Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Problematisk etikk-anerkjennelse

Det norske seismikkselskapet TGS-Nopec er blitt innlemmet i en britisk-nederlandsk indeks over etiske selskap. Støttekomiteen for Vest-Sahara er kritisk til etikk-anerkjennelsen. TGS-Nopec i fjor fikk massiv kritikk for å ha kartlagt oljeressursene i Vest-Sahara for to oljeselskap som hadde fått lisens fra de marokkanske okkupantene.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Det norske seismikkselskapet TGS-Nopec er blitt innlemmet i en britisk-nederlandsk indeks over etiske selskap. Støttekomiteen for Vest-Sahara er kritisk til etikk-anerkjennelsen. TGS-Nopec i fjor fikk massiv kritikk for å ha kartlagt oljeressursene i Vest-Sahara for to oljeselskap som hadde fått lisens fra de marokkanske okkupantene.


Pia A. Gaarder
NorWatch

TGS-Nopec ble nylig innlemmet i listen over etisk forsvarlige selskap som lages av det britiske investeringsselskapet Kampen Capital Management og det nederlandske analyseselskapet SNS Asset Management. Listen – Kempen/SNS Smaller Europe Socially Responsable Investment (SRI) Index – består i dag av 75 mindre selskap. Erik Hagen, kampanjeleder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, ser denne innlemmelsen som problematisk.

– Nyervervelsen av en etisk godkjenning er noe TGS-Nopec har bevisst skaffet seg i forsøket på å rette opp det dårlige bildet som ble gitt av dem i løpet av 2002 og 2003. Da ble 300 kritiske presseoppslag skrevet, hovedsakelig i norsk presse og i internasjonale olje-, energi- og geologiblader, sier Erik Hagen, kampanjeleder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, til NorWatch.

Og han fortsetter:

– Det er godt mulig at TGS-Nopec har forbedret seg, og det vil være veldig positivt. Men spørsmålet er om ikke selskapet må vise til konkrete og synlige forbedringer før de kan smykke seg med tittelen ”etisk selskap”. Screeningsselskapene har på sin side et stort ansvar. Hvor lang tid skal det gå mellom en ugjerning, forbedringer og en eventuell etisk anerkjennelse, spør Hagen.

Kartlegging
TGS-Nopec er blitt kraftig kritisert for å ha deltatt i kartleggingen av oljeressursene i farvannet utenfor Vest-Sahara for to oljeselskap, det amerikanske Kerr-McGee og det franske TotalFinaElf. Oljeselskapene hadde fått en utforskningslisens av Marokko som har okkupert Vest-Sahara og ligger i konflikt med lokalbefolkningen.

Selv forsvarte TGS-Nopec sitt engasjement med at de først hadde sjekket med hva FN mente om saken. FN hadde konkludert med at en slik kartlegging av ressursene ikke er folkerettsstridig –  så lenge det ikke dreier seg om oljeutvinning til okkupasjonsmaktens fordel.

FN holder ikke
FNs vurderinger viste seg å ligge langt etter de etiske kravene som settes av både opinion og av myndighetene. FNs tolkning av folkeretten fanget tydeligvis ikke opp at en kartlegging vil legge forholdene til rette for en senere oljeutvinning til okkupasjonslandets fordel.

I 2002 bidro Rafto-prisen gitt til Sidi Mohammed Daddach fra Vest-Sahara, til å sette søkelyset ytterligere mot konflikten i landet. Rafto-stiftelsen ønsket med denne prisen nettopp å støtte saharawienes kamp for menneskerettigheter og selvbestemmelse.

I november samme år sa utenriksminister Jan Petersen i Stortingets spørretime at myndighetene ikke kunne forby slik virksomhet, men at de ville oppfordre norske selskap om å vise tilbakeholdenhet når det gjelder investeringer i slike folkerettslig omstridte områder som Vest-Sahara. Petersen sa også at han ville sørge for at TGS-Nopec fikk en generell orientering om norske myndigheters holdning til kommersiell virksomhet knyttet til Vest-Sahara.

Kritikken mot TGS-Nopec ble enorm, og en rekke investorer trakk seg ut. Den største aksjonæren Folketrygdfondet vurderte også uttrekk, men Folketrygdfondet valgte å forbli for – som de selv sa – å opprettholde dialogen med selskapet.

Fullførte
TGS-Nopec måtte ta kritikken til etterretning, og sa at de ikke vil ta flere oppdrag i Vest-Sahara så lenge konflikten ikke er løst. TGS-Nopec fullførte likevel oppdraget for oljeselskapene, og var ferdig med bearbeidelsen av dataene i første halvdel av 2003. I august i fjor utarbeidet selskapet etiske retningslinjer (Codes of Conduct) som inneholder blant annet nye retningslinjer for engasjement i konfliktområder hvor de retter seg etter regjeringens oppfordring. Siden de avsluttet engasjementet for TotalFinaElf og Kerr-Mcgee, har TGS-Nopec ikke hatt noe engasjement i Vest-Sahara.

– Vi sjekket med FN før vi ble med i anbudskonkurransen om å kartlegge oljeressursene i farvannet utenfor Vest-Sahara, og trodde at dette var nok. Vi har lært mye av denne prosessen, og har nå lagt om prosedyrene og utarbeidet en Codes of Conduct. Risikovurderingene er blitt bedret, og heretter vil vi aktivt søke råd i tvilstilfeller, sier finansdirektør Arne Helland i TGS-Nopec til NorWatch.

Etikksertifisert versting?
Nå knapt ni måneder etter at kritikkstormen var på sitt verste og en drøy måned etter at selskapet kom på Framtiden i våre henders liste over verstingeselskaper i 2003, er TGS-Nopec blitt del av en ettertraktet SRI-liste over selskap som anbefales alle som vil sikre at pengene investeres på en etisk forsvarlig måte.

Kempen/SNS Smaller Europe SRI-indeks er et samarbeidsresultat mellom det britiske investeringsselskapet Kampen Capital Management og det nederlandske analyseselskapet SNS Asset Management. SRI listen har spesialisert seg på små selskap, og startet i fjor. Da listen ble lansert i oktober, inneholdt den 69 selskaper. I dag omfatter den 75 selskap. På fire måneder er listen blitt utvidet med bare seks nye selskap, hvorav ett er TGS-Nopec.

Direktør Joos Grapperhaus i SNS Asset Management bekrefter overfor NorWatch at TGS-Nopec tilfredsstiller kravene til å komme inn på SRI-listen. Men han er svært vag i svaret på hvilke konkrete vurderinger som ligger bak inkluderingen av TGS-Nopec på SRI-listen.

- Vi fokuserer på hvordan selskapene har forbedret seg, hvordan deres etiske retningslinjer er utformet, på miljø og sosiale faktorer og selvfølgelig selskapenes praksis. Forhold som frivillige organisasjoner eller andre tar opp, er også del av vurderingen, sier Grapperhaus til NorWatch.

Men SNS-direktøren kan ikke si hvilke konkrete vurderinger som ligger til grunn for innlemmelsen, heller ikke hvorfor de har valgt å la det gå så kort tid før et selskap utsatt for hard kritikk innlemmes i en etisk indeks.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!