Kontakt oss

Telefon: 22 03 31 50
E-post: post@framtiden.no
Mariboes gate 8

Støtt arbeidet vårt

Liker du arbeidet Framtiden i våre hender gjør? Med din støtte kan vi gjøre enda mer.
Bli medlem nå!

Stopp sløsepolitikken!
Skal vi bekjempe klima- og naturkrisa må vi bekjempe overforbruket!
Støtt kravene!

Vi jobber for en rettferdig verden i økologisk balanse

Tvangsflytting begynte allerede i 2000

Norconsult har de siste ukene mottatt massiv kritikk etter at selskapet i en UD-finansiert studie anbefalte et vannkraftprosjekt i Burma. Nå kommer det i tillegg frem at innbyggere i den sørlige Shan-staten i Burma allerede i 2000 rapporterte om at militærregimet hadde begynt å tvangsflytte folk fra området som vil bli oversvømmet av en eventuell damutbygging.
Artikkelen er mer enn to år gammel. Ting kan ha endret seg.
Norconsult har de siste ukene mottatt massiv kritikk etter at selskapet i en UD-finansiert studie anbefalte et vannkraftprosjekt i Burma. Nå kommer det i tillegg frem at innbyggere i den sørlige Shan-staten i Burma allerede i 2000 rapporterte om at militærregimet hadde begynt å tvangsflytte folk fra området som vil bli oversvømmet av en eventuell damutbygging.

I september 2000 skrev nyhetstjenesten Shan Herald Agency for News (S.H.A.N.) på sine hjemmesider at landsbyboere sør i Shan-staten fryktet store oversvømmelser i forbindelse med en eventuell damutbygging ved Tasang-krysset i Salween-elva sør i Shan-staten. Det er den internasjonale organisasjonen av politiske ledere som jobber for demokrati i Burma, PD Burma, som har funnet frem til den over tre år gamle advarselen.

Landsbyboerne skrev ifølge nettstedet et brev til S.H.A.N. allerede 10. juli 2000, hvor de hevdet folk fra to landsbyer allerede hadde blitt tvangsflyttet av hæren. Forfatterne av brevet skriver videre at i alt ”175 landsbyer, 4018 husholdninger (…) står i fare for å bli oversvømmet” hvis damutbyggingen skulle bli realisert..

Erfaring med tvangsflytting
Shan-staten, som består av fire millioner etniske shan-folk, og like mange av andre folkegrupper, kjemper for løsrivelse fra generalveldet Myanmar. Det er utbredt, erfaringsmessig frykt for at shan-bosetninger kan bli tvangsflyttet og at folk kan bli satt i tvangsarbeid for regimet.

En rapport fra Amnesty International, publisert i 1998 sier at 100.000 sivile fra 600 Shan-landsbyer ble tvangsflyttet bare i 1996. I tillegg rapporteres det om ytterligere to større “bølger av” tvangsflytting året etter. Rapporten beskriver også flere tilfeller av tvangsrekruttering til arbeid, særlig bæring, for regimet i samme periode.

Ifølge flere kilder har GSM Power siden 2000 drevet med forstudier til byggingen av Tasang-dammen. Det thailandske energiselskapet har, slik NorWatch har kunnet formidle i løpet av den siste drøye uken, fått god hjelp av norsk UD og det Sandvika-baserte selskapet Norconsult, som har vært henholdsvis finansierer og utreder i en studie av blant annet potensialene for en vannkraftutbygging i Salween-elven. I konklusjonen, en tre-alternativs masterplan som ble lagt frem i juli i år, anbefaler det norske rådgivningsselskapet en utbygging ved Tasang.

– Utelukket å utelate Burma
Direktør John Nyheim i Norconsult er tydelig lei av den vedvarende fokusen på Burma-saken, som nå har versert i mediene en hel uke. Han svarer følgende når NorWatch konfronterer ham med at landsbyboere i Shan-staten protesterte mot planene om en damutbygging ved Tasang allerede i 2000, tre år før hans eget selskapt konkluderte med å anbefale vannkraftutbyggingen:

– Dette er ukjent for meg, så det kan jeg ikke kommentere, svarer direktør John Nyheim i Norconsult.

– Det thailandske selskapet GSM Power holder visstnok på med en forstudie av Tasang-prosjektet, hva vet du om det?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Men vet du noe om det?

– Nei.

– Hadde det vært mulig for Norconsult å utelate Burma fra masterplanen?

– Burma var, så vidt jeg vet, med i scopet til Asiabanken, og Burma er også, slik jeg forstår det, med i regionssamarbeidet Greater Mekong og medlem i Asiabanken, så det vil jeg si var utelukket..

– Ble det noen gang vurdert å si nei til oppdraget nettopp fordi Burma måtte være en del av studien?

– Det vet jeg ikke, jeg var ikke inne i prosessen på det tidspunktet.

– I ettertid synes du...

– Det kan jeg ikke kommentere!

– Ja, men jeg var ikke helt ferdig. Synes du det var klokt av dere å ta dette oppdraget?

– Jeg kan stå inne for det, avslutter Norconsult-direktør Nyheim.

Onsdag i forrige uke sendte lederne for organisasjonene PD Burma, Den norske Burmakomite og Framtiden i Våre hender et formelt brev til UD hvor de krever at utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson tar kontakt med Norconsult og irettesetter selskapet.

Har du et hjerte for en grønn framtid?
Vi arbeider for miljøvennlig og etisk forbruk. Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Bli medlem!