Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Eva Joly: Moderne kolonialisme

- Den store korrupsjonsstrømmen går fra Nord til Sør, og innebærer at Vesten har satt et sugerør ned i ressursene til den tredje verden. Dagens korrupsjonssystem har klare trekk som ligner en moderne form for kolonialisme, og er en av de store hindringene for utvikling i den tredje verden, sier korrupsjonsjeger og spesialrådgiver Eva Joly til NorWatch.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
- Den store korrupsjonsstrømmen går fra Nord til Sør, og innebærer at Vesten har satt et sugerør ned i ressursene til den tredje verden. Dagens korrupsjonssystem har klare trekk som ligner en moderne form for kolonialisme, og er en av de store hindringene for utvikling i den tredje verden, sier korrupsjonsjeger og spesialrådgiver Eva Joly til NorWatch.

Av Pia A. Gaarder
Norwatch 

Inne på Eva Jolys kontor i Høyblokka i regjeringskvartalet i Oslo, har den norske korrupsjonsjegeren ikke bare utsikt over Oslo, men også et fugleperspektiv over hva korrupsjon er i ferd med å gjøre med den verden vi lever i.

For når man snakker med henne, fremstår arbeidet mot korrupsjon som noe enormt mye mer enn etikk. Det dreier seg om demokratiets fremtid, om å forhindre at de kriminelle kreftene får et stadig sterkere grep om verdenshandelen og finansmarkedet. Og ikke minst dreier det seg om en rettferdig fordeling og om u-landenes mulighet til å komme inn i en positiv utviklingsspiral.

Vår hjemlige Iran-skandale i Statoil vil Joly derimot ikke kommentere. Hun spør bare: - Hvor mange skandaler må til før vi skjønner at korrupsjon angår oss på lik linje med andre land. Her som andre steder er det sant at man bare finner det man leter etter.

Eksporterer korrupsjon
Generelt har Eva Joly lite til overs for bildet av korrupte stater i den tredje verden som tvinger solide vestlige selskap til å betale penger under bordet. Storkorrupsjon som fenomen betrakter hun tvert om som et av Vestens fremste og mest skadelige eksportprodukter.

– Hovedstrømmen av korrupsjon går fra Nord til Sør. Det er et fenomen som velutviklede vestlige land har eksportert til utviklingsland innenfor en ramme som for meg fremstår som svært paternalistisk. Noen går fortsatt rundt og tror at man ikke kan gjøre annet enn å forholde seg til sør-amerikanske, asiatiske eller afrikanske land på denne måten, sier Joly.

Korrupsjon har sitt opphav i store vestlige selskap som skaffer seg innpass på markedet, urimelige økonomiske fordeler og en illegitim personlig økonomisk gevinst. Den individuelle gevinsten mener Joly for øvrig er et element man ofte undervurderer som drivkraft for korrupsjon.

– Vesten eksporterer en korrupsjon som egentlig består av de negative sidene ved vår egen kultur. Dette får en rekke alvorlige konsekvenser for u-landene. Ved å korrumpere utviklingslandenes ledere, tilegner Vesten seg u-landenes enorme ressurser billig. De negative økonomiske konsekvensene for utviklingslandene er dramatiske. Korrupsjonsstrømmen fra Nord til Sør er direkte undertrykkende fordi den hindrer utvikling, sier Joly.

Joly har ingen tro på at korrupsjon dreier seg om en rekke enkeltstående tilfeller.

– Det er snakk om et system, understreker hun.

– Men ligner ikke dette systemet svært på gammeldags imperialisme?

– Jeg er ingen historiker, men på mange måter kan man si at korrupsjonssystemet har klare trekk som ligner en moderne kolonialisme. Appetitten har i tillegg viser seg å være grenseløs. Det som skjer overfor den tredje verden er rått.

Stor- og småkorrupsjon
Joly befatter seg utelukkende med det som kalles storkorrupsjon og ikke den såkalte lille korrupsjonen som er hverdag i en rekke utviklingsland. Storkorrupsjonen består av skatteparadiser, hemmelige konti og oppkjøp av et lands ledende personer innen politikk, administrasjon og næringsliv. Storkorrupsjonen flytter beslutninger bort fra u-landenes beste til hva som er best for vestlige selskap og for en korrupt elite på begge sider av nord-sør linjen.

Småkorrupsjonen hvor man for eksempel betaler en funksjonær for å få papirene gjennom den byråkratiske mølla, betrakter Joly som et resultat av fattigdom og ikke som årsak til fattigdom og underutvikling:

– Problemet med den lille daglige korrupsjonen er stort og omfattende, og den kan analyseres på mange måter. Men til syvende og sist har fattigdommen skylden. Det er likevel ikke nødvendig å føye til en annen og større ulykke som fører til at land robbes for sine ressurser. Småkorrupsjonen må ikke blandes sammen med mekanismene bak storkorrupsjonen, og det er storkorrupsjonen vi kan gjøre noe med, understreker Joly.

Sidestrømmene
Ett aspekt ved storkorrupsjon mener Joly får altfor liten oppmerksomhet. For når et vestlig selskap korrumperer oljeministeren i for eksempel et afrikansk land, mottar oljeministeren kanskje 100-200 millioner dollar, men samtidig kommer svarte penger tilbake til Vesten:

– En del av korrupsjonspengene kommer ofte tilbake til betaleren. Det er en del av korrupsjonsavtalene. Penger flyter dermed tilbake til de hemmelige kassene i Vesten hvor det bygges opp hemmelige fond og enorme individuelle formuer. I Frankrike har jeg sett hvordan den afrikanske korrupsjonen hele tiden har fôret den franske korrupsjonen. Disse sidestrømmene fra korrupsjonen som kommer tilbake til Vesten, må igjen gjennom hele hvitvaskingsmaskineret før de igjen kan investeres, forklarer Joly.

Hvitvasking
Eva Joly benytter enhver sammenheng til å understreke at all hvitvasking benytter seg av de samme mekanismene enten der dreier seg om korrupsjon eller den organiserte kriminalitetens profitt fra narkotika, utpressing, prostitusjon, menneskesmugling, våpensmugling og så videre.

Storkorrupsjonen som våre selskap står bak, opprettholder med andre ord de samme mekanismene som den organiserte kriminaliteten er helt avhengig av. En slapp holdning i arbeidet mot storkorrupsjon, innebærer at man ikke setter bremsene på for å stanse den organiserte kriminalitetens voksende infiltrasjon i verdensøkonomien.

– Per i dag regner man med at mellom 5 og 10 prosent av verdenshandelen stammer fra kriminell virksomhet, sier Joly. Prosenten omfatter alt – fra den organiserte kriminalitetens profitter til korrupsjonsstrømmene som vestlige selskap utbetaler. Og alt skyfles gjennom de samme kanalene tilbake til den åpne økonomien som dermed i stadig større grad kontrolleres av lyssky krefter.

Korrupsjon i Vesten
Joly understreker at selv om hovedstrømmen av korrupsjonspenger går fra Nord til Sør, finnes det en annen stor strøm som består av korrupsjon mellom private selskap og mellom private selskap og politikerklassen i Vesten.

– Det er svært vanlig at de som selger for eksempel flymotorer, betaler kjøperne svart for å velge deres motorer. Ifølge mange etterforskninger er det i Frankrike helt vanlig at 2, 5 prosent av kontraktsummen i byggeprosjekter går tilbake til politikerne som ga firmaet kontrakten. Man får rett og slett ikke kontrakten dersom man ikke betaler. Det sies å være en måte å finansiere politiske partier. Men når man regner på tallene ser man at det ikke kan stemme. Det dreier seg om altfor mange penger, forteller Joly.

– Under presentasjonen av Paris-erklæringen mot korrupsjon i juni pekte du på fire områder som er spesielt utsatt for korrupsjon, nemlig store byggeprosjekter, våpenhandel, olje og energi. Er fellesnevneren som gjør dem så utsatt for korrupsjon, en enorm bruk av statlige midler?

– Ja, så absolutt. Det dreier seg om fire sektorer hvor alle stater bruker spesielt store beløp, og hvor kontraktene er konsentrerte og store, sier Joly.

– Er det mulig å operere internasjonalt uten å betale korrupsjon?

– Man skal være klar over at u-landene lider under korrupsjonen, og at det er et voksende ønske om å bli kvitt denne byrden. En rekke valg de siste årene i den tredje verden er blitt vunnet nettopp fordi kandidaten sier at jeg skal ordne opp i korrupsjonen. Det er stadig større etterspørsel etter selskap som garantert følger etiske retningslinjer. Til syvende og sist kan det bli et konkurransefortrinn å være et firma som ikke inngår kontrakter basert på korrupsjon, avslutter Joly.

FAKTA: Eva Joly
Etter 30 år i Frankrike kom Eva Joly i fjor til Norge som spesialrådgiver i Justisdepartementet med mandat til å styrke Norges arbeid internasjonalt mot korrupsjon og hvitvasking. Som forhørsdommer i Frankrike hadde Joly blant annet ledet opprullingen av Elf-saken, Europas største korrupsjonsskandale.

Oljeselskapet Elf viste seg å ha brukt hele 32,5 milliarder kroner til korrupsjon av politikere i Afrika og i Europa. Partiet til Tysklands tidligere forbundskansler Helmut Kohl, CDU, skal ha mottatt nærmere 350 millioner kroner da Elf kjøpte det tidligere DDR-oljemonopolet Minol Leuna i 1992.

I boken ”Er det en slik verden vi vil ha” beskriver Joly dødstruslene og angrepene hun ble utsatt for under etterforskningen, og viser dermed hvilke maktsentra som er involvert i storkorrupsjon.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!