Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Rapport: Burma og Norge: Handel, vandel og vår andel

NorWatch har videreutviklet rapportkonseptet. Det innebærer blant annet at publikasjonsnavnet 'NorWatch Tema' erstatter det gamle 'NorWatch Rapport'. Første utgave av NorWatch Tema ble utgitt i desember 2003 og omhandler situasjonen i Burma, norske handelsforbindelser med landet og problematikken rundt statsminister Bondeviks boikottoppfordring.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
NorWatch har videreutviklet rapportkonseptet. Det innebærer blant annet at publikasjonsnavnet 'NorWatch Tema' erstatter det gamle 'NorWatch Rapport'. Første utgave av NorWatch Tema ble utgitt i desember 2003 og omhandler situasjonen i Burma, norske handelsforbindelser med landet og problematikken rundt statsminister Bondeviks boikottoppfordring.

"Helt siden 1988 har Burma vært det terrorregimet vi kjenner i dag. Helt siden 1990 har landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi vært holdt under streng bevoktning av militærregimet, og i god avstand fra maktens korridorer. Og helt siden statsminister Kjell Magne Bondevik traff Suu Kyi i Yangon i 1997, har han forsøkt å få norsk næringsliv til å slutte å handle med militærregimet – og norske turister til å holde seg unna landet.

Denne publikasjonen viser med all mulig tydelighet at Bondeviks oppfordring til frivillig boikott ikke virker. Dessuten mener jeg artikkelserien viser at det er behov for en grunnleggende debatt rundt boikott som virkemiddel overfor Burma.

Det er ikke gitt at det hjelper befolkningen i Burma at turistene uteblir. Kanskje er det ikke engang gitt at det er til deres fordel å la være å kjøpe klær som produseres i landet.

Det er imidlertid åpenbart at en større bevissthet omkring Burma-spørsmålet, i Norge og i resten av verden, er avgjørende – både i forhold til valg av virkemidler og i forhold til å skape holdninger blant turister, forbrukere og forretningsfolk.

Jeg håper denne boken kan medvirke til å skape en diskusjon rundt disse spørsmålene, og på den måten øke den etterspurte bevisstheten omkring "problemet Burma"."

David Stenerud (sign)


pdf Last ned hele Burma og Norge: Handel, vandel og vår andel på PDF her!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!