Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Nammo Raufoss er årets verste selskap

Året 2003 vil gå inn i historien som året da det norske næringslivet våknet opp og forsto at pressen og folket ikke lenger ville nøye seg med festtaler og fine rapporter: Stadig flere følger med når norske selskaper investerer, kjøper og selger i utlandet. Denne kåringen er basert på avsløringer fra NorWatch, Framtiden i våre henders nyhetstjeneste om norsk næringsliv i Sør, FIVHs øvrige rapport- og kampanjevirksomhet og diverse andre kilder.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Året 2003 vil gå inn i historien som året da det norske næringslivet våknet opp og forsto at pressen og folket ikke lenger ville nøye seg med festtaler og fine rapporter: Stadig flere følger med når norske selskaper investerer, kjøper og selger i utlandet. Denne kåringen er basert på avsløringer fra NorWatch, Framtiden i våre henders nyhetstjeneste om norsk næringsliv i Sør, FIVHs øvrige rapport- og kampanjevirksomhet og diverse andre kilder.

Årets verste norske selskaper er:
1. Nammo Raufoss – selger folkerettsstridig ammunisjon
Til tross for at Nammo er Norges mest profilerte våpenindustri, har selskapet gang på gang vist at det ikke tar tilstrekkelig ansvar for ammunisjonen de produserer. 2003 har vært et godt år for det krigsprofitterende selskapet: USA bestilte blant annet nye ladninger av de eksploderende 12,7-kulene, som Røde Kors vil ha  et internasjonalt forbud mot. Kulene er folkerettsstridig å bruke mot mennesker, men som NorWatch tidligere har avslørt, er kulene likevel fritt tilgjengelig for kjøp via Internett.

I år kunne NorWatch avsløre at ammunisjonen har vært tilbudt sammen med en ny skarpskytterrifle produsert av tsjekkiske Skoda Export. NorWatch har også fremskaffet opplysninger som viser at deler av produksjonen er satt bort til Malaysia, muligens for å omgå det internasjonale distribusjonsregimet alle NATO-land kommer inn under.

2. Statoil – for korrupsjonsmistanken i Iran
"Verden er blitt for liten til at et selskap kan holde seg med en etikk i et land og en annen i et annet land. Vi må opprettholde samme standard uansett hvor vi er. Det krever også økt åpenhet og innsyn i vår virksomhet”, sa Statoil-sjef Olav Fjell den 14. mai i år.
Frem til september festet mange lit til dette utsagnet fra toppsjefen i Statoil. Men så fortalte Dagens Næringsliv om en utbetaling på 40 millioner kroner i forbindelse med selskapets engasjement i Iran. Kontrakten er i dag under etterforskning av Økokrim som korrupsjon. 

Utenlandssjefen søkte plutselig avskjed. Kort tid etter forsvant styreleder og Olav Fjell samme vei. Det viste seg at avsløringene ikke kom tilfeldig. Iran-kontrakten hadde skapt intern uro i Statoil mange måneder før den kom til overflaten. I et intervju til NorWatch sa Eva Joly følgende: "Hovedstrømmen av korrupsjon går fra Nord til Sør. Det er et fenomen som velutviklede vestlige land har eksportert til utviklingsland for å få kontroll over deres naturressurser".  I dette perspektivet fremstår Statoils handlemåte som en klar form for norsk ny-kolonialisme.

3. TGS-Nopec – for oljeleting på okkupasjonsmaktens side
TGS-Nopec driver seismiske undersøkelser utenfor kysten av Vest-Sahara. Mulige  petroleumsfunn vil komme okkupasjonsmakten Marokko til gode. Flere fond har trukket TGS-Nopec ut av sin portefølje, men selskapet selv avviser all kritikk ved å vise til at det ikke er TGS som eventuelt vil komme til å utvinne de fossile ressursene. Selskapet har også tidligere vist at de ikke tar særskilte etiske hensyn når de velger oppdrag. I 2001 var de nær ved å få lov til å foreta seismiske undersøkelser rundt Great Barrier Reef. En eventuell utvinning av olje eller gass i dette området  ville sette verdens største korallrev i fare. Voldsomme protester fra australske miljøvernere har satt en stopper for planene. Foreløpig.

4. Odfjell ASA – for ulovlig prissamarbeid
Bergens-rederiets datterselskap Odfjell Seachem inngikk forlik med justisdepartementet i USA i september. Forliket innebærer at Odfjell må betale en bot på 300 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid. To av selskapets direktører må dessuten tilbringe henholdsvis fire og tre måneder i amerikanske fengsel. De får selvsagt full lønn i permisjonstiden, og det søkkrike selskapet betaler de personlige bøtene de to har fått. <BR>For øvrig venter vi spent på en ny dom fra EU-kommisjonen om brudd på konkurransereglene. Her er Odfjells trøst at EU ikke har en strafferamme som innebærer fengselsstraff for hvitsnippforbrytelser av denne sorten. Odfjell har jo bare svindlet noen andre selskaper som sikkert også har en brukbar inntjening. Til syvende og sist er det forbrukeren som må betale gildet når  private aktører som knapt tar seg råd til å betale skatt, sørger for å berike seg enda mer gjennom å dele verdensmarkedene seg i mellom.

5. L. J. Tiedemanns Tobaksfabrikk
– for hemmelighold og mangel på sosiale standarder
At Tiedemann er en del av en kynisk, uetisk og manipulerende bransje er noe vi har visst i årevis, men nytt er det at fremtredende regjeringsmedlemmer og tidligere statsministere sier det i klartekst.

Tiedemann utmerker seg med å unngå å stille enhver form for krav til sosial standard fra de landene de importerer tobakken fra, og de tar heller ingen selvstendige initiativer for å øke sitt sosiale ansvar slik noen av våre hjemlige kaffeprodusenter har kommet i gang med.

Tiedemanns liste over hva røykerne får i seg i tillegg til selve tobakksbladene, inneholder over 200 stoffer. Men flere hundre andre stoffer er fremdeles hemmeligholdt. Det er ingen grunn til å tro at tilsetningsstoffene er der for at du skal få mindre lyst på den neste sigaretten. <BR>Grunnen til at Tiedemanns ikke kommer lenger opp på lista, er at den norske stat gjennom oljefondet, eier en rekke tobakkselskaper som har et enda verre rulleblad.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!