Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Ja til miljørabatt!

Kutt moms på reparasjon og utleie av klær, utstyr og elektronikk!
Les mer

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

SV ber Kong Harald åpne seg

Selv om de fleste er enige om at det først og fremst er som symbol og forbilder Kongehuset har sin berettigelse, nekter Slottet å gi noe som helst innsyn i Kongens finansielle disposisjoner. Slottet vil ikke oppgi verken størrelse på Kongens formue eller hva slags etiske betraktninger som gjøres i forhold til investeringer og statsbesøk. Nå vil SV ha slutt på hemmelighetskremmeriet.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Selv om de fleste er enige om at det først og fremst er som symbol og forbilder Kongehuset har sin berettigelse, nekter Slottet å gi noe som helst innsyn i Kongens finansielle disposisjoner. Slottet vil ikke oppgi verken størrelse på Kongens formue eller hva slags etiske betraktninger som gjøres i forhold til investeringer og statsbesøk. Nå vil SV ha slutt på hemmelighetskremmeriet.

I forbindelse med Kongens besøk til Brasil 7. til 11. oktober ønsket NorWatch å vite hvorvidt Kongehuset ”foretok noen selvstendig etisk vurdering av norske virksomheter som skal besøkes i forbindelse med et statsbesøk.”

Svaret kom sent og var det samme som da vi etterspurte eventuelle etiske retningslinjer for investeringene av Kongens formue i fjor. Kort og godt: ”Det er gitt visse begrensninger i forhold til land og virksomheter som Kongehusets formue kan investeres i.”

Tause av prinsipp
NorWatch ba for ett år siden om opplysninger omkring størrelsen på Kongehusets formue. Det fikk vi ikke, men informasjonsrådgiver Sven Gj. Gjeruldsen ved Det Kongelige Hoff kunne meddele at; ”Hans Majestet Kongen formue er i dag på samme størrelse som da Kongen arvet sin far.”

På spørsmål om hvilke begrensninger som er gitt for Kongehusets investeringer svarte Hoffet dengang: ”Vi gir av prinsipielle grunner ikke opplysninger om til hvilke land og virksomheter det er gitt begrensninger i forhold til.”

Krever åpenhet
SV’s Audun Lysbakken, som fungerer som finanspolitisk talsmann i Øystein Djupedals fravær, mener det må kreves større åpenhet fra Slottet:

– Kongehusets anliggender er jo ikke bare kongehusets anliggender. Det er naturlig å kreve åpenhet rundt hvem som forvalter Kongehusets midler og hvordan de forvaltes, sier Lysbakken til NorWatch, og legger til:

– Staten er pålagt å legge etiske retningslinjer til grunn, og det kan ikke være slik at det gjelder andre regler for Kongehuset enn for Staten for øvrig.

Dobbeltrolle?
I Brasil har Kongen blant annet besøkt Norske Skogs fabrikk ved Jaguariaíva, og Dronningen har besøkt Aker Promar Skipsverft i Niteroi og døpt Solstad Shippings nye supply-båt NorSkan Leblon.

Slottets hemmelighetskremmeri gjør det er umulig å vite hvorvidt Kongen selv har økonomiske forbindelser til de selskapene han velger å besøke.

– Dette er et viktig perspektiv, mener Audun Lysbakken. – Kongens rolle som døråpner for norsk næringsliv internasjonalt, gjør det ytterligere interessant hvordan Kongehusert selv disponerer sine midler, mener han.

 – Frivillig eller ved lov
SV mener det burde værte full åpenhet om Kongens inntekter og formue, slik det er i Sverige.

Der har Kongen selv pålagt seg rapporteringsplikt til skattemyndighetene.

Lysbakken mener det enkleste ville være om Kong Harald selv valgte å oppgi inntekt og formue.

Han antyder imidlertid at SV kan komme til å foreslå en lovendring. I så tilfelle er det skattelovens paragraf 2-30 om skattefritak for Kongen, som er mest nærliggende å endre.

– Prinsipielt mener vi at det ikke bør være et lovverk som står i veien for denne typen åpenhet, konkluderer SV’s finanspolitiske talsmann.

Bli med på tidenes klimadugnad!

Bli med på tidenes klimadugnad!

Vis hva du gjør for klimaet og krev en tøffere klimapolitikk.

Bli med!

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!