eksempel på hvordan etiske regelverk kan fungere som ren greenwashing, dvs som et pr-opplegg som ikke forplikter selskapet.

– Er dere ikke redde for at det kan skje igjen?

 
– Som sagt så er Statoil inne i en prosess; både styreleder og konsernsjef har måttet gå, og selskapet arbeider aktivt og stiller seg positive til å gjøre noe med problemet. Selskapet må få en sjanse til å vise at de tar problemet på alvor, og vise hva de vil gjøre for å forhindre at det skjer igjen. Dersom dette ikke skulle gå, ja da står bare uttrekk tilbake, sier Thomassen.

Når det gjelder et annet norsk problemselskap for fondsforvalterne, TGS-Nopec, legger hun til:

– Hva gjelder TGS-Nopec så er vi fortsatt ute av selskapet. Vi trakk oss ut da de gikk inn i Vest-Sahara, men har fortsatt dialog med dem. De har innført nye etiske regelverk, men vi venter med å gå inn igjen til vi ser at det fungerer i praksis.

– Hvorfor denne forskjellsbehandlingen?


– Banco ville ikke være inne i TGS-Nopec da de gikk inn i Vest-Sahara, og var blant de første som trakk seg ut. Statoil-saken er svært kompleks. Styreleder og konsernsjef har gått, og selskapet viser stor vilje til å forhindre at lignende ting skjer igjen. Men vi har ikke kjøpt oss opp i Statoil til tross for at de er undereksponert i porteføljen. Vi venter med å se hvordan hele denne saken løses på sikt, avslutter Thomassen.


FAKTA
Banco driver med etisk forvaltning. Banco Norge forvalter rundt 180 millioner kroner.
I desember 2003 ble de svenskeide Banco-fondene infusjonert i Alfred Berg Industrifinans Fondsforvaltning.
Alfred Berg Industrifinans ASA (ABIF) har 62 ansatte og en samlet forvaltningskapital på 38 milliarder kroner innen norsk og internasjonal renteforvaltning, aksjeforvaltning og eiendom.
ABIF er en del av ABN AMRO Asset Managements globale virksomhet, som har 1750 ansatte, 1325 milliarder kroner i forvaltningskapital, og eies av den nederlandske ABN AMRO Bank.


Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!